DOSSIER - 61 ARTIKELS

Apache Lokaal

Illustratie © PeDeJee
Illustratie © PeDeJee

We startten met een onderzoek naar de (uit)verkoop van publieke gronden en gebouwen in Vlaanderen. Daarna namen we de samenwerking tussen overheden en private bedrijven bij het bouwen en uitbaten van publieke zwembaden onder de loep. In de derde ronde richtten we onze blik op de slimme camera's in Vlaanderen.

Het vierde en laatste thema was de lokale en regionale onderzoeksjournalistiek zelf. We trokken naar Aartselaar en bekeken de drie verschillende adviezen van N-VA-burgemeesters in het ISVAG-dossier. Daarnaast namen we een opmerkelijke grondruil onder de loep, net als de activiteit van de gemeenteraadsleden.

Waarom we dit deden ?

In Vlaanderen zijn dagelijks honderden journalisten op pad om verslag uit te brengen van wat in eigen dorp of regio gebeurt. Populaire kranten zetten nog steeds hard in op regionale journalistiek. Die vorm van journalistiek, dicht bij mensen, wordt ook wel één van de meest authentieke vormen van journalistiek genoemd. Het volgehouden werk in de regio ligt vaak aan de basis van wat later ‘grotere’ verhalen worden.

De niche staat echter onder druk. Tegenvallende advertentie-inkomsten, digitalisering en gewijzigd nieuwsgebruik hakken er op in. In het buitenland zijn er al regio’s waar geen journalisten meer komen, maar dergelijke nieuwswoestijnen zijn er in Vlaanderen (nog) niet. Door toenemende mediaconcentratie en crossmedialiteit verschraalt het aanbod wel. De afgelopen jaren stopten ook enkele lokale kranten de persen.

Dat terwijl onafhankelijke lokale en regionale media cruciaal zijn voor een goedwerkende democratie. Ook beslissingen van lokale politici, die invloed hebben op het dagelijks leven van burgers, moeten door een journalist kritisch tegen het licht gehouden worden.

Er is ook meer dan die lokale waakhondfunctie. Openbare uitspraken van rechtbanken zien pas het daglicht als journalisten zich in zittingszalen nestelen. Verkeersveiligheid en criminaliteit komt pas op de kaart door bronnen bij politie en parket. Het verenigingsleven toont hoe mensen met elkaar verbinding zoeken en een gemeenschap vormen. Voor dit alles zijn lokale journalisten cruciaal.

Inspanningen van enkele media en individuele journalisten niet te nagesproken valt ook in de niche van lokale en regionale onderzoeksjournalistiek een inhaalbeweging te maken. Daar probeert Apache - ook zonder projectsubsidie - een steentje aan bij te dragen.

 

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

info
panorama_fish_eye Februari 2022
panorama_fish_eye Oktober 2021
panorama_fish_eye September 2021
panorama_fish_eye Januari 2021
panorama_fish_eye Oktober 2020
panorama_fish_eye Mei 2020
panorama_fish_eye Maart 2020
panorama_fish_eye Februari 2020
panorama_fish_eye Januari 2020