Strieleman Frans

0

Frans Strieleman (1926-1999) was hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet van 1968 tot zijn pensionering in 1991. Hij wordt beschouwd als een monument in de Vlaamse journalistiek.

Biografieën Vlaamse hoofdredacteurs

Naar de overzichtspagina met de biografieën van de Vlaamse hoofdredacteurs

Strieleman, de zoon van een Antwerpse politieofficier, was tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwilliger bij de Brigade Piron. Na de oorlog werd hij gerechtelijk verslaggever bij De Nieuwe Gazet. Bij deze Antwerpse krant werd hij achtereenvolgens redacteur (1946), redactiesecretaris (1958), adjunct-hoofdredacteur en ten slotte, gedurende 23 jaar, hoofdredacteur.

Toen Strieleman als journalist begon, was De Nieuwe Gazet nog eigendom van de NV Burton. In 1957 verkocht Jules Burton zijn krant aan Hoste, de voorloper van De Persgroep. Volgens Frans Vink, toenmalig directeur-generaal van Het Laatste Nieuws, verliep de overname als volgt: ‘In 1957 doet zich een nieuwe kans tot uitbreiding voor, op het ogenblik dat Albert Lilar (een Antwerpse liberale politicus, nvdr) meldt dat Jules Burton, bestuurder van de uitgeefster van De Nieuwe Gazet, zijn aandelen wenst te verkopen. Ik kan mij die middag nog zeer goed herinneren toen wij, samen met Albert Maertens (de topman van Hoste, nvdr), naar Antwerpen zijn gegaan om de onderhandelingen aan te vatten. Maertens wenste de positie van Het Laatste Nieuws te Antwerpen te verstevigen en de gelegenheid tot het behouden van een een liberale stem in Antwerpen niet voorbij te laten gaan. De besprekingen kenden een vlot verloop en enkele dagen later reden wij naar Brussel terug met de aandelen van Burton NV in de koffer van de auto.’

Na de overname door Hoste werd Frans Grootjans hoofdredacteur en Strieleman zijn rechterhand, eerst als redactiesecretaris, daarna als adjunct-hoofdredacteur (1965). Vanaf dat moment leidde hij in de praktijk de krant, aangezien Grootjans minister van Onderwijs was geworden. In 1968 werd Strieleman dan volwaardig hoofdredacteur.

Tussen 1968 en 1993 was Strieleman ook hoofdredacteur van De Vlaamse Gids, een maandblad van liberale strekking. Hij was tevens voorzitter van de Liberale Radio en Televisie Omroep (Librado, de maker van liberale gastprogramma’s) en lid van het Liberaal Vlaams Verbond. Grootjans noemde hem ‘een groot humanist met respect voor ieders mening en vooral een eerlijk en moedig man’.

Quote: ‘Meneer, een journalist moet werken zoals de soldaten van Napoleon. Rusten als het kan, schieten als het moet.’ (bron: Het Nieuwsblad, 30 januari 1999)