Privacybeleid

De Werktitel cv is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en verzekeren dat we je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Algemene Voorwaarden

Bekijk ook de Algemene Voorwaarden.

Waarom verwerkt De Werktitel cv mijn persoonsgegevens?

We gebruiken de gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je steun te vragen en om onze online activiteiten te verbeteren.

Je kan via de website persoonsgegevens achterlaten voor:

 • De registratie als aandeelhouder van De Werktitel cv
 • De registratie als lid
 • Het ontvangen van een of meerdere nieuwsbrieven
 • Het plaatsen van reacties onder de artikels
 • Het doorsturen van een gastbijdrage
 • Het doorsturen van een tip
 • Het ontvangen van andere producten (gadgets, boeken, e-books en merchandising)
 • Het uitvoeren van betalingen online en offline
 • Het verbeteren van de website-ervaring

De persoonsgegevens die je tijdens deze registratieprocedures ingeeft, worden opgenomen in databanken van De Werktitel cv of in de databanken van partners van De Werktitel cv waartoe echter enkel medewerkers van De Werktitel cv toegang hebben.

Telkens je gegevens verstrekt aan De Werktitel cv vragen we naar jouw ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor de verzameling, opslag en verwerking ervan. Je moet actief aanvinken dat je akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Je krijgt daarbij steeds de kans om de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden door te nemen.

De toestemming is vrij en specifiek. Je moet dus voor elk doeleind apart toestemming verlenen.

De achtergelaten gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Deze lijst is volledig.

 • Aandeelhouder: communicatie rond De Werktitel cv, opname in het aandeelhoudersregister, uitkeren van het dividend en het uitbetalen van je scheidingsaandeel
 • Lid: inloggen op de website, optioneel de personalisatie van de homepage op basis van je interesses, bijhouden van je surfgedrag bij expliciete en aparte toelating om je gebruikservaring op onze website te verbeteren, nakijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het sociaal tarief of studentenabonnement (indien je hiertoe een aanvraag doet)
 • Nieuwsbrief: transactionele mailings (vergeten wachtwoord, het (bijna) aflopen van jouw abonnement, etc), gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van je interesses, algemene redactionele nieuwsbrieven en communicatie over evenementen, (commerciële) aanbiedingen, aankondigingen
 • Reactie: insturen van een reactie, je naam wordt steeds bij de reactie geplaatst
 • Gastbijdrage: insturen van een gastbijdrage, je gegevens worden bij elke gastbijdrage publiek geplaatst. We houden de gegevens ook bij voor journalistieke doeleinden
 • Tip: we registreren bij elke tip je IP-adres, je mailadres en je naam. Een uitzondering vormt Apache SecureDrop. Tips die we via deze weg ontvangen zijn volledig anoniem.
 • Andere producten (gadgets, boeken, e-books en merchandising): communicatie rond deze andere producten
 • Het uitvoeren van betalingen online en offline (via overschrijving of andere betaalkanalen (PayPal, Mollie, Multisafepay en Twikey))
 • Website: indien je expliciet toelating hebt gegeven om je surfgedrag te analyseren, zullen we deze analyse gebruiken voor het verbeteren van je gebruikerservaring en voor het uitwerken van commerciële aanbiedingen. In de meeste gevallen houden we het websitegebruik in de gaten via geanonimiseerde gegevens.

We verzamelen, structureren en slaan de data uitsluitend voor eigen gebruik op en alleen voor de doeleinden waarvoor we de data hebben verkregen.

Jouw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld als dit niet strookt met onze doeleinden. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Welke data verwerkt De Werktitel cv?

We verzamelen uitsluitend die gegevens die we nodig hebben:

 • Voornaam en achternaam
 • Mailadres
 • Adres (bij magazine-abonnement)
 • IP-adres
 • Geboortejaar (optioneel)
 • Interesses (optioneel)
 • Surfgedrag op de website, in de nieuwsbrieven en op de sociale media Facebook, Twitter en YouTube (scrollen, klikken, openen van nieuwsbrieven)
 • Bewijs dat je in aanmerking komt voor het sociaal tarief of studentenabonnement

Als je je interesses achterlaat, kunnen we je profiel opmaken. Dat profiel gebruiken we voor het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en voor het opmaken van een gepersonaliseerde nieuwssite. Die personalisatie bestaat uit het uitlichten van nieuwsitems waarover je interesses gaan.

