Vlaamse Jeugdraad: 'Journalisten weten vaak al op voorhand wat ze willen horen'

12 november 2014 Peter Casteels
apache

Beschikken (kranten)journalisten naar uw aanvoelen vandaag (nog) over voldoende expertise om op een correcte en adequate wijze te berichten over thema's die uw organisatie aanbelangen?

"Weinig journalisten focussen echt op jeugd. Ze weten er vaak iets van, maar sport en cultuur zijn duidelijk populairdere thema’s. Het moet ook allemaal snel gaan."

Krijgt u informatie waarvan uw organisatie overtuigd is dat ze ook maatschappelijk relevant is, makkelijk in de media? Waarom niet / wel?

"Dat is toch niet evident. Neem bijvoorbeeld besparingen: media focussen op ‘paniek’ bij het verdwijnen van jobs: ze maken er vaak van wat ze willen horen. We moeten dan een hele strijd leveren om een opiniestuk in De Standaard of De Morgen te krijgen.

"Als het wel mooi in hun ‘plaatje’ past, is er veel mogelijk. Als we bvb iets afspreken voor een scoop, kunnen daar mooie en goeie dingen uit voortkomen."

Bent u tevreden over de manier waarop de informatie die via uw organisatie wordt aangereikt of waarover (iemand van uw ) organisatie werd gecontacteerd door journalisten in de krant of in andere media verschijnt?

"In het algemeen wel: vaak bezorgen ze de stukken vooraf, kunnen we het nog eens doornemen, corrigeren en houden ze ook effectief met correcties rekening. Het gebeurt naar ons aanvoelen zelden dat ze een totaal foutieve boodschap brengen."

Herkent en erkent u punten van kritiek zoals die ons vaak bereikt:  gepersonaliseerd, sensationeel, weinig diepgang, te zeer gefocust op potentiële conflictstof, schreeuwerige koppen/foto's/quotes, ...

"De titels zijn vaak nogal schreeuwerig. Nogal hard, harder dan we misschien bedoelen. Maar neemt niet iedereen dat sowieso met een korrel zout? Diepgang is er wel als we uitgebreid kunnen samenzitten vooraf. En als het om zoiets technisch gaat als besparingen hebben we toch vaak ook zeer uitvoerige en gedetailleerde vragen gekregen. Journalisten voelen dan aan dat dat ‘moeilijke’ materie is."

Ziet u de voorbije jaren een evolutie in de (wijze van) berichtgeving over de thema's die uw organisatie aanbelangen?

"We worden wel wat serieuzer genomen in de media. We maakten naam in de media en dus komen we meer in de media."

LEES OOK