Ineos in Schotland beschuldigd van vervalsing bij het affakkelen van gas

Rob Edwards
Ineos Schotland
Chemiereus Ineos overtrad in de fabriek in Schotland op diverse manieren de milieuwetgeving. (© The Ferret)

De Schotse milieubeschermingsinstantie Sepa stuurde Ineos in juli een laatste waarschuwingsbrief waarin het beweerde dat een "opzettelijke afwijking van procedures" in december 2022 had geleid tot een groot incident met het affakkelen van gas. Volgens Sepa gebeurde dat omdat een klep foutief geregistreerd stond als gesloten terwijl die al meer dan twee maanden open stond. Het affakkelen was "te voorkomen en onaanvaardbaar", stelde Sepa.

Sepa somde elf mogelijke overtredingen van vervuilingsregels op, deed dertien aanbevelingen voor verbeteringen en dreigde Ineos aan te klagen in het geval van verdere overtredingen. Milieuactivisten omschreven de beschuldigingen van Sepa als "zeer ernstig" en riepen Ineos op om zijn zaken op orde te brengen.

De lokale gemeenschap reageerde geschokt en verontwaardigd op de onthullingen. Het affakkelen had al geleid tot klachten. Inwoners van Grangemouth en omstreken plaatsten die nacht foto's en uitten hun bezorgdheid op sociale media.

Ineos gaf geen reactie. Ten tijde van het incident verontschuldigde het bedrijf zich bij de lokale gemeenschap voor het “ongemak". Het stelde dat het personeel hard had gewerkt om het affakkelen te verminderen.

Meer dan vijf uur

Sepa heeft zijn waarschuwingsbrief van zeven pagina's aan Ineos vrijgegeven op verzoek van The Ferret. De brief van 4 juli 2023 beschrijft "aanzienlijk verhoogd affakkelen" gedurende meer dan vijf uur in de nacht van 1 december 2022 vanuit twee schoorstenen in de fabriek die ethyleen voor kunststoffen produceert.

Aanzienlijk verhoogd affakkelen vond gedurende meer dan vijf uur plaats vanuit twee schoorstenen in de fabriek die ethyleen produceert

Na onderzoek concludeerde Sepa dat de onderliggende oorzaak van het incident bij het management lag. Ze hadden steigers moeten installeren om bij de klep te kunnen en die te sluiten. Deze nalatigheid leidde tot "een opzettelijke afwijking van procedures” waardoor “foutief werd geregistreerd” dat de klep gesloten was .

Volgens Sepa gingen operators die nacht ervan uit dat de klep gesloten was "omdat de procedures daartoe waren goedgekeurd". Als de klep gesloten was, zou het incident voorkomen zijn. “De vastgestelde nalatigheden zijn onaanvaardbaar omdat ze geleid hebben tot aanzienlijk affakkelen en overlast voor het publiek", stelde Sepa in de brief.

Volgens Sepa was dit het zesde incident met affakkelen in Grangemouth in 2022. De organisatie benadrukte de noodzaak voor Ineos om "naleving van milieuwetgeving te waarborgen als een dringende prioriteit".

Elf overtredingen

Een storing verergerde het affakkelen. Het onderzoek van Sepa toonde aan dat Ineos naliet om een eerdere gebeurtenis op 11 januari 2022 te melden waarbij het grondsysteem voor het affakkelen uitgevallen was.

De brief van Sepa vermeldde in totaal elf vermoedelijke overtredingen van vervuilingsregels bij het jongste incident. "Lokale gemeenschappen krijgen niet de hoogste en meest effectieve bescherming die de wet vereist", staat te lezen in de brief.

Sepa dringt er bij Ineos op aan om een reeks evaluaties en controles uit te voeren en hierover verslag uit te brengen om dit soort incidenten te voorkomen. "Deze brief is een laatste waarschuwing", meldde Sepa. "Verdere overtredingen van de wetgeving zullen waarschijnlijk leiden tot handhavingsmaatregelen. Zoals het indienen van een verslag dat gerechtelijke vervolging aanbeveelt bij de openbare aanklager."

