Bejaarden te koop

Waarom maakte het coronavirus zoveel slachtoffers in onze woonzorgcentra? Het antwoord kan in één zin worden samengevat: de zorg voor bejaarden werd de voorbije twintig jaar in belangrijke mate overgelaten aan de kapitaalmarkten. Die keuze werd zo’n vijftien jaar geleden ingegeven door een nijpend tekort aan bedden. Er moesten in sneltreinvaart woonzorgcentra bijgebouwd worden en daarvoor waren private spelers nodig.

De laatste levensjaren van bejaard Vlaanderen vielen zo ten prooi aan het casinokapitalisme. Vooral op zorgvastgoed werden jarenlang spectaculaire winsten geboekt, maar in commerciële centra werd ook bezuinigd op zorg. Drie maaltijden per dag aanbieden voor 4 euro verraadt geen humane insteek.

Parallel geraakte de toekomstvisie op ouderenzorg verblind door de bouwwoede. Dat leverde centra op die onvoldoende zijn aangepast aan de moderne zorgvraag. Bovendien staat tegenover de gewijzigde zorgnood onvoldoende geschoold personeel.

Bovenstaande dynamiek leidde op veel plaatsen tot een beperkte stock aan medisch beschermingsmateriaal, tot te weinig opgeleid personeel en tot een slechte implementatie van hygiënerichtlijnen.

Toen corona kwam, was het op heel wat plaatsen dweilen met de kraan open. Bakken goede wil en menselijkheid konden de jarenlang ontoereikende middelen niet compenseren.

Op 12 mei lanceerde Apache een oproep om te getuigen of documenten te delen over de gang van zaken in onze woonzorgcentra, in het bijzonder tijdens de coronacrisis.

De getuigenissen en documenten die we binnenkrijgen, bevestigen eerdere getuigenissen over de schrijnende discrepantie tussen het beenharde rentmeesterschap in de geleverde zorg en de fabuleuze inkomsten uit het bijhorende zorgvastgoed.

De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt tot wat deze wantoestanden kunnen leiden. De artikels die we in dit dossier publiceren zijn puzzelstukjes. Samen moeten ze op termijn het volledige plaatje tonen en een antwoord formuleren op waar het misliep en hoe het in de toekomst anders en beter kan.


Uitgelichte afbeelding: Piqsels.com

Artikels in het Apache-dossier "Bejaarden te koop"