Waarom feministen voor Bernie mogen stemmen

Hilde Sabbe
HILDE
HILDE

Maar laten we wel wezen: welke rechtgeaarde feministe laat zich nu afdreigen met visioenen van hellevuur als het gaat om het nomineren van de democratische presidentskandidaat?  Zelfbeschikkingsrecht, daar draait het in het feminisme om. Of niet? En we zouden ons toch nooit meer laten voorschrijven wat we moesten doen, ook niet door andere vrouwen?

Natuurlijk begrijp ik Allbrights bezorgdheid. Solidariteit onder vrouwen is een hoog goed. En het zal wel zo zijn dat een aantal jonge vrouwen niet goed inschat hoeveel strijd er door feministen in het verleden is geleverd, en hoeveel er nog te strijden valt. Maar om elke vrouw die overweegt om te stemmen voor een 'oude, blanke man' als Bernie Sanders weg te zetten als 'niet ernstig bezig met politiek', is een forse stap te ver. Waarom zou je als overtuigd feministe geen andere keuze hebben dan voor Hillary te stemmen?

Waar zijn de jongens?

Gendergelijkheid is belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste of het enige dat telt. Vrouwenrechten zijn niet los te zien van andere burgerrechten, en laat Sanders nu net van ongelijkheid het zwaartepunt van zijn campagne hebben gemaakt. Of het nu op basis van huidskleur, afkomst, sekse of inkomen gebeurt: Sanders gaat de strijd aan met discriminatie, heeft oog voor minderheden en zet zwaar in op een eerlijkere en rechtvaardigere maatschappij.  Het is Bernie Sanders en niet Hillary die het minimumloon op de agenda zet.

Vrouwen zijn slim genoeg om te beseffen dat een rechtvaardige samenleving per definitie ook voor hen de beste garantie op eerlijke kansen biedt

Want het kan in de VS, waar de grootste rijkdom in handen is van 1% van de bevolking, nog wel beter op vlak van gelijkheid. In de VS, waar armen en zwarten oververtegenwoordigd zijn in gevangenissen en ondervertegenwoordigd aan prestigieuze universiteiten en later in jobs, kunnen de sociale zekerheid en gezondheidszorg nog een pak beter. Daar strijdt Bernie Sanders voor.

En nee Gloria Steinem, vrouwen gaan niet per se in grotere getale naar de bijeenkomsten van Sanders omdat, zoals u het uitdrukt: "Vrouwen zich afvragen: waar zijn de jongens? En de jongens zijn bij Bernie." Een uitspraak die ik overigens vond getuigen van een stuitende minachting voor vrouwelijke kiezers. Ik ga ervan uit dat de aanwezigheid van vrouwen op de meetings van Sanders heel eenvoudig te verklaren valt. Vrouwen zijn slim genoeg om te beseffen dat een rechtvaardige samenleving, zonder een al te grote kloof tussen hoogste en laagste inkomens, per definitie ook voor hen de beste garantie op eerlijke kansen biedt.

LEES OOK
Jeroen Olyslaegers / 19-10-2015

Bernie

Hillary Clinton won vorige week met de vingers in de neus het debat van de linkse Bernie Sanders. Dat is zo, want het stond bij ons in de krant, en op CNN werden polls die iets…
JEROEN