De ‘onverantwoorde’ vergoeding van provincieraadsvoorzitters

 Leestijd: 2 minuten

2

Dankzij een besluit van de Vlaamse regering uit 2009 krijgen de voorzitters, fractievoorzitters en commissievoorzitters van de Vlaamse provincieraden als enige lokale en provinciale mandatarissen een forfaitaire jaarvergoeding. Hoewel het besluit stelt dat in principe alle kosten verantwoord moeten worden met bewijsstukken, werd voor deze mandatarissen een uitzondering gemaakt.

Uit de huishoudelijke reglementen van de verschillende provincies blijkt dat de provincieraadsvoorzitters in West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen op de hoogste brutojaarvergoedingen kunnen rekenen: ruim 17.000 euro (geïndexeerd). In Oost-Vlaanderen is de vergoeding niet gekoppeld aan de index: de Oost-Vlaamse provincieraadsvoorzitter krijgt zo elk jaar 15.000 euro. Zijn collega in Vlaams-Brabant krijgt jaarlijks ongeveer 7.300 euro (geïndexeerd).

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden