Apache Lokaal: zwemmen in privaat water

Eén op de zeven publieke zwembaden wordt uitgebaat door een private exploitant in een zogenaamde publiek-private samenwerking. Dat merk je tijdens het baantjes trekken misschien niet, maar deze gedeeltelijke privatisering heeft wel degelijk gevolgen voor gebruikers en belastingbetalers. En er wordt ook geld mee verdiend.

Apache Lokaal
Apache trekt een jaar lang rond vier thema’s de regio in. We startten met een onderzoek naar de (uit)verkoop van publieke gronden en gebouwen in Vlaanderen. Daarbij werken we samen met burger(journalisten), experts en beroepsjournalisten van over heel Vlaanderen, met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

Op amper vier jaar tijd verdubbelde het aantal gemeentelijke zwembaden dat wordt gebouwd en/of uitgebaat in samenwerking met private bedrijven. Het eerste PPS-zwembad dateert van 2003, in 2015 waren er 12 en dat cijfer blijkt in 2019 dus verdubbeld te zijn. Dit betekent dat 15% van de stedelijke zwembaden in Vlaanderen PPS-zwembaden zijn.

Al zoeken gemeenten ook naar andere oplossingen om de financiële last van een zwembad draaglijker te maken, via de intercommunale Farys bijvoorbeeld.

Waar de gemeente koos voor een private partner doken al verhalen op over prijsstijgingen, verkorte openingsuren en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Apache vroeg op 1 juli, op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur, bij 26 steden en gemeenten de bouw- en onderhoudscontracten op die ze met private bedrijven afsloten voor in totaal 25 zogeheten PPS-zwembaden.

 

Vlaams Journalistiek Fonds

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

banner Apache Lokaal

Artikels in het Apache-dossier "Apache Lokaal: zwemmen in privaat water"