Alle andere data die je met De Werktitel cv deelt, worden anoniem verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld over bezoeken aan de website, scrollen en klikken op de website, openen, scrollen en klikken in de nieuwsbrief en diens meer. In uitzonderlijke gevallen kunnen we je toestemming vragen om je surfgedrag bij te houden en te analyseren.

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke data?

Je persoonlijke gegevens kunnen slechts door een beperkt aantal werknemers van De Werktitel cv bekeken worden. De administratief medewerker heeft toegang tot je gegevens voor de opvolging van de abonnementen en aandeelhouderschappen. De marketingmedewerker kan je gegevens raadplegen voor de uitvoering van de commerciële communicatiestrategie.

De tips voor de redactie en de gastbijdragen komen bij alle redacteurs terecht.

In uitzonderlijke gevallen kan een technisch medewerker ad hoc toegang krijgen tot de data, en dit om technische problemen op te lossen.

De redactie heeft nooit toegang tot je persoonsgegevens, tenzij wanneer je een tip of een gastbijdrage doorstuurt.

Hoe beschermt De Werktitel cv de toegang tot mijn data?

We beschermen je persoonlijke gegevens op verschillende manieren.

 • Op IT-niveau beschermen we de data door gebruik te maken van de beste praktijken uit de sector. We controleren en evalueren regelmatig deze IT-beveiliging.
  • Geldige beveiligingscertificaten
  • 2 factor authentificatie
  • Wachtwoorden
  • Firewalls
  • Gescheiden IT-netwerken
  • Data disaster/recovery plans
 • Daarnaast hebben we ook op kantoor diverse beveiligingsmaatregelen ingevoerd, waaronder:
  • Camerabewaking
  • Afgesloten kasten
  • Schermbescherming
  • Papierversnipperaar
 • Alle medewerkers krijgen regelmatig een bijscholing rond privacy.
 • Alle medewerkers ondertekenen ook een vertrouwelijkheidsclausule.

De Werktitel cv maakt ook gebruik van diensten bij derden (onder andere Google, Facebook, Instagram, Twitter, Mailchimp, Salesflare, Multisafepay, Paypal en Twikey). De toegang tot de data bij deze diensten is beperkt tot dezelfde groep personen. De bedrijven waarmee we samenwerken, respecteren de Europese GDPR-wetgeving.

Waar worden mijn data opgeslagen en verwerkt?

De servers van De Werktitel cv bevinden zich op Belgisch grondgebied.

Bij de derden (onder andere Google, Facebook, Instagram, Twitter, Mailchimp, Salesflare, Multisafepay, Paypal en Twikey) heeft De Werktitel cv geen controle over de locatie van de servers. We hebben ons wel verzekerd dat deze dienstverleners de Europese en Belgische privacyregels respecteren.

Hoe lang houdt De Werktitel cv mijn data bij?

We houden de data zo lang als nodig bij, met een maximum van 24 maanden, tenzij de wetgever anders voorziet.

Gegevens van inactieve potentiële leden en inactieve nieuwsbrieflezers worden na ten laatste 24 maanden verwijderd.

Gegevens die we niet meer nodig hebben, verwijderen we zo snel mogelijk. Dat doen we op een zo veilig mogelijke manier.

Gegevens die je aanlevert om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor het sociaal tarief worden onmiddellijk na controle verwijderd.

Kan ik mijn gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen?

Ja, je kan je data opvragen. Je kan je gegevens ook verbeteren en aanpassen. En je kan aangeven dat je je toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens wilt intrekken (het zogenaamde ‘recht van bezwaar’) of alle gegevens wenst te verwijderen.

Let op: indien je al je persoonlijke gegevens verwijdert, dan kan je je account op Apache niet meer gebruiken. Om je toe te laten onze website te gebruiken, hebben we immers je naam en mailadres nodig.

Gegevens kunnen worden overgedragen binnen één maand, gratis, naar een andere onderneming.

Gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen

Wil je je gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen of wil je je gegevens overdragen, stuur dan een mail naar privacy@apache.be.

We geven je inzage, we wijzigen je gegevens of we verwijderen je data binnen de 4 weken.

Geeft De Werktitel cv mijn gegevens door aan derden?

We maken gebruik van de diensten van onder andere Google, Facebook, Instagram, Twitter, Mailchimp, Salesflare, Multisafepay, Paypal en Twikey.

De gegevens die je aan ons meedeelt, kunnen wij aan deze derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgegeven doeleinden. In dit geval wordt er met deze derden steeds een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken worden gemaakt om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Deze derden respecteren de Europese en Belgische privacyregels.

Verder zullen wij de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wat met cookies, javascript, web beacons en andere technologieën?

Bij elk bezoek plaatst of raadpleegt De Werktitel cv cookies op je computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie. Ze maken je webbezoek comfortabel. Zo hoef je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen bij een nieuw websitebezoek.

Daarnaast laten cookies ons ook toe om geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen om de website verder te optimaliseren en een algemeen profiel op te maken van onze bezoekers.

De Werktitel cv maakt gebruik van bepaalde diensten van derde bedrijven, waaronder (maar niet beperkt tot) Google, Mailchimp, Mollie, Multisafepay, Paypal, Salesflare en Twikey. Deze bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie zoals ActionScript of Web beacons). De Werktitel cv kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor je privacy en voor de Belgische en Europese privacyregels.

De Werktitel cv gebruikt deze gegevens voor rapportages, administratieve doeleinden en om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het analyseren van het gebruik van de middelen van De Werktitel cv, het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het verbeteren van onze diensten.

Bij elk bezoek wordt ook je IP-adres door De Werktitel cv geregistreerd, maar dit wordt tijdens het surfen niet gekoppeld aan je gebruikersnaam.

Wat met journalistieke gegevens? Gelden daar ook de privacyregels?

Inzake de opslag en verwerking van persoonlijke data voor journalistieke doeleinden volgt De Werktitel cv de richtlijnen van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en respecteert het de Belgische wetgeving. Voor diverse delen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaan overigens uitzonderingen voor journalisten en journalistieke activiteiten.

In een aantal specifieke gevallen kan je vragen ‘om vergeten te worden’. Je kan deze vraag aan de redactie richten. De redactie zal je steeds antwoorden en motiveren of je vraag opgevolgd zal worden. Hou er rekening mee dat een verzoek om persoonlijke data te verwijderen geweigerd kan worden ten voordele van het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Heb je vragen over de journalistieke verwerking van je persoonlijke gegevens, dan kan je steeds de redactie bereiken op redactie@apache.be.

Is er andere belangrijke privacygerelateerde informatie die ik moet weten?

 • We houden geen enkel gevoelige persoonsgegevens bij, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.
 • We verzamelen nooit bewust gegevens van kinderen onder de 16 jaar, maar het kan wel gebeuren aangezien ze niet uitgesloten worden om zich te registreren of reacties achter te laten.
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens: je gaf toestemming voor het verwerken van je persoonsgegeven bij de inschrijving op een nieuwsbrief, het doorsturen van een gastbijdrage of een tip. Bij de aankoop van producten (abonnement en andere journalistieke producten (gadgets, boeken, e-books, tickets, etc.) ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden die gelden voor deze aankopen. Bij de aankoop van aandelen ga je akkoord met de Statuten en het Redactiestatuut. Bij het doorsturen van een gastbijdrage en bij het plaatsen van een reactie ga je ook akkoord met het geven van een toestemming inzake auteursrechten: het eenmalig gebruik van het item voor publicatie op Apache.
 • De Werktitel cv beschikt over een data- of verwerkingsregister.
 • Bij een datalek melden we dit binnen de 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en brengen we ook de betrokkenen op de hoogte.

Ik vind dat De Werktitel cv mijn gegevens foutief verwerkt, kan ik ergens een klacht indienen?

In eerste instantie verzoeken wij jou om hierover onmiddellijk contact op te nemen met ons, zodat wij je klacht kunnen onderzoeken. Dat kan op privacy@apache.be.

Daarnaast heb je ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.