Nieuwe schadeclaim van 500.000 euro in dossier Land Invest Gate

Redactie Apache
Illustratie: Mellon
Illustratie: Mellon

Maar blijkbaar zijn de recent gepubliceerde artikels in dossier Land Invest Gate goed voor een nieuwe poging om verdere onthullingen in de kiem te smoren. Het verhaal over wat er echt gebeurde in de schoot van Land Invest Group mag blijkbaar onder geen beding naar buiten komen.

Deze keer eist het door de Luikse PS gedomineerde pensioenfonds Ogeo Fund – tot vorig jaar aandeelhouder en financier van de projectontwikkelaar – een schadevergoeding van liefst 500.000 euro.

Mellon_leVIF_illustration_Antwerp_final_M
Illustratie: Mellon

Dat bedrag eisen ze van journalisten Tom Cochez en David Leloup. Samen brachten ze de voorbije maanden nieuwe onthullingen in dossier Land Invest Gate.

Die onthullingen brengen niet enkel Erik Van der Paal – de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever – en zijn Nederlandse kompaan Marc Schaling in een lastig parket, ook de top van Ogeo Fund komt nadrukkelijk in beeld.

De artikels verschenen ook in het Franstalige weekblad Le Vif. Hoofdredacteur Thierry Fiorilli en uitgever Roularta worden, samen met de betrokken journalisten, voor de rechtbank gedaagd door Ogeo Fund.

Intimidatie

De nieuwe juridische stappen passen in een langgerekte intimidatiecampagne die bedoeld lijkt om verdere publicaties over wat er werkelijk gebeurde in de schoot van de bouwpromotor te bemoeilijken. Vooral de vaststeling dat met name de Antwerpse N-VA en het meest aangebrande deel van de Luikse PS elkaar uitstekend vonden binnen Land Invest Group, ligt voor beide partijen hypergevoelig.

De Raad van Europa verstuurde op 21 januari 2019 al een waarschuwing omdat ze van oordeel is dat de gerichte intimidatie in het dossier in ons land de vrijheid van meningsuiting in het gedrang brengt.

De melding door de Raad van Europa volgde op een reeks klachten en bedreigingen, afkomstig uit de entourage van Stéphane Moreau – de toenmalige sterke man van Ogeo Fund - tegen journalisten David Leloup en Tom Cochez na nieuwe publicaties in het dossier.

De Raad van Europa verstuurde op 21 januari 2019 al een waarschuwing omdat ze van oordeel is dat de gerichte intimidatie in het dossier in ons land de vrijheid van meningsuiting in het gedrang brengt

Waar draait dossier Land Invest Gate om?

Apache publiceert al sinds 2013 over wat er gebeurde binnen Land Invest Group. De focus lag daarbij vooral op een aantal omstreden Antwerpse bouwdossiers. Vooral de vaststelling dat het Antwerps college wel heel ver ging om Land Invest Group aan een (hoog)bouwverguning te helpen voor de bouw van de Lins Tower op de Tunnelplaats vond weerklank, maar ook in het veel grotere dossier Slachthuissite werkte de stad nauw samen met Land Invest Group.

Toen Apache anderhalf jaar terug een filmpje online zette waarop te zien is hoe Erik Van der Paal naar aanleiding van zijn verjaardagsfeestje in sterrenrestaurant ‘t Fornuis wel zeer amicaal omging met zowel de top van de Antwerpse N-VA als met Luikse (ex)-PS’ers zoals Stéphane Moreau en Alain Mathot, barstte een bommetje.

Op een persconferentie zag Bart De Wever zich verplicht om te zeggen dat hij enkel een 'cola zero' had gedronken op het feestje van Van der Paal en tegelijk volledige transparantie te beloven in de omstreden bouwdossiers. Op onze vragen volgde echter nooit een antwoord.

Een half jaar terug startte Apache samen met Le Vif een nieuwe reeks publicaties onder de noemer Land Invest Gate. Het dossier maakt duidelijk hoe in de schoot van de projectontwikkelaar jarenlang miljoenen euro's over de balk werden gegooid.

Het dossier vertelt het verhaal hoe op kosten van het Luikse pensioenfonds Ogeo bestuurders en managers excessieve vergoedingen ontvingen, maar ook hoe spectaculaire bedragen werden besteed aan exclusieve restaurantbezoeken, dito snoepreisjes en ander lekkers.

Tegelijk werd de politieke en zakelijke entourage van de projectontwikkelaar op creatieve wijze gesoigneerd via leningen, sponsoring, dubieuze opdrachten en bestellingen.

Welke argumenten legt Ogeo Fund op tafel?

In de schadeclaim worden – overigens in zeer gebrekkig Nederlands - verschillende elementen aangeraakt, maar in essentie struikelt het pensioenfonds naar eigen zeggen vooral over de omschrijving ‘des millions d’euro dilapidés’ die in de titel in de Franstalige versie in Le Vif werd gebruikt.

