Word mede-eigenaar van Apache

Je vindt Apache de moeite waard en je wil ons een duwtje in de rug geven? Word aandeelhouder en mede-eigenaar van Apache en bouw zo mee aan een unieke en noodzakelijke nieuwssite.

Voor de nieuwe lezers op deze website: Apache kiest voor diepgravende berichtgeving, duiding en een stevige brok onderzoeksjournalistiek. De redactie werkt volledig onafhankelijk, de website is helemaal advertentievrij. Je kiest voor een sterke vierde macht en je krijgt er een jaarabonnement bovenop!

De voordelen op een rijtje:

  • Het eerste jaar heb je gratis toegang tot Apache, nadien krijg je een korting van 10% op een jaar toegang
  • Elk jaar word je voor de Algemene Vergadering uitgenodigd (in mei)
  • Je bepaalt en bewaakt mee de koers van Apache en De Werktitel cvba
  • Je benoemt mee de Raad van Bestuur. Eén bestuurder vertegenwoordigt de B-aandeelhouders, een andere de C-aandeelhouders
  • Eén persoon, één stem
  • Bij succes is een jaarlijkse rente tot 6% (berekend op nominale inleg) mogelijk
  • Na zes jaar kan je uittreden

Deze openbare aanbieding van kapitaal in een erkende coöperatieve vennootschap geniet een vrijstelling op de prospectusplicht. De Werktitel cvba zal met deze openbare aanbieding nooit meer dan 4.999.950 euro vers kapitaal ophalen. Een coöperant kan maximum voor 4.950 euro aandelen kopen (alle aandelen in eigendom samen).

Investeren in een coöperatie is geen spaarformule, maar kent risico’s en opportuniteiten.

Word mede-eigenaar van Apache

Aandelen kopen is eenvoudig: je vult onderstaand formulier in en je schrijft 150 euro of meer over op het rekeningnummer BE55 5230 8045 8444 op naam van De Werktitel cvba, Antwerpen.

Is er nog iets onduidelijk? Neem dan hieronder de lijst met veelgestelde vragen door of mail ons op cvba@apache.be.

Vul dit formulier in om mede-eigenaar te worden

Voornaam

Naam

Bedrijfsnaam (optioneel)

Straat en nummer

Postcode

Woonplaats

Land

E-mail

Dit bedrag investeer ik in Apache (in euro, enkel cijfers)

Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden en de Statuten en het redactiestatuut van De Werktitel cvba

Ons plan

Op drie jaar tijd willen we uitgroeien tot een progressief nieuwsmedium met een breed bereik, een ruim abonneebestand (circa 6.000 abonnees) en een hechte community met een belangrijke stem in het maatschappelijk debat. De nadruk ligt op onderzoeksjournalistiek, diepgravende berichtgeving en duiding. Januari 2016 is het beginpunt, tegen 2018 zullen we (hopelijk) onze doelen hebben bereikt. We houden alle aandeelhouders en leden regelmatig op de hoogte met een stand van zaken.

Hoe gaan we in onze missie slagen? Met een uitgebreide redactie, een verruimde thematiek, een specifieke journalistieke aanpak, het gebruik van state of the art online technologie en een forse investering in marketing, sales en communitymanagement. Het team bestaat momenteel uit een kernredactie van vier fulltime journalisten, aangevuld met een freelancebudget, een marketeer/community manager, een IT’er en een operationeel directeur.

De grotere omzetten worden bereikt door een verhoging van de abonnementsprijs (de abonnementsprijs werd in de loop van 2016 opgetrokken) en nieuwe producten: dagtoegang, wekelijkse ‘best of’, e-books en lezingen.

Veelgestelde vragen

Ik ken Apache niet zo goed. Waar kan ik enkele gratis stukken lezen?
Op onze Ontdek-pagina staan een aantal gratis artikels. Je kan er ook kennis maken met het team achter Apache en onze kernwaarden nalezen.

Op de Ontdek-pagina staat ook de visie en missie van Apache.

Waarom werken jullie met aandelen?
De Werktitel cvba is een coöperatie. Als je aandelen van die coöperatie koopt, word je coöperant van de cvba en heb je dus een stem in de onderneming. We moedigen ook de participatie van de coöperanten aan. Elk jaar organiseren we een Algemene Vergadering, maar tussentijds zullen er ook andere ontmoetingen zijn.

De redactie werkt echter onafhankelijk en kan niet beïnvloed worden.

Hoeveel kost een aandeel?
Eén aandeel kost 50 euro, maar je moet er minstens drie aankopen (150 euro).

Hoe koop ik een aandeel?
Je schrijft 150 euro (of een veelvoud van 50 euro (150, 200, 250, etc), indien je meer aandelen wil kopen) over op het rekeningnummer BE55 5230 8045 8444 op naam van De Werktitel cvba, Antwerpen. Voor internationale betalingen heb je ook de BIC-code van Triodos Bank nodig: TRIOBEBB. Geef bij de overschrijving de mededeling ‘aandeel’ en je naam en/of e-mailadres op.

Beschik je al over aandelen in De Werktitel cvba, dan kan je gewoon aandelen bijkopen door 50 euro of een veelvoud ervan op ons rekeningnummer over te schrijven.

Ik heb betaald. Wat nu?
Zodra wij jouw betaling hebben ontvangen, krijg je per e-mail een registratiebewijs. We houden je ook regelmatig en uitgebreid op de hoogte over het project en nodigen alle aandeelhouders elk jaar uit op de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Vergadering controleer je de werking van de coöperatieve vennootschap en bepaal je mee het beleid van Apache.

