Partijgeld

Weinig organisaties hebben de komende jaren uitzicht op een mooiere financiële toekomst dan onze politieke partijen. Eerder dit jaar bracht Apache.be de spectaculaire evolutie van het ‘eigen vermogen’ tussen 2007 en 2012 in beeld. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Sampol toont aan dat het gemeenschappelijk vermogen tegen 2018 nog eens met 50 procent zal toenemen, tot ruim 188 miljoen euro.

Ondanks de crisisjaren en de talrijke verkiezingen met bijhorende extra uitgaven, boerden de politieke partijen in de periode tussen 2007 en 2012 bijzonder goed. Eerder dit jaar fileerde Apache.be de financiële situatie van de politieke partijen. Daarbij stelden we vast dat het ‘eigen vermogen’ van die partijen op vijf jaar tijd met 55 procent toenam.

Dat geld komt voor het overgrote deel (ongeveer 85 procent) uit de staatskas. Politicoloog Bart Maddens (KUL), die uitgebreid onderzoek deed naar de financiering van politieke partijen en daar samen met Karolien Weekers in 2009 een boek over publiceerde, noemde partijen om die reden eerder al ‘publieke instellingen’.

Volgens Maddens krijgen Belgische politieke partijen simpelweg te veel geld. “Iemand met een slecht karakter zou zeggen dat partijen beleggingsclubs zijn geworden met geld van de belastingbetaler.”

Intussen bevestigt nieuw gepubliceerd onderzoek van Bart Maddens en Jef Smulders dat het er de komende jaren voor de politieke partijen alleen maar beter op wordt. Veel beter zelfs. Zonder extra verkiezingsuitgaven en dankzij een verhoogde partijfinanciering, samenhangend met de hervorming van de Senaat, mogen de politieke partijen de komende jaren onderling jaarlijks een kleine 61 miljoen euro verdelen.

Die verdeling op basis van het aantal stemmen bij de verkiezingen in 2014 levert vooral N-VA een forse extra dotatie op: de komende jaren krijgt N-VA elk jaar 12,3 miljoen euro extra in kas. Maddens en Smulders voorspellen een aangroei van het vermogen van de Vlaams-nationalistische partij tot 43,3 miljoen euro.

Maar niet enkel N-VA profiteert van de verhoogde partijdotaties. Terwijl de buikriem overal aangehaald wordt, voorspellen de onderzoekers een toename van het vermogen van de Belgische politieke partijen van 124,86 miljoen euro (2013) tot 188,35 (2018).

 

Naar aanleiding van de publicatie van onze cijfers eerder dit jaar reageerde Ben Weyts (N-VA) dat zijn partij wil snoeien in de partijfinanciering. Dat was echter voor de verkiezingen en dus voor de monsteroverwinning die N-VA nu jaarlijks 12,3 miljoen euro extra oplevert. In het regeerakkoord wordt er over het afbouwen van de partijfinanciering met geen woord gerept, merken ook de onderzoekers op. “En dat is heus niet te wijten aan vergetelheid.”

 

Uitgelichte foto: CC BY-SA 4.0 – Davidh820 (WikiCommons)

Artikels in het Apache-dossier "Partijgeld"