Privacybeleid, Algemene Voorwaarden, debatspelregels

Op deze pagina vind je:


De uitgever van Apache

De nieuwssite ‘Apache’ (www.apache.be en alle subsites waaronder, maar niet beperkt tot, www.apache.coop) is een uitgave van:

De Werktitel cv
Turnhoutsebaan 110
2140 Borgerhout (België)
+32 (0)3 290 88 55
info@apache.be

De Werktitel cv heeft als ondernemingsnummer BE0841.795.989. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken in Antwerpen.

De verantwoordelijke uitgever, Karl van den Broeck, bereik je op Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout (België).

> Terug naar boven


Uitleg bij het privacybeleid

De Werktitel cv is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en verzekeren dat we je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Waarom verwerkt De Werktitel cv mijn persoonsgegevens?

We gebruiken de gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je steun te vragen en om onze internetactiviteiten te verbeteren.

Je kan via de website van Apache persoonsgegevens achterlaten voor:

 • De registratie als aandeelhouder van De Werktitel cv
 • De registratie als lid
 • Het ontvangen van een of meerdere nieuwsbrieven
 • Het plaatsen van reacties onder de artikels en nieuwsitems
 • Het doorsturen van een gastbijdrage
 • Het doorsturen van een tip
 • Het ontvangen van andere producten (gadgets, boeken, e-books en merchandising)
 • Het uitvoeren van betalingen online en offline
 • Het verbeteren van de website-ervaring

De persoonsgegevens die je tijdens deze registratieprocedures ingeeft, worden opgenomen in databanken van De Werktitel cv of in de databanken van partners van De Werktitel cv waartoe echter enkel medewerkers van De Werktitel cv toegang hebben.

Telkens je gegevens verstrekt aan De Werktitel cv vragen we naar jouw ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor de verzameling, opslag en verwerking ervan. Je moet actief aanvinken dat je akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Je krijgt daarbij steeds de kans om de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden door te nemen.

De toestemming is vrij en specifiek. Je moet dus voor elk doeleind apart toestemming verlenen.

De achtergelaten gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Deze lijst is volledig.

 • Aandeelhouder: communicatie rond De Werktitel cv, opname in het aandeelhoudersregister, uitkeren van het dividend en het uitbetalen van je scheidingsaandeel
 • Lid: inloggen op de website, optioneel de personalisatie van de homepage op basis van je interesses, bijhouden van je surfgedrag bij expliciete en aparte toelating om je gebruikservaring op onze website te verbeteren, nakijken of je voldoet aan de voorwaarden voor een sociaal lidmaatschap (indien je hiertoe een aanvraag doet)
 • Nieuwsbrief: transactionele mailings (vergeten wachtwoord, het (bijna) aflopen van jouw lidmaatschap, etc), gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van je interesses, algemene redactionele nieuwsbrieven en communicatie over evenementen, (commerciële) aanbiedingen, aankondigingen
 • Reactie: insturen van een reactie, je naam wordt steeds bij de reactie geplaatst
 • Gastbijdrage: insturen van een gastbijdrage, je gegevens worden bij elke gastbijdrage publiek geplaatst. We houden de gegevens ook bij voor journalistieke doeleinden
 • Tip: we registreren bij elke tip je IP-adres, je e-mailadres en je naam. Een uitzondering vormt Apache Secuedrop. Tips die we via Apache Securedrop ontvangen zijn volledig anoniem.
 • Andere producten (gadgets, boeken, e-books en merchandising): communicatie rond deze andere producten
 • Het uitvoeren van betalingen online en offline (overschrijving, via Paypal, via andere betaalkanalen (Mollie, Multisafepay en Twikey))
 • Website: indien je expliciet toelating hebt gegeven om je surfgedrag te analyseren, zullen we deze analyse gebruiken voor het verbeteren van je gebruikerservaring en voor het uitwerken van commerciële aanbiedingen. Maar in de meeste gevallen houden we het websitegebruik in de gaten via geanonimiseerde gegevens.

We verzamelen, structureren en slaan de data uitsluitend voor eigen gebruik op en alleen voor de doeleinden waarvoor we de data hebben verkregen.

Jouw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld als dit niet strookt met onze doeleinden. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Welke data verwerkt De Werktitel cv?

We verzamelen uitsluitend die gegevens die we nodig hebben:

 • Voornaam en naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Geslacht (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Interesses (optioneel)
 • Rekeningnummer (bij aandeelhouders)
 • Surfgedrag op de website, in de nieuwsbrieven en op de sociale media Facebook, Twitter en YouTube (scrollen, klikken, openen van nieuwsbrieven)
 • Bewijs dat je in aanmerking komt voor een sociaal lidmaatschap

Als je je interesses achterlaat, kunnen we je profiel opmaken. Dat profiel gebruiken we voor het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en voor het opmaken van een gepersonaliseerde nieuwssite. Die personalisatie bestaat uit het uitlichten van nieuwsitems waarover je interesses gaan.

Het rekeningnummer van de aandeelhouders wordt enkel in het aandelenregister bijgehouden.

Alle andere data die je met De Werktitel cv deelt, worden anoniem verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld over bezoeken aan de website, scrollen en klikken op de website, openen, scrollen en klikken in de nieuwsbrief en diens meer. In uitzonderlijke gevallen kunnen we je toestemming vragen om je surfgedrag bij te houden en te analyseren.

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke data?

We doen er alles aan opdat je persoonlijke gegevens slechts door een beperkt aantal werknemers bekeken kunnen worden. De administratief medewerker heeft toegang tot je gegevens voor de opvolging van de lidmaatschappen en aandeelhoudersschappen. De marketingmedewerker kan je gegevens raadplegen voor de uitvoering van de commerciële communicatiestrategie.

De tips voor de redactie en de gastbijdragen komen bij alle redacteurs terecht.

In uitzonderlijke gevallen kan een technisch medewerker ad hoc toegang krijgen tot de data, en dit om technische problemen op te lossen.

De redactie heeft nooit toegang tot je persoonsgegevens, tenzij wanneer je een tip of een gastbijdrage doorstuurt.

Hoe beschermt De Werktitel cv de toegang tot mijn data?

We beschermen je persoonlijke gegevens op verschillende manieren.

 • Op IT-niveau beschermen we de data door gebruik te maken van de beste praktijken uit de sector. We controleren en evalueren regelmatig deze IT-beveiliging.
  • Geldige beveiligingscertificaten
  • 2 factor authentificatie
  • Wachtwoorden
  • Firewalls
  • Gescheiden IT-netwerken
  • Data disaster/recovery plans
 • Daarnaast hebben we ook op kantoor diverse beveiligingsmaatregelen ingevoerd, waaronder:
  • Camerabewaking
  • Afgesloten kasten
  • Schermbescherming
  • Papierversnipperaar
 • Alle medewerkers krijgen regelmatig een bijscholing rond privacy.
 • Alle medewerkers ondertekenen ook een vertrouwelijkheidsclausule.

De Werktitel cv maakt ook gebruik van diensten bij derden (Facebook, Google, Mailchimp, Salesflare en Twitter). De toegang tot de data bij deze diensten is beperkt tot dezelfde groep personen. De bedrijven waarmee we samenwerken, respecteren de Europese GDPR-wetgeving.

Waar worden mijn data opgeslagen en verwerkt?

De servers van De Werktitel cv bevinden zich op Belgisch grondgebied.

Bij de derden (Google, Mailchimp, Mollie, Multisafepay, Paypal, Salesflare, Twikey) heeft De Werktitel cv geen controle over de locatie van de servers voor deze diensten, maar we hebben ons wel verzekerd dat deze dienstverleners de Europese en Belgische privacyregels respecteren.

Hoe lang houdt De Werktitel cv mijn data bij?

We houden de data zo lang als nodig bij, met een maximum van 24 maanden, tenzij de wetgever anders voorziet.

Gegevens van inactieve potentiële leden en inactieve nieuwsbrieflezers worden na ten laatste 24 maanden verwijderd.

Gegevens die we niet meer nodig hebben, verwijderen we zo snel mogelijk. Dat doen we op een zo veilig mogelijke manier.

Gegevens die je aanlevert om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor een sociaal lidmaatschap, worden onmiddellijk na controle weer verwijderd.

Kan ik mijn gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen?

Ja, je kan je data opvragen. Je kan je gegevens ook verbeteren en aanpassen. En je kan aangeven dat je je toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens wilt intrekken (het zogenaamde ‘recht van bezwaar’) of alle gegevens wenst te verwijderen.

