Meer, langere en hetere hittegolven

4 augustus 2020 Jan Walraven
hittegolf
Foto: Pixabay

VRT-weerman Frank Deboosere voorspelt voor het einde van deze week (van woensdag 5 tot dinsdag 11 augustus) "een hittegolf van formaat". Vrijdag en zaterdag worden naar verwachting de warmste dagen: het KMI voorspelt dan 34 à 35 graden.

In België is sprake van een nationale hittegolf wanneer de temperatuur, zoals gemeten in Ukkel, gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden is, waarvan minstens drie dagen met tenminste 30 graden.

hittegolven per jaar
Bron: MIRA op basis van KMI - Grafiek tot 2018, in 2019 waren er drie hittegolven.

De frequentie van hittegolven is tussen begin jaren 1970 en 2010 toegenomen van gemiddeld eens om de drie jaar naar één hittegolf per jaar, berekende MIRA (Milieurapport Vlaanderen), de instelling die zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaams milieubeleid.

Ook na 2010 blijft het aantal hittegolven in stijgende lijn gaan. We zitten ondertussen aan gemiddeld bijna 1,3 hittegolven per jaar.

Als de weersvoorspellingen voor deze en volgende week uitkomen, wordt dit het zesde jaar op rij met minstens één hittegolf.

Klimaatopwarming

Hittegolven worden niet enkel frequenter, ze duren ook langer. MIRA merkt op dat de gemiddelde lengte van zomerse hittegolven in West-Europa verdubbelde sinds 1880, en de frequentie van hittedagen zelfs verdrievoudigde.

De lengte van hittegolven lag in 2018 significant hoger dan in het begin van de 20ste eeuw met een toename van gemiddeld vijf dagen in de periode 1901-1930 naar gemiddeld twaalf dagen in de periode 1989-2018, zo berekende MIRA. Ook de intensiteit van de hittegolven (verhouding tussen de mate waarin de temperatuur boven de 25 graden uitstijgt en de lengte van de hittegolf) neemt toe, berekende MIRA.

Naast hittegolven kennen we in België ook een jaarlijkse stijging van het aantal tropische dagen (meer dan 30 graden) en zomerdagen (meer dan 25 graden).

De toegenomen frequentie en intensiteit van hittegolven is te wijten aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. In alle klimaatscenario’s (van hoge tot lage impact) is de voorspelling dat het aantal hittegolfdagen in Vlaanderen zal toenemen.

Onder een laag klimaatscenario zal het aantal hittegolfdagen in een gemiddeld jaar toenemen van de huidige 4 naar 7 in 2100. Onder een "niet langer uit te sluiten hoog klimaatscenario" neemt het aantal hittegolfdagen al toe naar 11 tegen 2030, 18 rond 2050 en 50 tegen het eind van deze eeuw, zo blijkt uit een studie van VITO in opdracht van MIRA.

Vooral in steden loopt het risico op hittestress op, dat is ook in het huidige klimaat al het geval.

Correctie: Een zesde jaar op rij met minstens één hittegolf, is volgens de grafiek niet de eerste keer sinds 1901. Deze zin werd verwijderd.

LEES OOK
Samira Ataei / 15-10-2020

Steeds meer en steeds zwaardere overstromingen

Hevige regens en overstromingen teisteren Azië en Europa. Al decennialang stijgt het aantal overstromingen over de hele wereld.
jonathan-ford-6ZgTEtvD16I-unsplash
Jan Walraven / 06-10-2020

Steeds meer uitheemse plantensoorten in Vlaanderen

Sinds de jaren 70 is het aandeel van uitheemse plantensoorten in Vlaanderen verdubbeld. Daar zijn risico's aan verbonden: sommige uitheemse soorten blijken invasief en vormen een…
Heracleum_mantegazzianum_(Meise)_JPG1b
Redactie Apache / 18-08-2020

Europa over 50 jaar

Hoe evolueert het bevolkingsaantal in de verschillende Europese landen de komende 50 jaar? Een voorspelling van Eurostat, de statistische database van de Europese Unie.
Naamloos