DOSSIER - 63 ARTIKELS

De landbouwindustrie

Intensieve landbouw
(Foto: Tuur Tisseghem (Pexels))

Meer dan de helft van onze landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van voedergewassen voor de intensieve veehouderij. Deze maïs en grassen zorgen voor monotone landschappen.

De intensieve veehouderij eist ook op andere vlakken een steeds grotere tol. Door vermesting gaat de waterkwaliteit er nog steeds op achteruit. Megastallen zorgen dan weer voor stikstofneerslag en gezondheidsproblemen.

Er ontstaat een industrie in landbouwgebied.

Toch zijn er steeds meer landbouwers die voor een alternatief zorgen of ernaar op zoek zijn. Het gaat daarbij niet alleen om bioboeren of de agro-ecologische beweging: ook conventionele boeren kiezen vaker voor rechtstreekse verkoop of landschapszorg.

Hoge grondprijzen belemmeren echter de toegang voor beginnende landbouwers, en fnuiken zo innovatie.

info
panorama_fish_eye Februari 2022
panorama_fish_eye Juli 2021
panorama_fish_eye Mei 2021
panorama_fish_eye Maart 2021
panorama_fish_eye September 2020
panorama_fish_eye Augustus 2020
panorama_fish_eye Juli 2020
panorama_fish_eye Mei 2020
panorama_fish_eye Maart 2020
panorama_fish_eye Januari 2020
panorama_fish_eye December 2019