Volgebouwd Vlaanderen

Jan Walraven
Untitled design-16

De kleine Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Drogenbos spant de kroon met 86% bebouwde oppervlakte. In 39 gemeenten is meer dan de helft van de oppervlakte bebouwd, geven cijfers van Statbel aan.

Niet in elke Vlaamse gemeente schiet nog zo weinig open ruimte over. In de Westhoek, het Meetjesland en het zuiden van Limburg ligt de bebouwingsgraad veel lager.

Het aandeel bebouwde ruimte neemt elk jaar toe in Vlaanderen. Was in 2000 nog 24,4% van de oppervlakte bebouwd, dan steeg dat aandeel in 2019 dus tot 28,5%.

Deze steeds verdergaande inname van open ruimte wil de Vlaamse Regering een halt toeroepen met de 'betonstop' - intussen herdoopt tot de minder revolutionair klinkende 'bouwshift', die vervat zit in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

De bedoeling blijft ondanks de 'rebranding' dezelfde: tegen 2040 geen bijkomende open ruimte innemen. Om dat tij te keren zijn heel wat maatregelen nodig. Vooral op het vlak van wonen, dat de meeste ruimte gebruikt, moet worden ingegrepen. Het voorstel voor een nieuw instrumentendecreet, dat onder meer de vergoeding voor onteigende eigenaars regelt, kreeg in februari bakken kritiek uit zowat alle hoeken.

Om de doelstellingen te halen, dringt de tijd. Open ruimte wordt namelijk ook een cruciaal element om de (gevolgen van de) klimaatopwarming aan te pakken en op te vangen.

LEES OOK
Samira Ataei / 15-10-2020

Steeds meer en steeds zwaardere overstromingen

Hevige regens en overstromingen teisteren Azië en Europa. Al decennialang stijgt het aantal overstromingen over de hele wereld.
jonathan-ford-6ZgTEtvD16I-unsplash
Jan Walraven / 06-10-2020

Steeds meer uitheemse plantensoorten in Vlaanderen

Sinds de jaren 70 is het aandeel van uitheemse plantensoorten in Vlaanderen verdubbeld. Daar zijn risico's aan verbonden: sommige uitheemse soorten blijken invasief en vormen een…
Heracleum_mantegazzianum_(Meise)_JPG1b
Redactie Apache / 18-08-2020

Europa over 50 jaar

Hoe evolueert het bevolkingsaantal in de verschillende Europese landen de komende 50 jaar? Een voorspelling van Eurostat, de statistische database van de Europese Unie.
Naamloos