Apache moet zwijgen

18 oktober 2016 Karl van den Broeck
Apache_FBbanner01

Hebben wij een amalgaam gemaakt van totaal verschillende zaken die niets met elkaar te maken hebben? Hebben we onbewezen feiten vermengd met opinies?

We weten het binnenkort, want de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg zal zich vandaag en later deze maand over twee klachten tegen Apache buigen.

Grof geschut

Joeri Dillen beschuldigt ons van laster en eerroof. Hij daagt twee journalisten en de verantwoordelijk uitgever van Apache voor de rechter en eist (voorlopig) een schadevergoeding van 100.000 euro.

Land Invest Group dagvaardt diezelfde mensen, alsook ondergetekende. Zij vragen een voorlopige dwangsom van 250.000 euro én eisen dat alle artikels over deze zaak van de website worden verwijderd.

Over de grond van de zaak zal de rechter oordelen en onze advocaten zullen onze belangen hierin behartigen. De redactie van Apache blijft onverkort achter de berichtgeving staan. Die was telkens gebaseerd op originele bewijsstukken en op verklaringen van verschillende getuigen. Soms waren die getuigen anoniem, maar dat is niet in strijd met onze deontologie. Deze getuigen worden door een wet die nog geschreven werd door Geert Bourgeois zelfs beschermd.

In hun dagvaarding geven Joeri Dillen noch Land Invest Group aan waar Apache precies in de fout zou zijn gegaan. We gaan ervan uit dat de rechter hen zal vragen om die conclusie te staven met weerleggingen.

Dan zou de rechter meteen verkrijgen wat Apache al jarenlang tevergeefs probeert. Steeds heeft Apache Joeri Dillen en Land Invest Group de kans gegeven om te reageren op onze artikels. Zelden of nooit gingen ze daarop in. Nu blijkt, na drie jaar, dat ze onze berichtgeving als lasterlijk omschrijven. Nooit ontvingen wij van hen een recht van antwoord. Nooit dienden ze klacht in bij de Raad voor de Journalistiek die in eerste instantie bevoegd is om in dit soort zaken te bemiddelen. Er wordt meteen gekozen voor het grof geschut: een klacht wegens laster en eerroof. De eis van Land Invest Group om alle artikels te verwijderen is wel heel verregaand. De Belgische grondwet verbiedt censuur, maar toch wordt deze eis zonder blikken en blozen gesteld.

De eis van Land Invest Group om alle artikels te verwijderen is wel heel verregaand. De Belgische grondwet verbiedt censuur, maar toch wordt deze eis zonder blikken en blozen gesteld.

'Voorkeursbehandeling'

Opvallend is dat de tegenpartijen in hun dagvaardingen verwijzen naar het feit dat onze berichtgeving wordt overgenomen door andere media. Die media worden echter niet gedagvaard. Was hun berichtgeving – die gebaseerd was op de onze, soms aangevuld met eigen speurwerk – dan zorgvuldiger? Berokkende die berichtgeving hen geen schade? Niet dat wij onze collega’s een dagvaarding toewensen, maar er is duidelijk sprake van een ‘voorkeursbehandeling’. Moet Apache dood? Koste wat het kost?

Wij zijn blij dat, na vele jaren, het dossier van de Tunnelplaats wordt opgepikt door onze collega’s. Ook in de Antwerpse gemeenteraad beweegt er wat. Er komt zelfs een interne audit naar de manier waarop een aantal bouwdossiers werd behandeld, onder meer in het dossier-Tunnelplaats.

Wij beschouwen dit als het bewijs dat onze berichtgeving maatschappelijk relevant is. Zelf hebben we daar nooit aan getwijfeld.

Het federale parlement stelde dan weer een onderzoekscommissie samen die de Optima-zaak moet onderzoeken. Daarin zal Land Invest Group zeker ook aan bod komen.

Aderlating

Apache is een klein nieuwsmedium in Vlaanderen. Onze inkomsten komen niet van adverteerders maar van lezers en coöperanten. Dat geld moet ons in staat stellen om binnen een periode van drie jaar genoeg abonnees te werven om break-even te draaien. En het gaat goed met Apache, beste lezers. We vinden een steeds breder publiek met onze verhalen die blijkbaar niet door iedereen gesmaakt worden.

De dagvaardingen van de ex-kabinetschef van Bart De Wever en van Land Invest Group zijn meer dan een doorzichtige intimidatiepoging, ze leggen een hypotheek op het voortbestaan van een echt onafhankelijke nieuwsmedium in Vlaanderen

Maar deze dagvaardingen betekenen voor Apache een fikse aderlating. We moeten onze schaarse tijd stoppen in het voorbereiden van twee rechtszaken en niet in onderzoeksjournalistiek.

De facto probeert men ons het zwijgen op te leggen. Dat is wellicht ook de eerste bedoeling van de tegenpartij.

De dagvaardingen van de ex-kabinetschef van Bart De Wever en van Land Invest Group zijn meer dan een doorzichtige intimidatiepoging, ze leggen een hypotheek op het voortbestaan van een echt onafhankelijke nieuwsmedium in Vlaanderen.

Apache kan tegen een stoot. Wie in de keuken staat moet tegen de hitte kunnen. Maar we laten ons niet zomaar “een lasterlijk medium” noemen. De eerste die dat deed was Bart De Wever. Hij weigert al langer om op onze vragen te antwoorden. Nu krijgen we datzelfde verwijt in ons gezicht geslingerd door een ambtenaar die tegen alle deontologische regels in jobhopt tussen de ambtenarij, de vastgoedsector en de politiek en door een projectontwikkelaar die ook opduikt in het dossier van de failliete Optima Bank.

Een lasterlijk medium verspreidt leugens. Apache doet dat niet. Al wie het tegendeel beweert, moet dat kunnen staven anders bezondigt hij of zij zich zelf aan laster en eerroof. Wij behouden ons het recht voor om onze eer te beschermen. Vandaag én morgen. Feiten zijn heilig, commentaren zijn vrij. Dàt is de basis van de persvrijheid. Tot spijt van wie het benijdt.

Karl van den Broeck, hoofdredacteur Apache

Maak onafhankelijke (onderzoeks)journalistiek mee mogelijk: word aandeelhouder of neem een abonnement.
LEES OOK