‘Dilapidé’ kan vertaald worden als ‘verkwanseld’. Volgens Ogeo zijn er helemaal geen miljoenen verkwanseld in de schoot van Land Invest Group. Toen Ogeo Fund vorig jaar haar aandelen in Land Invest Group verkocht (aan projectontwikkelaar Triple Living) becijferde Ogeo dat de investeringen in Land Invest Group (als aandeelhouder maar ook als financier via het uitschrijven van obligatieleningen) het pensioenfonds de voorbije jaren 22 miljoen euro had opgebracht.

Het happy end dat Ogeo Fund naar voor schuift, is op zijn minst voorbarig en doet dat op geen enkele wijze afbreuk aan de berichtgeving en de afgedrukte documenten die bewijzen hoe jarenlang miljoenen euro’s over de balk werden gegooid.

Dat lijkt misschien op een soort happy end na eerdere berichten - ook in onder meer De Standaard en De Tijd - over het quasi faillissement van Land Invest Group eind 2017, maar dat is het niet. Wat het pensioenfonds nalaat te vermelden in de dagvaarding is dat er momenteel een arbitrageprocedure loopt tussen Ogeo Fund en een andere kandidaat-koper van de aandelen. Het bod van die laatste zorgde ervoor dat de uiteindelijke prijs fors omhoog ging. De andere kandidaat-koper – de Brusselse zakenman Dominique Janne - eist van Ogeo Fund een schadevergoeding die wordt begroot tussen de 15 en de 25 miljoen euro.

Het happy end dat Ogeo Fund naar voor schuift, is dus op zijn minst voorbarig. Maar meer ten gronde: zelfs als er winst zou gemaakt zijn door Ogeo Fund, doet dat op geen enkele wijze afbreuk aan de berichtgeving en de afgedrukte documenten die bewijzen hoe jarenlang miljoenen euro’s over de balk werden gegooid.

Welke klachten werden er in dit dossier ingediend ?

Met een schadeclaim van een half miljoen euro spant de dagvaarding door Ogeo Fund de kroon.

Eerder dienden Joeri Dillen, ex-kabinetschef van Bart De Wever en Land Invest Group (op dat moment nog voor 50% eigendom van Ogeo Fund) vergelijkbare schadeclaims in van respectievelijk 100.000 en 250.000 euro. Die dubbele klacht werd door de Antwerpse rechtbank in een grondig gemotiveerd vonnis van tafel geveegd.

Na publicatie van de reeks ‘de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’ en het filmpje over het feest van Erik Van der Paal in ‘t Fornuis diende die laatste ook nog eens een strafklacht met burgerlijke partijstelling in tegen journalisten van Apache. Die strafklacht loopt nog.

De voorbije maanden volgde dan een aantal klachten van Ogeo Fund bij de Franstalige raad voor de journalistiek. In essentie gaat het om de klachten die nu ook in een concrete schadeclaim werden vertaald.

Parallel volgde er ook een dreiging met een schadeclaim van 50 miljoen euro van de eerder genoemde Brusselse zakenman Dominique Janne, indien we verder zouden gaan met publiceren in de reeks.

Hoe moet het nu verder?

Het spreekt voor zich dat we ons niet laten intimideren en zullen verdergaan met het publiceren van artikels in dossier Land Invest Gate.

Deze exorbitante schadeclaim kadert in een aanhoudende poging om journalistiek onderzoekwerk in de kiem te smoren en journalisten te intimideren

Een rechtszaak moet gevoerd worden, maar we maken ons sterk dat Ogeo Fund ook deze keer over geen enkel gegrond argument beschikt om onze berichtgeving te weerleggen. Alle feiten zijn perfect gedocumenteerd en onweerlegbaar.

Zoals ook de Raad van Europa aangeeft, kadert deze exorbitante schadeclaim in een aanhoudende poging om journalistiek onderzoekwerk in de kiem te smoren en journalisten te intimideren.

De kern van het probleem voor Apache – en de eerste bedoeling van deze nieuwe dagvaarding - is het tijdverlies. Er kruipt ontzettend veel tijd in het voorbereiden van de rechtszaak en in het grondig weerleggen van de klachten voor de raad voor de journalistiek. Zeker voor een kleine redactie als die van Apache is dat problematisch.

De nieuwe juridische stappen van Ogeo Fund zijn bedoeld om nog maar eens een forse hypotheek te leggen op de redactie. De vorige rechtszaak heeft geleerd dat die poging - met dank aan de steun van onze lezers, coöperanten en een aantal artiesten die bereidwillig in de bres sprongen voor de vrije meningsuiting - als een boemerang in het gezicht kan terugkeren van diegenen die niet willen dat verdere onthullingen naar buiten komen.

LEES OOK
Redactie Apache / 17-11-2023

Collega-onderzoeksjournalisten bekronen Apache

Het VVOJ-Vliegwiel wordt uitzonderlijk aan de hele redactie van Apache uitgereikt.
Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck ontvangt het VVOJ Vliegwiel van jurylid Jeroen Trommelen.
Redactie Apache / 06-09-2022

Apache zoekt uitgever

Zorg jij voor het commercieel succes van de nieuwssite Apache en Apache Magazine?
apache logo inhoud heerst
Redactie Apache / 05-05-2022

Welkom op de Dag van Apache!

De Dag van Apache is terug! Met onder meer Rebekka de Wit, Hind Fraihi en de film 'Flee'.
DAG VAN APACHE