(On)gelijk België: de achterblijvers

 Leestijd: 5 minuten

1

Mede dankzij onze sterk uitgebouwde welvaartsstaat swingde de ongelijkheid na de financiële en economische crisis, zowel qua inkomen als vermogen, niet de pan uit in België. Niettemin vertoont de buffer van sociale zekerheid en herverdelende belastingen een aantal opvallende hiaten, waardoor vooral laaggeschoolden in zwaar weer lijken te komen.

Sociologe Bea Cantillon (UA) wees in een interview met Sampol onder meer op de grote tegenstelling tussen de 70% ‘werkrijke’ en 10% ‘werkarme’ gezinnen. Bij die laatste groep van gezinnen, waar niemand aan het werk is, steeg het armoederisico de laatste jaren tot meer dan 62%. Die tegenstelling merkte ook de OESO al een aantal jaar geleden op.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden