Mechels stadsvernieuwingsproject Spreeuwenhoek in de problemen

Het prestigieuze stadsvernieuwingsproject Spreeuwenhoek in Mechelen staat op de helling nadat twee vergunningen nietig werden verklaard. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is van oordeel dat het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de vergunningen zich baseren, onwettig is omdat de milieueffecten onvoldoende onderzocht zijn.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wijst het oude Vlaamse milieudecreet als boosdoener aan. Expert Hendrik Schoukens (UGent) erkent dat Vlaanderen jarenlang de problemen met het MER-decreet heeft ontkend. Toch kan Mechelen volgens hem niet zomaar de eigen verantwoordelijkheid aan de kant schuiven. “Ook stedelijke overheden moeten zich aan de Europese regels houden. De meeste steden liggen weliswaar niet wakker van het Europees recht.”

De problemen van het Mechels stadsvernieuwingsproject zijn bovendien veel breder. Audit Vlaanderen tikte de stad eind vorig jaar nog op de vingers voor onregelmatigheden in het dossier. Er werd onder andere een fout grafisch plan verstuurd naar de Vlaamse adviesinstanties. Buurtbewoners waarschuwen daarenboven al jaren voor de nefaste mobiliteitseffecten van het prestigieuze stadsvernieuwingsproject.

Artikels in het Apache-dossier "Mechels stadsvernieuwingsproject Spreeuwenhoek in de problemen"