Intussen in de provincies

Sinds het uitbarsten van de affaire rond Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) lijkt het provinciaal bestuursniveau wel herontdekt. De interne keuken van de binnenkort afgeslankte provincies krijgt lang niet zoveel aandacht als de Wetstraat of de gewestregeringen. Wat daar gebeurt blijft meestal onder de radar.

Apache brengt daar verandering in en buigt zich over de interne keuken van de Vlaamse provincies om een aantal markante vergoedingsregelingen te belichten. Wie krijgt welke vergoeding? Hoe hoog zijn die in elke provincie? En hoe wordt dat verantwoord? Waarom in de ene provincie wel en in de andere niet?

Artikels in het Apache-dossier "Intussen in de provincies"