Apache Lokaal

In steeds meer gemeenten zwemmen inwoners in privaat water. Dat merken ze tijdens het zwemmen wellicht niet, maar het heeft wel andere gevolgen. Van prijsstijgingen tot verkorte openingsuren. Welke risico’s en engagementen nemen steden en gemeenten wanneer ze hun zwembaden laten bouwen en/of uitbaten door private bedrijven via zogeheten publiek-private samenwerkingen (PPS)?

Apache Lokaal
Apache trekt een jaar lang rond vier thema’s de regio in. We startten met een onderzoek naar de (uit)verkoop van publieke gronden en gebouwen in Vlaanderen. Daarbij werken we samen met burger(journalisten), experts en beroepsjournalisten van over heel Vlaanderen, met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

Op amper vier jaar tijd verdubbelde het aantal gemeentelijke zwembaden dat wordt gebouwd en/of uitgebaat in samenwerking met private bedrijven. Het eerste PPS-zwembad dateert van 2003, in 2015 waren er 12 en dat cijfer blijkt in 2019 dus verdubbeld te zijn. Dit betekent dat 15% van de stedelijke zwembaden in Vlaanderen PPS-zwembaden zijn.

Al zoeken gemeenten ook naar andere oplossingen om de financiële last van een zwembad draaglijker te maken, via de intercommunale Farys bijvoorbeeld.

Waar de gemeente koos voor een private partner doken al verhalen op over prijsstijgingen, verkorte openingsuren en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Apache vroeg op 1 juli, op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur, bij 26 steden en gemeenten de bouw- en onderhoudscontracten op die ze met private bedrijven afsloten voor in totaal 25 zogeheten PPS-zwembaden.

We willen minstens deze zes vragen beantwoorden:

  • Welke jaarlijkse vergoeding betalen steden en gemeenten en stemt dat overeen met wat initieel gecommuniceerd werd?
  • Hoe worden extra en onverwachte kosten verdeeld?
  • Op welke manier stelt de gemeente zich borg en welke zijn de risico’s bij wanbeheer of failliet?
  • Wie beslist over tarieven en openingsuren?
  • Wat is het verschil tussen de tarieven voor en na de privatisering?
  • Tot wanneer is de publieke functie van het zwembad gegarandeerd?

Om die antwoorden te vinden, werken we opnieuw samen met onze lezers. Samen willen we deze zomer uitzoeken hoe de deals tussen private bedrijven en gemeenten precies in elkaar zitten. Help je mee?

 

Vlaams Journalistiek Fonds

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

banner Apache Lokaal

Artikels in het Apache-dossier "Apache Lokaal"