Oorlogje om muziekfestivals op Antwerpse Linkeroever

Georges Timmerman
(Foto: www.reddemiddenvijver.be)
(Foto: www.reddemiddenvijver.be)
(Foto: www.reddemiddenvijver.be)
(Foto: www.reddemiddenvijver.be)

Laundry Day en Summerfestival zijn uitgegroeid tot zeer succesvolle evenementen: ze haalden vorig jaar elk 60.000 tot 70.000 bezoekers. Maar op Nieuw Zuid, achter het Justitiepaleis, kunnen de festivals niet langer doorgaan, want daar komt binnenkort een nieuwe woonwijk. Zo mogelijk nog dit jaar en uiterlijk in 2015 moeten ze een andere locatie vinden.

Concessie

In de zomer van vorig jaar lanceerde het stadsbestuur daarom het plan om de dansfestiviteiten te verhuizen naar een weide naast de Middenvijver op Linkeroever. Dit terrein van 358.590 vierkante meter is eigendom van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal, een extern verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Toen de intercommunale Imalso eind 1998 werd ontbonden, besloot de toenmalige Vlaamse regering om de Imalso-gronden over te dragen aan dit agentschap.

"Als stad willen we de organisatoren actief steunen bij een verhuizing", verklaarde Joeri Dillen, kabinetschef van burgemeester Bart De Wever (N-VA) afgelopen zomer in De Morgen. Na overleg met het stadsbestuur heeft Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal, op 12 juni 2013 een concessieovereenkomst afgesloten met Docking Station, de bvba van de festivalorganisatoren Wim Van de Vijver, Victor Heirbaut en Kristof Darcon. Met die concessie verhuurt het agentschap de Middenvijver vanaf 5 september 2013 voor een periode van twintig jaar.

Hoeveel Docking Station hiervoor betaalt is geheim. De passages over de financiële modaliteiten zijn in het exemplaar van de concessie dat Apache.be kon inkijken zwart gemaakt. Maar volgens ingewijden staat in de overeenkomst dat Docking Station een basisvergoeding van één euro per verkocht ticket moet betalen aan Waterwegen en Zeekanaal. Dat betekent minimum 120.000 tot 140.000 euro op jaarbasis, tenminste als het bij deze twee festivals blijft. "Docking Station legt waarschijnlijk een flinke duit op tafel en dat moet economisch renderen", redeneert Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever. "Het is dan ook te verwachten dat er meer dan twee festivals naar Middenvijver komen, al dan niet op vraag van de stad want die wil immers graag een échte evenementenweide."

20140121 Concessie DockingStation zonder commerciële gegevens (1)

Welgeteld

Het plan omvat ook infrastructuurwerken, zoals de aanleg van nieuwe servicewegen, watervoorziening, een verharde inkomzone en een permanente stadscamping. "Het zal niet bij die twee festivals blijven, anders gaan ze toch niet investeren in wegen?", zegt Greet Wilssens, oprichter van de actiegroep Red de Middenvijver. "Laundry Day zal het terrein bovendien afgraven, egaliseren en opnieuw inzaaien. Voorts komt er een omheining rond twee derde van het terrein."

Schepen Van de Velde repliceerde dat de Middenvijver geen natuurgebied is, maar volgens het gewestplan een woonuitbreidingsgebied. Dat klopt, maar pal ernaast ligt wel het beschermde natuurgebied Het Rot, het Sint-Annabos en het vogelbroedgebied Blokkersdijk.

"Er zullen vier, jawel welgeteld vier concertdagen plaatsvinden op het terrein", schreef Van de Velde op zijn website. "Dit voorstellen als een dreigende bestemming voor massa-evenementen is de bevolking een rad voor de ogen draaien."

(Screenshot website Rob Van de Velde)
(Screenshot website Rob Van de Velde)

Vier concertdagen? Zo staat het alvast niet in de concessieovereenkomst. "Het is de concessionaris (Docking Station) toegestaan om het terrein al dan niet in samenwerking met culturele centra of andere organisaties, andere culturele, sportieve of recreatieve activiteiten op het terrein te ontplooien", zo bepaalt het contract. En verder: "De goedkeuring (van Waterwegen en Zeekanaal) is niet vereist indien het terrein wordt onderverhuurd aan met Docking Station verbonden personen (zoals, doch niet beperkt tot de organisatoren van Laundry Day en Summerfestival) of aan een of meerdere derde gebruikers, in de mate dat de onderverhuur beperkt wordt tot maximum vier weken per kalenderjaar."

Uittreksel uit de concessie
Uittreksel uit de concessie

Dat er op het terrein ook andere festivals kunnen plaatsvinden, werd eveneens bevestigd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). In antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Caroline Bastiaens (CD&V) stelde Crevits: "Het afsluiten van de concessieovereenkomst door Waterwegen en Zeekanaal weerhoudt de concessionaris (Docking Station) geenszins om activiteiten door derden toe te laten op het terrein. Mogelijkheden voor andere organisaties zijn dan ook niet uitgesloten. De aanpassing van de overeenkomst is dan ook niet vereist om activiteiten te kunnen organiseren."

Pas nadat de concessie getekend was, begon het stadsbestuur 'inspraakmomenten' te organiseren voor de buurtbewoners

Knokpartij

Pas nadat de concessie getekend was, begon het stadsbestuur 'inspraakmomenten' te organiseren voor de buurtbewoners. Die toonden zich massaal ontevreden met de plannen. Een dancefestival met 70.000 bezoekers - dat is tweemaal de bevolking van Linkeroever en Zwijndrecht-Burcht - betekent immers onvermijdelijk verkeersproblemen, geluidsoverlast en andere miserie zoals sluikstorten, vandalisme, drank- en druggebruik, wildplassen enzomeer.

Op de laatste inspraakvergadering, op zaterdag 8 februari, verloor schepen Van de Velde zijn zelfbeheersing en rukte hij hardhandig de microfoon uit de handen van Wim Van Hees van Ademloos. "Ik ben uw leugens beu, mijnheer Van Hees", tierde een razende Van de Velde. Het kwam ei zo na tot een knokpartij. De schepen verontschuldigde zich achteraf voor zijn optreden, maar het incident is illustratief voor de politieke nervositeit die blijkbaar over de toekomst van de Middenvijver hangt.

LEES OOK
Tom Cochez / 30-12-2021

Raad van State legt bom onder Oosterweel

Waarom de ‘Werf van de Eeuw’ dreigt te eindigen als het ‘Schandaal van de Eeuw’.
Minister Ben Weyts (N-VA) stelt Corneel van Oosterweel voor, de mascotte die de communicatie over Oosterweel vooruit moet helpen.
Tom Cochez / 08-12-2021

Tijd voor antwoorden: waarom zweeg de politiek over PFAS-vervuiling?

De onderzoekscommissie heeft genoeg materiaal om toppolitici op de rooster te leggen.
Toplui van 3M worden ondervraagd in de onderzoekscommissie PFAS-PFOS
Ine Gillis / 19-10-2021

Structurele hervormingen dringen zich op in het onderwijs

Besparingen in het Vlaamse onderwijs gebeuren lineair en niet gericht.
onderwijs hervormingen