AgendaArchief


 • januari 2019


 • Café Apache #9 • Gentrificatie, tijdelijke invulling en de sociale stad

  •  31 januari 2019

  Donderdag 31/01 (20u) @ Vooruit (Gent) / Diepgravend onderzoek naar gentrificatie, tijdelijke invulling en de sociale stad. Vooruit en Apache organiseren samen deze Café Apache waarbij we in gesprek gaan met o.a. Peter Vandenabeele (stadsbouwmeester Stad Gent), Floor Milikowski (onderzoeksjournalist, geograaf en planoloog Amsterdam) en Astrid De Bruyker (Gents schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk [meer info]

  Donderdag 31/01 (20u) @ Vooruit (Gent) /

  Diepgravend onderzoek naar gentrificatie, tijdelijke invulling en de sociale stad.

  Vooruit en Apache organiseren samen deze Café Apache waarbij we in gesprek gaan met o.a. Peter Vandenabeele (stadsbouwmeester Stad Gent), Floor Milikowski (onderzoeksjournalist, geograaf en planoloog Amsterdam) en Astrid De Bruyker (Gents schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen). We exploreren thema’s als gentrificatie, tijdelijke invulling en de sociale stad en wat de rol van de kunstenaar en/of de kunstinstelling hierin is.

  Wie heeft het recht om in (het centrum van) de stad te wonen? Apache doet al jaren diepgravend onderzoek naar betaalbaar wonen, de rol van sociale huisvestingsmaatschappijen, verhoudingen tussen steden en projectontwikkelaars, ...

  Onderdeel van: Women and children first

  Schrijf je hier in voor dit gratis debat.


 • februari 2019


 • Cinema Apache #8 • Plannen voor plaats

  •  3 februari 2019

  Donderdag 24/01 (20u) t.e.m. zondag 03/02 @ apache.be / Plannen voor plaats. Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur. Een documentaire van Nic Balthazar. Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en [meer info]

  Donderdag 24/01 (20u) t.e.m. zondag 03/02 @ apache.be /

  Plannen voor plaats. Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur. Een documentaire van Nic Balthazar.

  Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Want hoe vertrouwd of waardevol die Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. Door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp kan een nieuw ruimtelijk model worden ontwikkeld dat winsten oplevert voor iedereen.

  De ontwikkeling van zo’n nieuw ruimtelijk model is cruciaal in de transitie naar integrale duurzaamheid, zowel wereldwijd als in de specifiek Vlaamse context. In zijn Meerjarenprogramma 2017-2020 stelt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck één boodschap centraal: wij mensen nemen te veel plaats in. Energie- en voedselproductie, industrie, bewoning, transport en allerlei vormen van grond- en vastgoedspeculatie zetten de open ruimte onder druk. En dit ondoordacht ruimtegebruik speelt dan weer een wezenlijke rol in de klimaat- en energiecrisis die ons allen voor enorme uitdagingen plaatst. De Bouwmeester beschouwt ‘ruimtelijke nederigheid’ dan ook als een planetaire burgerplicht.

  Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we eerst en vooral anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. De film laat zien dat die mindswitch niet in het teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies. Hij toont hoe compacter bouwen, de versterking van stads- en dorpskernen, een slimme omgang met erfgoed en de creatie van open ruimte de levenskwaliteit net kunnen verhogen. Een kwaliteitsgestuurde aanpak mét oog voor de sociale dimensie en voor diversiteit, en de ontwikkeling van nieuwe vormen van procesvoering (participatie, publiek-private samenwerking…) bieden de sleutel tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.