Gemeenteraadsverkiezingen '18: Bouwheren Baas

8 februari 2018 Tom Cochez, Steven Vanden Bussche
Bouwheren Baas ruimtelijke ordening vastgoed gemeenteraadsverkiezingen

Nog acht maanden en Vlaanderen kiest vele honderden nieuwe lokale mandatarissen. Apache grijpt het hoogtepunt van de democratie aan om meer transparantie en openbaarheid te eisen van lokale besturen, op het vlak van ruimtelijke ordening.

Zere tenen

De voorbije maanden en jaren brachten we onthullingen over omstreden bouwdossiers in Antwerpen, over geknoei binnen het stadsontwikkelingsbedrijf in Gent, over de burgemeester-bouwheer van Koksijde, de onwettigheid van een vastgoedproject in Mechelen, omstreden vergunningen voor een betonboer in Brasschaat of over de opmerkelijke samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) in Veurne.

Met de berichtgeving trapten we geregeld op zere tenen. Ze leidde soms tot onverholen dreigementen of zelfs processen. Maar behalve veel weerstand leverde ze ons ook een stroom aan tips en informatie op.

Nauwe relaties

De komende maanden gaan we daarmee verder aan de slag. Vaak is dat zeer arbeidsintensief en soms lijkt een verhaal ook heel lokaal of particulier. Maar allemaal samen vertellen ze ons één ding: het probleem van soms veel te nauwe relaties tussen lokale politici en projectontwikkelaars is structureel en zeer aanwezig in Vlaanderen.

De verschillende verhalen vertellen samen één ding: het probleem van soms veel te nauwe relaties tussen lokale politici en projectontwikkelaars is structureel en zeer aanwezig in Vlaanderen

Daarvoor bestaan een aantal duidelijke verklaringen. De komende weken en maanden willen we ook die onder de aandacht brengen.

Zo besteden steeds meer steden en gemeenten taken uit aan verzelfstandigde agentschappen of aan intercommunales. Of aan stadsontwikkelingsbedrijven die mee het ruimtelijk uitzicht voor de komende decennia vormgeven.

Hun raden van bestuur zijn dan wel samengesteld uit lokale politici, de besluitvorming onttrekt zich grotendeels aan het oog van de burger. Tijd om ook daar verandering in te brengen.

Transparantie

Waarom zouden al die organen niet al hun voorbereidende stukken actief openbaar maken? Waarom zouden schepencolleges niet hetzelfde kunnen doen met de agenda’s en notulen van hun beraadslagingen? Waarom kan dat ook niet voor al die inspraak- en adviesorganen, waar het in Vlaanderen van wemelt?

Tips

Heb je een tip over een gevoelig bouwdossier in je eigen gemeente? We leggen graag uit hoe je gevoelige informatie naar Apache kan lekken.

Hopelijk draagt dossier Bouwheren Baas ertoe bij dat ruimtelijke ordening een thema wordt tijdens de lokale verkiezingen. En hopelijk inspireert het onze Vlaamse stad- en gemeentehuizen om de rolluiken definitief open te trekken.

Niet enkel voor journalisten die antwoorden zoeken op pertinente vragen, maar ook voor burgers, actiegroepen en in sommige gevallen zelfs voor oppositiepartijen die botsen op de hautaine almacht van de zetelende macht.

LEES OOK