Sinds 2016 zetelt er overigens een “kleine aandeelhouder” in de Raad van Bestuur. Hij behartigt er de belangen van alle aandeelhouders en leden van Apache.

Kan ik meerdere aandelen kopen?
Ja, je kan meerdere aandelen aankopen. Het maximaal aantal ligt op 99 aandelen (4.950 euro). Die maximumdrempel wordt beoordeeld door rekening te houden met alle aandelen per coöperant, dus ook met aandelen die vroeger werden aangekocht of zich in een andere aandelencategorie bevinden.

De prijs blijft steeds 50 euro per aandeel. Wil je bijvoorbeeld vijf aandelen kopen, dan betaal je 250 euro.

Ik heb al aandelen. Kan ik nieuwe aandelen kopen?
Uiteraard kan je je aandelenpakket uitbreiden. In het aandelenregister noteren we alle transacties. Je kan echter na de aankoop van aandelen maximaal 99 aandelen (4.950 euro) bezitten.

Kan ik ook aandelen kopen als rechtspersoon?
Ja. Je kan intekenen als rechtspersoon of als natuurlijk persoon.

Zijn er extra kosten?
Neen. Er zijn instapkosten, noch uitstapkosten.

Waar vind ik de statuten van de coöperatieve vennootschap?
Je kan de meest actuele statuten van De Werktitel cvba (inclusief het redactiestatuut) downloaden en inkijken. De oprichtingsakte en aanpassingen aan de statuten vind je in het Staatsblad.

Als ik een aandeel koop, krijg ik dan een gratis abonnement?
Ja, je ontvangt de eerste maal een gratis jaarabonnement. Je moet dat abonnement echter claimen door een e-mail te sturen naar cvba@apache.be met een verwijzing naar de aankoop van je aandelen (zoals je rekeningnummer of je mededeling). Als aandeelhouder geniet je ook van voorpublicaties en kortingen op abonnementen, Apache-events en eventuele journalistieke extra’s.

Als je het gratis jaarabonnement wil wegschenken, kan dit. Je verduidelijkt dan eenvoudigweg in de e-mail aan wie je het abonnement wil schenken.

Geniet ik een dividend, rente?
Het aandeel kan inderdaad rente opbrengen. De jaarlijkse rente is wettelijk geplafonneerd op 6% op de inbreng. De rente wordt enkel uitbetaald als daar financiële ruimte voor is en de Algemene Vergadering beslist om rente uit te keren.

De Werktitel cvba streeft niet naar winstmaximalisatie, maar wil een duurzame onderneming op poten zetten. De winst vloeit voor de helft terug naar de redactie. Met de andere helft kan een dividend uitgekeerd worden.

Heb ik meer inspraak in de werking van De Werktitel cvba als ik meer aandelen koop?
Als aandeelhouder bepaal en bewaak je mee de koers van De Werktitel cvba. Op de Algemene Vergadering geldt het principe van één stem per persoon. Dat vinden we namelijk het meest democratische systeem voor een coöperatie.

Bepaal ik als aandeelhouder de redactionele invulling van Apache?
Neen. Je kan niet bepalen waarover de redactie mag schrijven of niet mag schrijven. De redactie werkt onafhankelijk. De onafhankelijkheid van de redactie is overigens beschermd door het redactiestatuut en staat opgenomen in de statuten.

Kan ik mijn aandeel opzeggen? En wat zijn de gevolgen daarvan?
Vanaf het zesde jaar na de aankoop van je aandeel kan je – als je dat zou willen – uittreden. Je moet dat dan wel in de eerste jaarhelft aangetekend te melden. Wanneer je uittreedt, ontvang je het bedrag dat overeenstemt met je proportionele aandeel van cvba De Werktitel op dat moment (aan boekhoudwaarde waarbij de berekening door de Algemene Vergadering bepaald wordt).

Zijn er financiële risico’s verbonden aan het aandeelhouderschap?
Ja. Een aandeel kopen in een coöperatieve vennootschap is géén spaarformule. Je investeert in een onderneming, met de bijhorende risico’s maar ook met bijbehorende opportuniteiten. Je kan echter enkel jouw inleg verliezen. Je kan niet aansprakelijk worden gesteld. Bij succes geniet je van een dividend tot 6% (rente op het nominaal ingelegd bedrag). En uiteraard besteden wij de beschikbare middelen op een adequate en oordeelkundige manier.

Zijn er daarnaast nog risico’s verbonden aan het aandeelhouderschap?
Neen. Het enige mogelijke risico dat je loopt is financieel en dat beperkt zich tot jouw investering. Je hoeft je geen zorgen te maken inzake aansprakelijkheid.

Waar haalt Apache inkomsten?
De voornaamste inkomsten zijn afkomstig uit abonnementen. Een deel van de website is immers enkel toegankelijk voor abonnees. Het doel is om op termijn 6.000 abonnees te verwerven, opdat de journalisten en de andere medewerkers volledig kunnen betaald worden met de omzet uit de abonnementsgelden.

Ik heb nog een vraag, waar kan ik terecht?
Je kan Apache steeds bereiken via cvba@apache.be. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Wat zijn de contactgegevens?
De maatschappelijke zetel van Werktitel cvba bevindt zich in de Wolfstraat 16, 2018 Antwerpen. Het ondernemingsnummer is BE 0841.795.989.