De brief van Sepa vermeldde in totaal elf vermoedelijke overtredingen van vervuilingsregels bij het jongste incident

Friends of the Earth Scotland eist dat Ineos "dringend orde op zaken stelt" om vervuiling te minimaliseren en mensen te beschermen. "Ineos lijkt betrapt op het sjoemelen met de regels voor affakkelen", zegt het campagnehoofd van de milieugroep Mary Church. "Dit zijn heel serieuze beschuldigingen. Als Sepa gelijk heeft en het bedrijf bereid is een register over dit schadelijke incident te vervalsen, wat verbergt het dan nog meer?"

Niet onderhandelbaar

Parlementslid voor Scottish Green Party Gillian Mackay eist volledige transparantie van Ineos. "Dit zijn zeer ernstige beschuldigingen en roepen belangrijke vragen op over wie wat wist en wanneer", zei ze. "Het affakkelen is een voortdurende plaag geweest voor de gemeenschap, met gevolgen voor de lokale gezondheid en ons welzijn en milieu."

De gemeenschapsraad van Grangemouth reageert gechoqueerd en verontwaardigd op de beschuldigingen. "De gemeenschap van Grangemouth is voor haar gezondheid, welzijn en veiligheid afhankelijk van de bekwaamheid van het personeel van grote industrieën en hun naleving van afgesproken operationele procedures op alle niveaus", zei vicevoorzitter Walter Inglis. "Om nu te vernemen dat dit niet het geval is, is erg verontrustend. We verwachten beter."

Sepa benadrukt dat het naleven van milieuwetgeving niet onderhandelbaar is voor bedrijven. Het  bevestigde dat het Ineos een laatste waarschuwingsbrief heeft gestuurd. "De operator moet een evaluatie uitvoeren van het managementsysteem en de voorzieningen voor het afschermen van de fabriek. De resultaten van die evaluatie moet Ineos heel snel aan Sepa bekendmaken", zei een woordvoerder. "We zullen de informatie evalueren voordat we verdere regelgevende beslissingen nemen."

Ineos reageerde niet op verzoeken om commentaar. In een tweet op 2 december 2022 na het incident zei het bedrijf dat het een "verstoord proces beheerde" dat de avond voordien om 21 uur begonnen was. "We zullen er alles aan doen om de omvang en duur van het affakkelen te verminderen."

In een tweede tweet verontschuldigde het bedrijf zich nogmaals bij de lokale gemeenschap. "Een van onze productiefaciliteiten ontwikkelde een storing die vereiste dat een zekere hoeveelheid gas vrijgelaten werd en via hoge fakkels afgefakkeld. Onze teams hebben ’s nachts hard gewerkt om de omvang en de duur van het affakkelen te verminderen. In de afgelopen tien jaar is het affakkelen op de Grangemouth site met bijna 60% verminderd."

LEES OOK
Tom Cochez / 24-11-2023

Stikstofakkoord beschermt Ineos niet tegen Nederlands boerenverzet

Het Vlaamse stikstofakkoord lijkt Project One te redden, maar Nederlandse boeren kunnen Ineos alsnog ten val brengen.
Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) in gesprek met landbouwminister Jo Brouns (CD&V) bij de voorstelling van het Vlaamse stikstofakkoord.
Tom Cochez, Steven Vanden Bussche, Esmeralda Borgo, Follow the Money / 17-11-2023

In de Antwerpse haven hoeft de vervuiler niet te betalen

De (petro)chemie mag gratis en voor niets tonnen gevaarlijke afvalstoffen dumpen.
petrochemie Antwerpen
Tom Cochez / 14-07-2022

Zeeland in beroep tegen vergunning voor ethaankraker Ineos

Het beroep van de Nederlandse provincie is tekenend voor de toegenomen argwaan tegenover wat er gebeurt in de Antwerpse haven.
ineos_21
1 REACTIE
Sigrid Gulix04-09-2023 19:08:43
Jommes, voegen jullie een kadertje toe met tekst en uitleg over wat affakkelen is en waarom dat ons moet verontrusten?