Wettelijk kader bevordert economische ongelijkheid

0

Het wettelijk kader verhindert vrouwen wereldwijd om zich ten volle te engageren in de economie. Die juridische belemmeringen hebben een negatief effect op de mondiale groei en economische gelijkheid. Dat blijkt uit een studie van de Wereldbank, schrijft The Guardian.

“Jammer genoeg vormt het wettelijk kader een springplank voor mannen en een doolhof voor vrouwen”, aldus Sarah Iqbal, programmamanager. Foto: World Bank Group

Het Women, Business and Law 2018-rapport van de Wereldbank Groep onderstreept het belang van wettelijke hervormingen.

Uit het tweejaarlijks rapport blijkt dat vrouwen nog steeds geconfronteerd worden met juridische barrières die hun toegang tot de arbeidsmarkt inperken of het hen moeilijker maakt om een bedrijf te beheren.

Daarnaast schiet de wetgeving soms tekort. Vrouwen moeten beter beschermd worden tegen huiselijk geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer of binnen het onderwijs.

Geen (of discriminerende) wetten

De Wereldbank nam 189 economieën onder de loep. In 104 daarvan kunnen vrouwen geen nachtshifts doen en worden ze uitgesloten uit bepaalde sectoren zoals productie, bouw, energie en landbouw.

Dat betekent dat meer dan 2,7 miljard vrouwen wettelijk de kans niet krijgen om dezelfde beroepskeuze te maken als mannen. Of erger: mannen kunnen in 18 economieën hun vrouwen zelfs verbieden om te werken, een lening aan te gaan of een huis te kopen.

Meer dan 2,7 miljard vrouwen krijgen door de wetgeving de kans niet om dezelfde beroepskeuze te maken als mannen

Hoewel de overgrote meerderheid van de gecontroleerde economieën wetten hebben die komaf maken met arbeidsdiscriminatie op basis van geslacht, kennen slechts 76 daarvan een gelijke vergoeding voor gelijkwaardig werk toe.

Naast discriminatie blijkt ook dat vrouwen wettelijk onvoldoende beschermd zijn. In 37 economieën voorziet de wetgeving geen bescherming tegen ontslag voor zwangere werkneemsters. Voor de economieën die geen wetten hebben over seksuele intimidatie op de arbeidsmarkt staat de teller op 59.

In 45 economieën zijn wetten omtrent huiselijk geweld onbestaande. België is er één van, al gelden er bij ons zwaardere straffen voor specifieke vormen van misbruik die gepleegd zijn tegenover partners of familieleden.

Punten liegen niet

Het rapport is aan de vijfde editie toe, maar voorziet voor het eerst een puntensysteem. De scores worden toegekend op basis van zeven indicatoren. Geen enkele economie behaalt daarbij een 100 op de volledige lijn.

In totaal scoren 21 economieën een nul op de ‘vrouwen beschermen tegen geweld’-indicator. Het gaat dan vooral over Sub-Sahara-Afrika, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.

Ook op vlak van de ‘kredietopbouw’-indicator is er nog werk aan de winkel. In slechts 72 economieën bestaat er een wetgeving die discriminatie op basis van geslacht verbiedt binnen financiële diensten, maar 79 economieën krijgen hiervoor een nul.

De kansen en bescherming die de wetgeving vrouwen biedt in de Belgische economie, met 100 als de perfecte score. Cijfers: Women, Business and Law-rapport 2018

Lage-inkomenslanden presteren bijzonder slecht. OESO-landen, zoals Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland, scoren doorgaans beter op alle indicatoren. België krijgt op twee gebieden een 50.

Wettelijk doolhof

“Jammer genoeg vormt het wettelijk kader een springplank voor mannen en een doolhof voor vrouwen. Dat moet veranderen. Er is geen reden toe om vrouwen bepaalde jobs te ontzeggen of ervan te weerhouden om een bedrijf te beheren”, aldus Sarah Iqbal, programmamanager van het Women, Business and Law-project.

“Geen enkele economie kan zijn volledige potentieel benutten tenzij vrouwen en mannen volledig deelnemen”, aldus Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank. “Het rapport constateert dat meer vrouwen werken en ook meer verdienen dan mannen wanneer er een gendergelijke arbeidswetgeving is.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat de genderkloof leidt tot een gemiddeld inkomensverlies van 15 procent in de OESO-economieën. Verliezen worden aanzienlijk hoger geschat in ontwikkelingslanden.

Opgemerkt

Apache Nieuws