Let op: indien je al je persoonlijke gegevens verwijdert, dan kan je je lidmaatschap op Apache niet meer gebruiken. Om je toe te laten onze website te gebruiken, hebben we immers je naam en e-mailadres nodig.

Gegevens kunnen worden overgedragen binnen één maand, gratis, naar een andere onderneming.

Wil je je gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen of wil je je gegevens overdragen, dan kan je ons steeds contacteren op privacy@apache.be.

We geven je inzage, we wijzigen je gegevens of we verwijderen je data binnen de 4 weken.

Geeft De Werktitel cv mijn gegevens door aan derden?

De gegevens die je aan ons meedeelt, kunnen wij aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgegeven doeleinden. In dit geval wordt er met deze derden steeds een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken worden gemaakt om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Deze derden respecteren de Europese en Belgische privacyregels.

Verder zullen wij de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wat met cookies, javascript, web beacons en andere technologieën?

Bij elk bezoek plaatst of raadpleegt De Werktitel cv inderdaad cookies op je computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie. Ze maken je webbezoek comfortabel. Zo hoef je bijvoorbeeld niet telkens je naam in te geven wanneer je een nieuwe reactie plaatst.

Daarnaast laten cookies ons ook toe om geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen. Zo kunnen we de website verder optimaliseren en een algemeen profiel opmaken van onze bezoekers.

De Werktitel cv maakt gebruik van bepaalde diensten van derde bedrijven, waaronder (maar niet beperkt tot) Google, Mailchimp, Mollie, Multisafepay, Paypal, Salesflare en Twikey. Deze bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie zoals ActionScript of Web beacons). De Werktitel cv kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor je privacy en voor de Belgische en Europese privacyregels.

De Werktitel cv gebruikt deze gegevens voor rapportages, administratieve doeleinden en om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het analyseren van het gebruik van de middelen van De Werktitel cv, het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het verbeteren van onze diensten.

Bij elk bezoek wordt ook je IP-adres door De Werktitel cv geregistreerd, maar dit wordt tijdens het surfen niet gekoppeld aan je gebruikersnaam.

Wat met journalistieke gegevens? Gelden daar ook de privacyregels?

Inzake de opslag en verwerking van persoonlijke data voor journalistieke doeleinden volgt De Werktitel cv de richtlijnen van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en respecteert het de Belgische wetgeving. Voor diverse delen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaan overigens uitzonderingen voor journalisten en journalistieke activiteiten.

In een aantal specifieke gevallen kan je vragen ‘om vergeten te worden’. Je kan deze vraag aan de redactie richten. De redactie zal je steeds antwoorden en motiveren of je vraag opgevolgd zal worden. Maar, hou er rekening mee dat een verzoek om persoonlijke data te verwijderen geweigerd kan worden voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Heb je vragen over de journalistieke verwerking van je persoonlijke gegevens, dan kan je steeds de redactie bereiken op redactie@apache.be.

Is er andere belangrijke privacygerelateerde informatie die ik moet weten?

 • We houden geen enkel gevoelige persoonsgegevens bij, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, etcetera.
 • We verzamelen nooit bewust gegevens van kinderen onder de 16 jaar, maar het kan wel gebeuren aangezien ze niet uitgesloten worden om zich te registreren of reacties achter te laten.
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens: je gaf toestemming voor het verwerken van je persoonsgegeven bij de inschrijving op een nieuwsbrief, het doorsturen van een gastbijdrage of een tip. Bij de aankoop van producten (lidmaatschap en andere journalistieke producten (gadgets, boeken, e-books, tickets, etc.) ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden die gelden voor deze aankopen. Bij de aankoop van aandelen ga je akkoord met de Statuten en het Redactiestatuut. Bij het doorsturen van een gastbijdrage en bij het plaatsen van een reactie ga je ook akkoord met het geven van een toestemming inzake auteursrechten: het eenmalig gebruik van het item voor publicatie op Apache.
 • De Werktitel cv beschikt over een data- of verwerkingsregister.
 • Bij een datalek melden we dit binnen de 72u aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en brengen we ook de betrokkenen op de hoogte.

Ik vind dat De Werktitel cv mijn gegevens foutief verwerkt, kan ik ergens een klacht indienen?

In eerste instantie verzoeken wij jou om hierover onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij je klacht kunnen onderzoeken. Dat kan op privacy@apache.be.

Daarnaast heb je ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

> Terug naar boven


De Algemene Voorwaarden

Bij elk bezoek aan de website van De Werktitel cv (www.apache.be en alle subsites, waaronder www.apache.coop) onderwerp je je aan de Algemene Voorwaarden. Je stemt met de voorwaarden in bij het raadplegen van betalende pagina’s én bij het raadplegen van gratis pagina’s.

Registratie

Voor sommige gratis en betalende diensten op Apache moet je je registreren. Met een registratie ga je actief akkoord met de Algemene Voorwaarden, waaronder ook de privacy-afspraken. Je moet voor akkoord immers het keuzevakje aanvinken en aangeven dat je de Algemene Voorwaarden en de privacy-afspraken aanvaardt. Je verleent tijdens het registratieproces je correcte, actuele en volledige gegevens en je actualiseert indien nodig deze informatie.

Bij onjuiste, onvolledige of voorbijgestreefde gegevens kan De Werktitel cv de registratie (gratis of betalend) weigeren of schorsen.

De registratie en de bijhorende inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden. Ook mogen de inloggegevens niet gelijktijdig op verschillende apparaten gebruikt worden.

Heb je de inloggegevens via een derde verkregen (werkgever, bibliotheek, etc.) dan gelden de afspraken die De Werktitel cv met de derde heeft afgesproken.

Betalende inhoud

De Werktitel cv biedt een deel van de website enkel aan betalende bezoekers (leden) aan. De betalingen gebeuren via een online betaalsysteem uitgebaat door Paypal, Twikey, Mollie of door Multisafepay. De Werktitel cv kan evenwel niet garanderen dat deze systemen feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten werken. De Werktitel cv is dan ook niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van het online betaalsysteem.

Je gegevens kunnen door de uitbaters van de online betaalsystemen bijgehouden worden. We werken met hen samen omdat ze je privacy en de Belgische en Europese privacyregels respecteren.

Bij een online transactie kan je overigens je herroepingsrecht niet uitoefenen als het gaat om een dienst die begint vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en om producten met een persoonlijk karakter die snel kunnen verouderen (zie de Wet op de marktpraktijken art. 47 § 4 1° en 2°).

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Het klassieke lidmaatschapaanbod bestaat uit de toegang tot alle artikels op de website.

We behouden het recht om onze prijzen en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen.

De betalingen verlopen via Paypal, Twikey, Multisafepay, Mollie of per overschrijving. Doorlopende lidmaatschappen (via doorlopende opdracht of via domiciliëring) worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd. Je kan op elk ogenblik het lidmaatschap opzeggen. De beëindiging van het lidmaatschap gaat in na de duurtijd van het lidmaatschap of op de vervaldag van de gefactureerde periode.

Aansprakelijkheid

De Werktitel cv besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle informatie op de website. De Werktitel cv kan echter nooit de juistheid van de berichtgeving garanderen. De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen berust bij de auteur van het artikel of bij de maker van de foto, de illustratie of de andere mediavorm.

De raadpleging en het gebruik van de website gebeuren op eigen risico. De Werktitel cv is dus niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die het gevolg is van een bezoek aan de website of van het gebruik van de informatie gepubliceerd op de website. De Werktitel cv is ook niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk, voor de tijdelijke onbereikbaarheid van de website en voor de telecommunicatiekosten die met een bezoek aan de website van Apache gepaard zouden gaan.

Een tijdelijke onbeschikbaarheid van het gratis of betalende gedeelte van de website geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of financiële compensatie.

Geen commercieel gebruik

Commercieel gebruik van de website is verboden. Je mag de inhoud op Apache en alle subsites niet gebruiken voor commercieel gewin. Je mag de intellectuele eigendomsrechten van De Werktitel cv en de auteurs niet schenden. Je mag ook de normale werking van de website niet hinderen.

Hyperlinks

De Werktitel cv is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. De Werktitel cv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

We moedigen het leggen van hyperlinks naar onze website evenwel ten zeerste aan.

> Terug naar boven


Copyright

De uitgever van Apache is De Werktitel cv, Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout (België). De auteursrechten voor materiaal op deze website zijn eigendom van De Werktitel cv.

