Partijgeld

Ondanks de extra verkiezingsuitgaven werden de Vlaamse politieke partijen ook in 2019 opnieuw flink rijker. Samen boekten ze een winst van ruim 3,1 miljoen euro. Tegelijk werd op heel wat plaatsen bespaard op personeel. PVDA/PTB boekte het beste financieel resultaat, maar N-VA blijft veruit de rijkste partij van het land.

Elk jaar dienen de politieke partijen die vertegenwoordigers hebben in het federaal parlement hun boekhouding voor eind juni te bezorgen aan de voorzitter van de Kamer. Die moet er vervolgens op toezien dat de resultaten “onverwijld” worden gepubliceerd.

De cijfers tonen jaar na jaar hetzelfde beeld: de politieke partijen worden steeds rijker. Zelfs in verkiezingsjaren boekt het gros van de partijen nog steeds winst. Het is de verwachting dat de partijen hun vermogen de komende jaren nog verder zullen kunnen opkrikken.

Dat kunnen ze in de eerste plaats dankzij de forse dotaties die de partijen zichzelf bij wet uitkeren. Jaar in jaar uit wordt dat systeem door experts gehekeld. Een werkgroep in de Kamer onderzoekt of het systeem in de toekomst overeind kan blijven, maar de verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Op PVDA/PTB en de groene partijen na is er weinig animo om in eigen vlees te snijden.

Bovendien, zo leren de nieuwste cijfers, wordt het geld steeds minder gebruikt voor inhoudelijk werk – de personeelskosten lopen terug – en steeds meer voor propagandadoeleinden. Vlaams Belang en N-VA gaven samen meer dan 82 miljoen euro uit aan propaganda in de periode 2009-2019. Dat bedrag ligt veel hoger dan bij andere partijen.


Foto: CC BY-SA 4.0 – Davidh820 (Wikimedia Commons)

Artikels in het Apache-dossier "Partijgeld"