Platel Marc

0

Marc Platel was gedurende elf jaar hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. Na zijn journalistieke leven werd hij chef van de studiedienst van de N-VA.

Biografieën Vlaamse hoofdredacteurs

Naar de overzichtspagina met de biografieën van de Vlaamse hoofdredacteurs

Platel (geboren in Gent in 1941) behaalde diploma’s van doctor in de rechten en licentiaat in de pers- en communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. In 1969 trad hij in dienst van de BRT als Wetstraatjournalist voor de radio. Vanaf 1986 was hij politiek hoofdredacteur van Het Belang. Een reorganisatie leidde in 1997 tot zijn ontslag.

Manu Ruys, gewezen hoofdredacteur van De Standaard, gaf zijn analyse: ‘Het ontslag van Platel is een illustratie van de verschuiving van de krant als cultuurinstrument naar commercieel product. Wat is er gebeurd? Alles start bij een commercieel gegeven: de Gazet van Antwerpen is in nood, Het Belang van Limburg springt bij. Die twee gaan het proberen te rooien. Dat veronderstelt allerlei reorganisaties, verschuivingen in het personeelskader. Dan heb je daar een hoofdredacteur die daar niet meer past en op basis van een commerciële overweging beslist men: die man gaat eruit. Men heeft niets tegen Platel zelf, maar dat soort journalist hebben ze niet meer nodig.’

Op vraag van toenmalig Volksunievoorzitter Bert Anciaux werd Platel vervolgens coördinator van de studiediensten van de partij. Bij de opsplitsing van de VU stapte hij over naar de N-VA. Hij publiceerde enkele boeken over de Belgische politiek en was lid van diverse Vlaamsgezinde verenigingen en organisaties. ‘Als journalist gaf Platel steeds blijk van een flamingante reflex’, stelt de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.

Quote: ‘Wij journalisten moeten ons werk doen en informeren, maar we moeten ook kunnen aanvaarden dat we niet bij elke beslissing mee aan tafel kunnen zitten.’ (bron: Het Belang van Limburg, 16 september 1993)