Hartverwarmend front voor persvrijheid

19 oktober 2016 Redactie Apache, Liesbeth Van Houdt
apache-gekneveld-logo-b
© Kim Duchateau

Eerst en vooral willen we iedereen bedanken die zich de voorbije uren vrank en vrij heeft uitgesproken tegen deze doorzichtige poging om Apache monddood te maken. Jullie steun is hartverwarmend. Er zijn collega's, opiniemakers, advocaten, politici, ... mensen met naam en faam, maar er zijn vooral ook heel veel andere mensen die ons per mail, telefonisch of via sociale media een hart onder de riem steken. Zoiets doet ontzettend veel deugd.

Plooien

Geregeld duikt daarbij de vraag op hoe er kan geholpen worden. We hebben er heel bewust voor gekozen om deze zaak niet prompt aan een inzamelactie voor de betaling van de gerechtskosten te koppelen. De persvrijheid is in het geding. Het draait om de toekomst van journalistiek in dit land. Het gaat over hoe macht blijkbaar niet onbestraft kritisch bevraagd mag worden. Dat raakt aan het wezen van Apache en het voelt op de een of andere manier ongemakkelijk om daar gelijk een uitgestoken hand naast te plaatsen.

Maar wat dan wel? De meest voor de hand liggende manier is wellicht de beste: Apache is een coöperatieve vennootschap. We zijn er voor onze lezers en we zijn van onze lezers. Dat wil zeggen dat we geen deel uitmaken van een grote mediagroep. We zijn niet afhankelijk van adverteerders. We hoeven niet te plooien voor grote belangen en voor hun vertegenwoordigers.

Als er één ding is dat diegenen die Apache dagvaarden net niét willen, dan is het wel dat er nog meer gezocht en onthuld wordt

Boemerang

We zijn enkel verantwoording verschuldigd aan onze lezers en coöperanten. Die beweging groter maken en zo Apache als onafhankelijk medium steviger op de kaart zetten, zou een geweldig antwoord op de dagvaardingen zijn. Dat kan door aandeelhouder te worden of door een (steun)abonnement te nemen.

Zo steken we een gezamenlijke middelvinger op naar al wie de persvrijheid ondergeschikt wil maken aan de eigen belangen. Meer abonnees en meer aandeelhouders betekent dat we meer onderzoeksjournalisten de kans kunnen geven om dieper te graven en macht in al haar verschijningsvormen kritisch te bevragen.

Zo keert de klacht van de ex-kabinetschef van De Wever en van vastgoedgroep Land Invest als een boemerang in hun eigen gezicht terug. Want als er één ding is dat zij - en ze zijn helaas niet de enigen - net niét willen, dan is het wel dat er nog meer gezocht en onthuld wordt door een echt onafhankelijk medium. Het zou geweldig zijn mocht hun klacht dat onbedoelde effect hebben.

LEES OOK