VBO: 'Generalisten zorgen voor verschraling van de berichtgeving'

30 november 2014 Peter Casteels
apache

Beschikken journalisten naar uw aanvoelen vandaag over voldoende expertise om op een correcte en adequate wijze te berichten over thema's die uw organisatie aanbelangen?

"Ook wij hebben het gevoel dat steeds minder journalisten gespecialiseerd zijn. Dat is een evolutie waar we rekening mee moeten houden en dat betekent dat we het niet vanzelfsprekend moeten vinden dat iedereen thuis is in ons jargon en het vraagt meer toegankelijke communicatie en meer kader van ons. Het feit dat er meer generalisten zijn, betekent dat bepaalde nuances en inzichten die je alleen kunt hebben als je bepaalde dossiers tot in detail beheerst, verloren gaan in de berichtgeving, maar om dat nu te bestempelen als “problematisch” is een brug te ver. Het zorgt misschien wel voor een verschraling van de berichtgeving."

Krijgt u informatie waarvan uw organisatie overtuigd is dat ze ook maatschappelijk relevant is, makkelijk in de media?

"Je moet er rekening mee houden dat als informatie aan een aantal voorwaarden voldoet, ze meestal wel door de filter geraakt. Snelle reacties op onderwerpen die op dat moment hot zijn, scherpte (zwart of wit, niet te veel nuance), informatie die toegankelijk is en vertaald wordt naar de leefwereld van de mediaconsument (storifying) en stellingen die de polemiek voeden maken naar ons gevoel meer kans om de media te halen. Voor televisie zal je boodschap makkelijker aan bod komen als je bij de theorie ook de beelden aanreikt, wat misschien wel een voordeel is voor de vakbonden: manifestaties leveren sowieso beeldmateriaal op."

Bent u tevreden over de manier waarop de informatie die via uw organisatie wordt aangereikt of waarover (iemand van uw ) organisatie werd gecontacteerd door journalisten in de krant of in andere media verschijnt?

"Doorgaans zijn we tevreden over de manier waarop de boodschappen gebracht worden. De titels (die “er niet door de redacteur zelf, maar door de hiërarchie boven geplaatst worden”) durven al wel eens de lading niet te dekken en meer teasen om de mensen in artikels te trekken dan informeren met betrekking tot de inhoud van het artikel."

Herkent en erkent u punten van kritiek zoals die ons vaak bereiken:  gepersonaliseerd, sensationeel, weinig diepgang, te zeer gefocust op potentiële conflictstof, schreeuwerige koppen/foto's/quotes, ...

"Daarvoor geldt hetzelfde als de tweede vraag."

Ziet u de voorbije jaren een evolutie in de (wijze van) berichtgeving over de thema's die uw organisatie aanbelangen?

"Het tempo waaraan iets nieuws wordt, maar vervolgens ook weer wordt afgevoerd is enorm toegenomen. Met als gevolg dat er minder dan vroeger ruimte is voor nuance en duiding."

LEES OOK
Peter Casteels / 30-11-2014

Media en middenveld (slot): werkgevers klagen niet

Hoe kijken werkgeversorganisaties naar de media? Echt te klagen hebben ze niet. Minder alleszins dan nogal wat andere middenveldorganisaties die we eerder aan het woord lieten…
nieuws1