Richtlijnen voor gastbijdragen

Om het maatschappelijk debat te verruimen, publiceert Apache onder Debat bijdragen van lezers, opiniemakers, onderzoekers en geëngageerde burgers.

Richtlijnen voor gastbijdragen

Het gaat dus niet om artikels geschreven door onze eigen journalisten, maar om artikels die door de redactie als waardevol geacht worden en passen binnen de visie en missie van Apache. Inhoud blijft heersen!

Wil je iets toelichten, bekritiseren of nuanceren? Gebruik je stem en stuur je gastbijdrage in voor publicatie op Apache.

Een tekst moet zich houden aan onze richtlijnen en voldoen aan onze Algemene Voorwaarden. Daarnaast geef je ons door je tekst in te zenden de toestemming voor een eenmalige publicatie ervan.

Contact

Zie jij jouw gastbijdrage graag verschijnen op apache.be of heb je nog vragen, twijfels of bedenkingen, neem dan contact op met redactie@apache.be.

Algemeen

 • Opinies zijn welkom, maar moeten wel het louter persoonlijke overstijgen. Apache publiceert geen persoonlijke ontboezemingen.
 • Scheldproza komt niet aan bod. Kritiek mag, maar hou het beleefd en gefundeerd.
 • In aanloop naar verkiezingen publiceren we geen bijdragen van mensen die partijpolitiek actief zijn of van politieke partijen in het algemeen.

Publicatievoorwaarden

 • Je tekst is maximaal 1.500 woorden lang.
 • Je tekst verscheen nergens anders. Laat het ons weten indien dat wel het geval zou zijn.
 • We behouden ons het recht om bijdragen niet te publiceren. Wanneer dit al dan niet gebeurt, brengen we je op de hoogte.
 • De redactie kan en mag de tekst redigeren zonder grondige inhoudelijke aanpassingen. Indien dit nodig zou zijn, zullen we je contacteren.

Bijkomende informatie

 • Geef een korte samenvatting van je tekst.
 • Plaats boven de bespreking een zelfgekozen titel.
 • Schrijf je voor de eerste keer voor Apache? Vermeld in je mail dan ook je naam, achternaam, functie en een korte bio met verdere relevante informatie.
 • Schrijf je vanuit een organisatie? Dan voeg je een beschrijving van de organisatie in kwestie toe met alle namen van de auteurs onderaan de tekst.

Structuur

 • Je tekst heeft een duidelijke inleiding van maximaal 400 tekens inclusief spaties.
 • Je tekst begint met het belangrijkste en werkt daarna naar de details toe.
 • Je alinea’s zijn bij voorkeur maximaal vijf regels (in Word lettergrootte 11) of 70 woorden lang.

Opmaak

 • Lever de tekst bij voorkeur aan in Word, Pages of als PDF.
 • Lever de tekst niet uitgelijnd aan.
 • Gebruik witregels om alinea’s te onderscheiden.
 • Laat alinea’s niet inspringen.
 • Definieer tussenkopjes door die vet te maken. De redactie presenteert deze als tussenkopjes op de site.
 • Gebruik geen academische voetnoten.
 • Plaats het jaartal van verschijnen tussen haakjes wanneer je (voor de eerste keer) naar een werk verwijst.
 • Indien mogelijk stuur je zelf een rechtenvrije afbeelding van goede kwaliteit die bij de tekst past. De afbeelding is horizontaal georiënteerd en voorzien van bronvermelding. Hou er rekening mee dat de redactie eventueel beslist een ander beeld te gebruiken.

Citaten

 • Citaten verschijnen in de tekst tussen dubbele aanhalingstekens. Citaten in citaten staan tussen enkele aanhalingstekens.
 • Als een citaat in de originele bron eindigt met een leesteken, plaats dat leesteken dan vóór het aanhalingsteken.
 • Gebruik drie puntjes tussen vierkante haken om te tonen dat iets is weggelaten in een citaat.
 • Bij citaten hoeven geen paginanummers vermeld te worden.
 • Voeg eventueel hyperlinks toe aan digitale verwijzingen in de bespreking.
 • De teksten zijn Nederlandstalig en bevatten geen anglicismen en dergelijke.
 • Plaats anderstalige woorden of vaste uitdrukkingen cursief.
 • Getallen worden bij voorkeur voluit geschreven. Wanneer het om percentages of bedragen gaat, gebruik je cijfers.
 • Mijd afkortingen zoals “o.a”, “enz.” en dergelijke.
 • Politieke partijen schrijf je als volgt: Open Vld, Vooruit, CD&V, N-VA, Groen, PVDA, Vlaams Belang of VB, LDD, PS, MR, FDF en Les Engagés.
 • Gebruik waar mogelijk genderneutrale vormen (zoals schrijver in plaats van schrijfster).
 • Bij Apache gebruiken we de je-vorm.