DOSSIER - 11 ARTIKELS

Milieu-inspectie ondermijnd

Greenpeace actie 3M
Greenpeace voerde in juli actie bij 3M in Zwijndrecht (© Johanna de Tessières)

In een reportage van het VRT-programma PANO van 22 september getuigden milieu-inspecteurs over een gebrek aan prioriteit om zware vervuilers aan te pakken. Ze spraken ook van beïnvloeding door leidinggevenden om de grootindustrie uit de wind te zetten. De getuigenissen bevestigen knelpunten die aan bod kwamen in berichtgeving van Apache de afgelopen jaren.

Politieke beïnvloeding bleek bijvoorbeeld toen een topman van het kabinet-Schauvliege de milieu-inspectie buitenspel zette in het voordeel van een olie-importeur. De toenmalige regering-Bourgeois (N-VA, CD&V en Open Vld) schoot toen ook, op vraag van de chemische industrie en Vlaams netwerk van ondernemingen Vokaeen plan af om vervuilende bedrijven transparanter te maken

Zware inbreuken, of het nu gaat om bouwmisdrijven of veel te veel gif lozen in de Schelde, worden amper door de parketten vervolgd en bestuurlijke boetes zijn vaak belachelijk laag.

Niet alleen de lakse handhaving van grootvervuilers is een probleem. Vlaanderen telt ook duizenden bedrijven die zonder milieuvergunning of verplichte melding actief zijn. Het ontbreekt lokale besturen mankracht om die bedrijven op te sporen, een taak die de vorige Vlaamse regering afstootte. Omwonenden met klachten voelen zich bovendien vaak niet gehoord door de inspectie.

Voor het aantreden van Zuhal Demir (N-VA) als minister van Omgeving, waren vijftien jaar lang CD&V-ministers bevoegd voor Leefmilieu. De top van de milieu-inspectie (afdeling Handhaving) bestaat uit politiek benoemde CD&V-getrouwen. In 2019 was het personeel vernietigend over de top en de jarenlange besparingen van de politiek.  Nochtans is de bescherming van het leefmilieu en de bescherming van de volksgezondheid een van de kerntaken van een overheid.

info
panorama_fish_eye

Oktober 2023

Tom Cochez / 17-10-2023

Regering-Jambon maakte Oosterweel tot ‘stort van de eeuw’

De creatie van een gigantisch PFAS-stort bij de werken aan Oosterweel was een weloverwogen politieke keuze.
Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) naast elkaar in het Vlaams Parlement.
panorama_fish_eye

September 2022

Steven Vanden Bussche, Frank Olbrechts / 08-09-2022

Steenrijke paardenhandelaar rijgt bouwovertredingen aaneen in Merchtem en Meise

Stephan Conter van Stephex heeft al jarenlang lak aan milieu- en stedenbouwkundige regels.
Stephan Conter Stephex
panorama_fish_eye

Oktober 2021

Steven Vanden Bussche / 11-10-2021

De vervuiler betaalt amper

Bijzonder lage boetes schrikken niet af en leiden evenmin tot een mentaliteitswijziging.
3M buitenbeeld
Tom Cochez / 05-10-2021

Minister Demir desavoueerde eigen milieu-inspectie in afvalschandaal

Het vonnis over de illegale demping van koelwaterbekken in Kluisbergen toont politiek getouwtrek in het milieudossier.
De gascentrale van Electrabel in Kluisbergen
panorama_fish_eye

September 2021

Steven Vanden Bussche / 13-09-2021

Vlaanderen telt duizenden niet-vergunde bedrijven

In Vlaanderen telden 61 gemeenten recentelijk 4.455 bedrijven die zonder milieuvergunning of verplichte melding actief zijn.
milieuvergunning
Steven Vanden Bussche / 08-09-2021

Regering voerde plan af om vervuilende bedrijven transparanter te maken

De Vlaamse regering torpedeerde het plan om controleverslagen van vervuilende bedrijven te bundelen.
Joke Schauvliege
panorama_fish_eye

Juli 2021

Delia Filippone, Giel Lehouck / 12-07-2021

Omwonenden van megastallen voelen zich niet gehoord door onderbemande inspectiediensten

De milieu-inspectie worstelt met het toenemende aantal klachten over industriële veestallen.
stal
panorama_fish_eye

Juni 2021

Steven Vanden Bussche / 18-06-2021

3M kreeg vorig jaar nog boete voor PFOS in regenwater

In 2019 loosde 3M regenwater met te hoge concentraties PFOS in de Schelde.
3M Zwijndrecht
panorama_fish_eye

Januari 2020

Steven Vanden Bussche / 22-01-2020

Nauwelijks boetes voor stedenbouwkundige overtredingen

De pakkans voor wie zich niet houdt aan stedenbouwkundige regels is nog kleiner geworden, terwijl handhaving net een belangrijk sluikstuk is van ruimtelijk beleid. Dat blijkt uit…
person-holding-drafting-paper-544971
panorama_fish_eye

September 2019

Steven Vanden Bussche / 24-09-2019

Vriendjespolitiek en gebrek aan visie bij Departement Omgeving

Een personeelsbevraging die Apache kon inkijken, legt malaise bloot op dienst die zich bezig houdt met klimaat, milieu en openbare ruimte.
Graaf de Ferrarisgebouw aan Brussel-Noord (Foto: CC0 wikimedia)
panorama_fish_eye

Oktober 2018

Steven Vanden Bussche / 25-10-2018

Hoe topmedewerker Schauvliege administraties saboteerde in voordeel olie-importeur

Apache reconstrueert hoe Hugo Geerts, de op non-actief gezette adjunct-kabinetschef van minister Schauvliege, zijn administratie buitenspel zette in het voordeel van een olie…
asfaltmeer Curacao