Europa over 50 jaar

 Leestijd: 1 minuut4

Over 50 jaar zullen de huidige 27 EU-lidstaten ruim 424,3 miljoen inwoners tellen. Dat zijn er goed 23 miljoen minder dan vandaag. De projecties die Eurostat maakte, tonen met andere woorden een krimp van ongeveer 5,2% van de bevolking van de Europese Unie aan.

Europa volgt zo een heel ander parcours dan de rest van de wereld. In dezelfde periode zou de wereldbevolking immers stijgen van 7,8 miljard inwoners vandaag naar meer dan 10,6 miljard inwoners in 2070. Tegenover de daling met 5% van het aantal inwoners van de EU staat dus een wereldwijde bevolkingsgroei van 36%. De huidige Europese Unie zou zo nog slechts goed zijn voor ongeveer 4% van de wereldbevolking

De verschillen tussen de lidstaten onderling zijn vaak groot. IJsland bijvoorbeeld ziet zijn bevolking de komende 50 jaar met ruim de helft stijgen, al blijft dat met een stijging van 365.042 tot 548.624 IJslanders, in absolute cijfers natuurlijk beperkt.

De kaart toont, in grote lijnen, een soort opdeling tussen het noordwestelijke deel van Europa en het (zuid)oosten van het continent. Uitgerekend in een aantal Oost-Europese landen waar het verzet tegen migratie bijzonder groot is, zou de bevolking de komende decennia dramatisch teruglopen. De Baltische staten spannen daarbij de kroon, maar ook landen als Polen, Bulgarije, Kroatië, Hongarije en Roemenië zouden over 50 jaar gevoelig minder inwoners tellen.

België blijft wat het aantal inwoners betreft, net zoals onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland quasi status quo. Vandaag telt ons land 11.507.338 inwoners. In 2070 zouden dat er 11.833.541 zijn.

Of de voorspellingen van Eurostat straks ook realiteit worden, blijft natuurlijk afwachten. Naast de leeftijdspiramide speelt vooral het positief migratiesaldo een belangrijke rol. Teruglopende geboortecijfers kunnen enkel worden gecompenseerd door een netto-immigratie.

Auteur: Redactie Apache

Apache is gegroeid uit De Werktitel, de eerste Vlaamse blog geschreven door professionele journalisten. De Werktitel zag op 14 oktober 2009 het levenslicht, Apache nam op 24 februari 2010 zijn plaats in. Maar het werk startte al in het voorjaar van 2009, toen een aantal journalisten de koppen bij elkaar staken en beslisten om zich in een avontuur te storten. Omdat degelijke, ongebonden journalistiek nodig is.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid