Piqueur wilde provincie fors in Optima laten investeren

 Leestijd: 2 minuten0

Het is Optima-topman Jeroen Piqueur zelf die halverwege april, op een moment dat zijn bank het water meer dan aan de lippen stond, een mondelinge voorstel deed aan het Oost-Vlaamse provinciebestuur om tien miljoen euro te beleggen tegen een aantrekkelijke rentevoet. Dat gebeurde in aanwezigheid van tweede gedeputeerde en Optima Group-bestuurder Geert Versnick.

Optimabaas Jeroen Piqueur deed – samen met Danny De Raymaeker, voorzitter van het directiecomité bij Optima – op dinsdag 12 april 2016 een voorstel aan de financieel beheerder en -adviseur van de provincie. Aan tafel zaten ook eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V), bevoegd voor Financiën, en tweede gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld), zo bevestigen de twee.

‘Niet op de hoogte’

Versnick is naast gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen ook bestuurder bij Optima Group. Maar hij zegt niet op de hoogte geweest te zijn van problemen bij Optima Bank. “Vanuit de Group is er geen operationele controle, enkel een cijfermatig toezicht op macrogegevens die verwerkt worden in de algemene boekhouding”, verduidelijkt Versnick. Hij zegt ook dat Optima Group nooit opmerkingen van de Nationale Bank “of van gelijk wie” kreeg.

#97849 geert versnick CREDIT: ID / Frederiek V photo by: ID/ Frederiek Vande Velde image via http://www.idphotoagency.com Standard licence: 1 publication permit. Do not reuse or archive this image. Do not use without written permit.

Geert Versnick

Of het nog voorvalt dat anderen dan de bevoegde gedeputeerden op dergelijke gesprekken met banken aanwezig zijn, reageert financieel beheerder Stefaan Desmet (provincie Oost-Vlaanderen): “Op zich is het niet ongebruikelijk, het hangt ervan af hoe de contacten zijn gelegd.”

Terug naar het voorstel, dat vrij snel argwaan wekte. “Er werd het provinciebestuur in april een mondeling voorstel gedaan, waarvan ik de indruk had dat er nog onderhandeld kon worden”, zegt financieel beheerder Desmet. “Optima stelde ons een rentevoet van 2,77 procent op vijf jaar voor. Dat is ver boven het markttarief. Vandaar ook dat het direct argwaan wekte.” Optima stelde ook voor om een bedrag van tien miljoen euro te beleggen. “Het leek alsof ze dachten dat we snel gingen toehappen. Het leek alsof ze ons een offer aanboden dat we niet konden weigeren. Ze stelden het echt voor als een win-win.”

‘Volle transformatie’

Zoals bij elk aanbod van banken, verduidelijkt de financieel beheerder dat het voorstel gecontroleerd en onderzocht werd, maar de resultaten daarvan bleken niet bevorderlijk voor het vertrouwen. “We stelden vast dat de laatste jaarrekening van 2013 dateerde. Toen we hen om een meer recente jaarrekening vroegen, vertelden ze dat de bank in volle transformatie was en ze over twee jaar (2014-2015) moesten rapporteren. We hebben wel de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s van 2013 berekend, maar omdat ze daarna de bankactiviteiten voor particulieren afbouwden, hadden we het vermoeden dat die jaren een stuk slechter waren.”

Ook werd bijkomende informatie opgevraagd naar wat ze precies aanboden. “Ik kreeg een standaardformulier dat overal als een basis gediend zal hebben, maar wat me wel opviel, is dat er uitdrukkelijk vermeld werd dat de regeling voor depositobescherming niet van toepassing was. Het is vreemd dat ze dat vermeldden, want dat is voor ons nooit het geval bij dergelijke overeenkomsten.”

Referenties uit de publieke sector kon Optima ook niet voorleggen, zo bleek uit een andere vraag. “Men verwees naar ervaringen opgebouwd bij Ethias Bank.” Wel schermde Optima met onderhandelingen die gevoerd werden met het UZ Gent en liet ze uitschijnen ook nog met andere lokale overheden en zelfs de non-profit te onderhandelen. “Ik had de indruk dat het om een beperkt aantal besturen ging, tenzij het om een verkoopsargument ging.”

UZ Gent

Na de ontmoeting van 12 april en de daaropvolgende beperkte mailconversatie met De Raymaeker (Optima), bloedde het gesprek dood. “We zaten met een aantal onbekenden die ons onzeker maakten en die argwaan wekten”, zegt Desmet. Hij kijkt dan ook tevreden terug op de beslissing. “We zijn voorzichtig geweest en ik denk dat de feiten ons gelijk hebben gegeven.”

In tegenstelling tot het provinciebestuur, voerde het Universitair Ziekenhuis Gent wel verregaande gesprekken met Optima Bank. Een overeenkomst werd echter in extremis door de Nationale Bank tegengehouden. Navraag bij het Universitair ziekenhuis leert dat noch Piqueur, noch andere leden van de raad van bestuur onderhandelden over de geplande termijnbelegging. De contacten verliepen via een handelsagent, zegt het UZ Gent.

UPDATE: N-VA wil een actuadebat over de rol van Geert Versnick in het gesprek waarbij de provincie een voorstel kreeg van Optima voor een termijnbelegging van 10 miljoen euro. 

Auteur: Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche studeerde geschiedenis aan de UGent en mag ook lesgeven aan het secundair onderwijs. Sinds 2005 werkt Steven als journalist. Eerst als regiocorrespondent voor Het Laatste Nieuws en de VRT, daarna zeven jaar voor het persagentschap Belga. Sinds augustus 2017 schrijft Steven voltijds voor Apache.

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books