Kazachgate en de lacune in de informatie van de diamantlobby

 Leestijd: 2 minuten

1

Waarom overhandigde de Antwerpse diamantsector alle informatie aan de commissie Kazachgate, behalve over de cruciale periode waarin de afkoopwet versneld door het parlement werd geduwd?

De informatie die de Antwerpse diamantsector verschafte op vraag van de commissie Kazachgate vertoont een hiaat van vijf maanden. De parlementaire onderzoekscommissie onderzoekt hoe de afkoopwet tot stand is gekomen en waarom die wet in het voorjaar van 2011 plots versneld door het parlement werd geduwd.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden