De Stand van het Land

Onderzoeker Stephen Bouquin maakt de stand van het land op tien jaar na de financiële crisis, een kantelmoment dat het geloof in de onfeilbare markt deed wankelen.

Een grootschalig onderzoek geeft inzicht in de huidige opvattingen en opinies van de Belgen. Hoe kijken mensen vandaag naar het maatschappelijk gebeuren? Welke opvattingen zijn in opmars en wat verwacht men nog van de overheid of de instellingen die een samenleving bij elkaar houdt?