Apache Lokaal: regio-journalistiek onder druk

In Vlaanderen zijn dagelijks honderden journalisten op pad om verslag uit te brengen van wat in eigen dorp of regio gebeurt. Populaire kranten zetten nog steeds hard in op regionale journalistiek. Die vorm van journalistiek, dicht bij mensen, wordt ook wel één van de meest authentieke vormen van journalistiek genoemd. Het volgehouden werk in de regio ligt vaak aan de basis van wat later ‘grotere’ verhalen worden.

Maar de niche staat onder druk. Tegenvallende advertentie-inkomsten, digitalisering en gewijzigd nieuwsgebruik hakken er op in. In het buitenland zijn er al regio’s waar geen journalisten meer komen, maar dergelijke nieuwswoestijnen zijn er in Vlaanderen (nog) niet. Door toenemende mediaconcentratie en crossmedialiteit verschraalt het aanbod wel. De afgelopen jaren stopten ook enkele lokale kranten de persen.

Dat terwijl onafhankelijke lokale en regionale media cruciaal zijn voor een goedwerkende democratie. Ook beslissingen van lokale politici, die invloed hebben op het dagelijks leven van burgers, moeten door een journalist kritisch tegen het licht gehouden worden.

Er is ook meer dan die lokale waakhondfunctie. Openbare uitspraken van rechtbanken zien pas het daglicht als journalisten zich zittingszalen nestelen. Verkeersveiligheid en criminaliteit komt pas op de kaart door bronnen bij politie en parket. Het verenigingsleven toont hoe mensen met elkaar verbinding zoeken en een gemeenschap vormen. Voor dit alles zijn lokale journalisten cruciaal.

Inspanningen van enkele media en individuele journalisten niet te nagesproken valt ook in de niche van lokale en regionale onderzoeksjournalistiek een inhaalbeweging te maken. Daar probeert Apache een steentje aan bij te dragen.

 

Artikels in het Apache-dossier "Apache Lokaal: regio-journalistiek onder druk"