Je mag dit materiaal lezen, downloaden, printen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Je mag deze informatie evenwel niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder toestemming van De Werktitel cv en zonder bronvermelding ‘Apache‘. Je mag de inhoud van Apache ook niet automatisch opnemen in een database, tenzij voor het ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Wens je de berichten toch over te nemen? Neem contact op met de redactie van Apache:

Apache – De Werktitel cv
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
(België)
redactie@apache.be

Korte aanhalingen uit de artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. De bron (Apache, liefst met vermelding www.apache.be) moet steeds duidelijk vermeld worden. De aanhalingen mogen niet systematisch gebeuren.

Word aandeelhouder (www.apache.coop) als je regelmatig gebruik maakt van de informatie op de website van Apache. Zo kunnen wij ons verder inzetten voor degelijke en ongebonden journalistiek.

Sommige artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen worden onder een creative commons-licentie vrijgegeven. Dit staat uitdrukkelijk vermeld bij het item. Op de rest van de webpagina rust dan het klassieke copyright.

Copyright design en software

Het ontwerp van de websites, logo’s en andere afbeelingen, de redactiesoftware en diens meer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Een gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling of bewerking ervan is zonder toestemming van De Werktitel cv niet toegelaten.

> Terug naar boven


Copyright gastbijdrage en reacties

Gastbijdrage

De auteur van een gastbijdrage stemt ermee in dat de gastbijdrage die hij of zij aanlevert op Apache in de rubriek ‘Gastbijdragen’ zal worden gepubliceerd. We zijn echter niet verplicht om de gastbijdrage te publiceren.

De auteur schrijft steeds in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst van de gastbijdrage.

De gastbijdrage wordt, behoudens wanneer de auteur schriftelijk en uitdrukkelijk anders aangeeft bij aanlevering, door Apache gepubliceerd met vermelding van de auteursnaam (geen schuilnaam).

De auteur aanvaardt dat Apache de gastbijdrage voor de publicatie redactioneel mag bewerken. Apache zal de gastbijdrage niet aanpassen op een manier die de reputatie van de auteur of de integriteit van de gastbijdrage kan schaden.

Door het doorsturen van de gastbijdrage vereent de auteur aan De Werktitel cv een wereldwijde onherroepelijke licentie voor de publicatie van de gastbijdrage op Apache. De licentie is niet-exclusief. De auteur mag de gastbijdrage dus ook elders publiceren. Voor de verdere exploitatie van de gastbijdrage krijgt De Werktitel cv geen toelating. Indien De Werktitel cv de gastbijdrage elders wil publiceren, hergebruiken en diens meer zullen we met de auteur contact opnemen.

De auteur zal zijn morele rechten op de gastbijdrage niet als dusdanig uitoefenen op een manier die publicatie volgens de gangbare beroepsgebruiken bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

De licentie wordt verleend zonder financiële vergoeding door De Werktitel cv. De auteur erkent dat de gastbijdrage door publicatie door Apache een ruim publiek zal bereiken, hetgeen zijn of haar reputatie ten goede kan komen.

Reacties

Lezers die reageren op artikels of brieven voor publicatie insturen, behouden hun auteursrecht. Ze verlenen door de inzending en door de goedkeuring van deze voorwaarden de onbeperkte toestemming aan De Werktitel cv voor de publicatie en herpublicatie van het materiaal in alle uitgaven van De Werktitel cv en voor de opslag in alle (elektronische) databanken van De Werktitel cv.

De redactie kan reacties redigeren, inkorten of weigeren. Bij grotere veranderingen zal de redactie hierover contact met jou opnemen.

> Terug naar boven


Disclaimer e-mail

Onderstaande aansprakelijkheidsclausule heeft betrekking op e-mails verzonden van e-mailadressen eindigend op @werktitel.be, @dewerktitel.be en @apache.be.

De inhoud (inclusief bijlagen) van de e-mails van De Werktitel cv is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is. De e-mails kunnen vertrouwelijke informatie of persoonlijke standpunten bevatten die niet noodzakelijk met het standpunt van De Werktitel cv overeenstemmen. Deze informatie mag niet bewerkt, doorgestuurd, gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming van de auteur van de e-mail.

Ontvang je per vergissing een e-mail, verwittig ons: info@apache.be.

> Terug naar boven


De samenwerking met De Werktitel vzw

De Werktitel cv werkt nauw samen met De Werktitel vzw, met maatschappelijke zetel in Justitiestraat 5/2, 2018 Antwerpen (BE0827.504.030). Sommige artikels en rubrieken worden gefinancierd door de vereniging zonder winstoogmerk. Alle auteursrechten, en de bijhorende aansprakelijkheid, en de voorwaarden inzake privacy behoren echter bij De Werktitel cv.

De uitgever van Apache is De Werktitel cv.

Je kan De Werktitel vzw bereiken op:

Apache – De Werktitel vzw
Justitiestraat 2, bus 5
2018 Antwerpen
(België)
info@apache.be

> Terug naar boven


Spelregels Debat

De redactie van Apache houdt van discussiëren. We moedigen je dan ook aan te reageren op onze artikels. Maar zoals je wellicht weet, kan een discussie makkelijk ontsporen. Zeker op het internet. Daarom hebben we een een aantal spelregels opgesteld.

Eenvoudig gesteld:

 • Blijf bij het onderwerp
 • Onderbouw je reactie
 • Speel de bal en niet de man
 • Let op je spelling en taalgebruik

Heb je een kwetsende reactie gevonden, dan kan je steeds terecht op het e-mailadres redactie@apache.be.

Geen anonieme reacties

We aanvaarden geen anonieme reacties of reacties enkel getekend met een schuilnaam. Je moet daarom inloggen met je officiële voornaam en naam en met een werkend e-mailadres. Onze privacyvoorwaarden zijn van toepassing.

Bij het plaatsen van een reactie zijn voornaam, naam en e-mailadres verplichte velden. Je voornaam en naam worden gepubliceerd. Eventueel aangevuld met andere optionele informatie, zoals de url van je persoonlijke website.

Aangename discussiesfeer

Ook op een online discussieforum moet je de wet naleven. Reacties die onjuist, obsceen of beledigend zijn, worden geweerd. Ook reacties die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven, seksistisch van aard zijn of aanzetten tot rassenhaat of xenofobie worden geweigerd.

Voorts willen we op Apache een aangename discussiesfeer behouden. Daarom publiceren we geen reacties met gescheld en haatdragende taal. Ook weren we zinnen in hoofdletters (schreeuwen in internettermen); uitgebreid knip-en-plakwerk uit andere websites, boeken en dergelijke meer; hyperlinks met reclame of die oproepen tot actie; lange lappen tekst en persoonlijke aanvallen, beledigingen en bedreigingen.

Moderatie

De reacties worden voor of na publicatie gemodereerd. We toetsen elke reactie aan de spelregels en aan hun relevantie voor de discussie. De moderator kan reacties inkorten, verwijderen of weigeren. De moderator hoeft hierover niet te communiceren.

Deelnemers die veelvuldig de spelregels niet naleven, kunnen voor een korte of langere termijn tot elke discussie geweigerd worden. In sommige gevallen kan de moderator het profiel of de inlognaam van een gebruiker definitief blokkeren.

De moderator kan technische hulpmiddelen inroepen om de moderatie te vergemakkelijken of discussies vroegtijdig afsluiten.

Aansprakelijkheid

Lezers die reageren op artikels of brieven voor publicatie insturen, behouden hun auteursrecht, maar verlenen door de inzending de onbeperkte toestemming voor de publicatie en herpublicatie van het materiaal in alle uitgaven van De Werktitel cvba en De Werktitel vzw en de opslag in de (elektronische) databanken van De Werktitel cvba en De Werktitel vzw.

De Werktitel cv, de auteur van het artikel of de maker van het media-item zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die door de bezoekers op de website wordt gepubliceerd. De auteur van een reactie is dus volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.

Hij of zij kan De Werktitel cv vragen om een gepubliceerde reactie later te verwijderen of te anonimiseren.

Reacties op Apache worden gearchiveerd en blijven opzoekbaar, ook met zoekrobots van derden, zoals Google, Bing of Yahoo. Naast je reactie wordt ook alle zichtbare informatie (voornaam, naam, eventuele extra informatie) geïndexeerd. Je e-mailadres is niet zichtbaar voor zoekrobots.

> Terug naar boven


Copyright notice in English

The copyright for material on this website rests with De Werktitel cv, unless otherwise stated. You may download and read this material for personal use. Please consider buying a share.

You may not alter this information, repost or sell it without the permission of De Werktitel cv and without attribution (“Apache” and “www.apache.be“).

If you would like to use the information, please contact

Apache – De Werktitel cv
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
(Belgium)
info@apache.be

> Terug naar boven