Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Vakbonden bashen, maar geen informatie

10 oktober 2017 Frank Roels
ID/ photo agency
Foto: ID/ Bart Dewaele

De burgemeester van Antwerpen zegt dat “ze stelsels blijven verdedigen die onhoudbaar zijn”. Veel opiniemakers, zoals Rik Van Cauwelaert in De Tijd wijden er hun bladzijde aan. Deze aandacht voor de vakbonden is uitzonderlijk: over de werking van de ontelbare afdelingen, sectoren, gewestelijken en centrales van de vakorganisaties horen we zelden iets, en helemaal niets over de syndicale rapporten, sociaal-economische programma’s en evoluerende eisen en ontelbare onderhandelingen met zovele werkgevers.

De miljoenen vakbondsleden en militanten lijken in de media sprakeloos te zijn. 

De miljoenen vakbondsleden en militanten lijken in de media sprakeloos te zijn. Waaraan danken de vakbonden nu deze plotse belangstelling? Dat is vrij duidelijk: dankzij (de aankondiging van) de stakingen op 10 oktober. Dat is dus alvast een eerste resultaat van de staking, zelfs zonder dat het aantal stakers een rol speelt. Maar wel beoordelen deze commentaren de vakbonden en hun actie heel negatief.

We citeren Rik Van Cauwelaert (9 sept):

  • “bonden lieten het sociaal overleg verkommeren"
  • "nooit tijdig eigen oplossingen te brengen…voor de robotisering, de e-commerce, het toenemend aantal zelfstandigen, de detachering van goedkope werkkrachten uit O- en Midden-Europese landen."
  • "blijven in de loopgraven zitten"
  • "verkijken zich op hun ledenaantal, dat is geen achterban meer dan wel klandizie door dienstverlening, uitbetaling werkloosheid…"
  • "hun defensieve houding stilaan als deel van het probleem"

Zullen we nu maar denken: there is no such thing as bad publicity? Maar terwijl ik dit schrijf, (auteur schreef deze bijdrage een maand geleden, - red.)  toont mijn televisiejournaal enkele flitsen van de betogingen in Frankrijk tegen de wijzigingen van de arbeidswetgeving die Macron met decreten gaat doordrukken. Ik zie gemaskerde jongens zonder vakbondsinsignes, “betogers”, zegt de speaker, die projectielen gooien naar de politie.

ID/ photo agency
Foto: ID/ Bart Dewaele

Zinvolle informatie?

Hoe informatief zijn De Tijd en Rik Van Cauwelaert? De vraag die ik nu wil onderzoeken: welke zinvolle informatie over de vakbonden bieden ons een kwaliteitsblad zoals De Tijd, en de éminence grise Rik Van Cauwelaert? Daarvoor vergelijken we hun beweringen over de vakbonden met de oorspronkelijke bronnen, dit zijn de bonden zelf. Dat vereist heel veel zoekwerk, want er is geen syndicale bijbel waar alles eens en voor altijd in staat. Integendeel, dagelijks verschijnen nieuwe teksten, en vooraleer er één gedrukt is, wordt hij vaak al voorbijgestreefd door de volgende syndicale actie, want die acties evolueren met de actualiteit. Op de site van abvv.be vinden we veel, evenals in de tijdschriften De Nieuwe Werker en Echo en vele rapporten. Maar we kunnen ook verder surfen naar de centrales die een onderdeel van de economische activiteiten bestrijken.

De meesten denken dat ze door De Tijd te lezen goed geïnformeerd zijn over de sociaal-economische werkelijkheid.

Een onderhandeling over een nieuw sociaal akkoord, of een staking in één bedrijf of groep bedrijven vereist verder zoekwerk. Dat Rik Van Cauwelaert zo’n zoektocht niet heeft ondernomen is waarschijnlijk, en zijn dagblad is dan ook waardeloos voor wie de feiten wil kennen over de vakbonden. Deze conclusie kan niet genoeg onderlijnd worden, want deze eenvoudige waarheid ontgaat vrijwel iedereen. De meesten denken dat ze door De Tijd te lezen goed geïnformeerd zijn over de sociaal-economische werkelijkheid. Wellicht zou De Tijd repliceren, dat het niet hun bestaanreden is reclame te maken voor de vakbonden, of speciale aandacht eraan te geven.

Wat de vakbonden voorstellen en behandelen. Een overzicht

Op 13 september lezen we bij het ABVV, onder andere 'Acties van deze weken':

http://www.abvv.be/-/dag-van-de-vrouwelijke-verkozenen

http://www.abvv.be/-/de-grote-pensioentombol-1

http://www.abvv.be/-/europese-mobilisatie-voor-het-recht-op-abortus-in-heel-europa (“teken de petitie”).

Solidariteit met de Franse betogers

Reactiedag Openbare diensten op 10 oktober

Eis op sociaal overleg Openbare Diensten

'Alternatieven bestaan'

ABVV, ACV en ACLVB samen 

De regering en de minimumuitkeringen

Vakbonden samen bij het Grondwettelijk Hof tegen de flexi-jobs

Flexi-jobs in distributie

20 thema’s

Robotisering: Europees vakverbond enquete

Tegen sociale dumping

Tegen de sociale dumping in transport

http://www.abvv.be/-/loonkloof-oost-west-groter-dan-ooit

Voorstellen vakbonden

Zwartboek sociale dumping: “De Slovakije route: Zo werkt het”

Brussels Airlines organiseert dumping van eigen personeel

Gevaar van de Europese-dienstenkaart 

Europe needs a payrise

:ABVV op Internationale Arbeidsconferentie

Over e-commerce, in Echo

Bij het ACV zijn niet alle teksten leesbaar voor niet-leden, daarom minder links:

Wat het regeringsbeleid je kost

Over de vergrijzing

Diversiteit, discriminatie, solidariteit

De vakbonden zijn lid van de Klimaatcoalitie

Syndicalisten tegen de bezetting van Palestina (16 sept)

Standpunten LBC-ACV over de ministers van Trump, over de nieuwe wet Vreemdelingenzaken, tegen CETA, over Aviapartner, illegale belastingsdeals, eis tot onderhandelen bij de NMBS… 

Sociale onderhandelingen en akkoorden werkgevers-vakbonden in 2017Schrappen van banen! Bij Vinçotte, bij Coca-Cola.

CAO’s in de bouwsector; houtindustrie; beheer van gebouwen; diamantnijverheid; begrafenisondernemingen; lederbedrijven; orthopedische technologie; kappers, fitness; betonindustrie; bewaking; textiel; tabak; petroleum; kleding en confectie; vlasbereiding; meester-kleermakers; schoonmaak; keramiek; papierproductie; steenbakkerijen; pannenbakkerijen; glassector; dienstencheques; bont- en kleinvel; scheikunde; stoffering en houtbewerking; bioscopen

Vrij Onderwijs lonen

Onderhandelingen 2017 Bond Bedienden technici en kaders (onderhandelingen en akkoorden paritaire comité’s 200 tot 341)

Staking bij VolvoCars Gent; bussen VanHool, Bombardier 

Sectoren Metaal: montage en kraanverhuur; elektriciens koetswerk; metaalhandel; garages; metaalrecuperatie; non-ferrometalen; edele metalen; luchtvaart; uitzendsector; machinebouw; aanvullend paritair comité PC-100

e-Magazine

Sociaal akkoord Havens

https://www.btb-abvv.be/maritieme-sectoren en International Transportworkers Federation werkomstandigheden

Zeevisserij

Binnenvaart

ABVV bereikt sociaal akkoord Toeristische attracties (12 sept 2017)

Sociaal akkoord bij Handel in voedingswaren

Onderhandeling Horeca

Protocolakkoorden Tuinbouw en Landbouw

 

Twee gescheiden werelden

Wat niet past in hun ideologie willen ze niet weten. Ze staan in dienst van de eigenaars en geldschieters/adverteerders van de media. 

Bovenstaande is slechts een tijdsgebonden greep uit syndicale websites. Maar hij toont aan: er zijn twee gescheiden werelden van informatie: de wereld van werknemers, werkzoekenden, gepensioneerden, zieken, en hun organisaties; en anderzijds de wereld van de media, opiniemakers en woordvoerders van bedrijven, die tevens de beeldvorming bepalen van de meeste politici, intellectuelen, en kiezers in ’t algemeen.

Rest de vraag naar het waarom? De Rik Van Cauwelaerts kunnen zoals iedereen de syndicale informatie opzoeken. Maar die botst met hun eigen beeld en verhaal: een geval van cognitieve dissonantie. Wat niet past in hun ideologie willen ze niet weten. Ze staan in dienst van de eigenaars en geldschieters/adverteerders van de media. Die streven naar een zwakkere vakbond die acties tegenhoudt, en die in de toekomst misbaar wordt. Dat is de samenleving waar bedrijfsleiders en aandeelhouders van dromen.

LEES OOK