Genetisch fundamentalisme

Chris Van Camp
CHris uitgelicht
CHRIS VAN CAMP

Ik ben één van de door Pennings aangehaalde "sommigen" die Art. 7 van het Europees verdrag inzake de rechten van het kind, interpreteren als het recht van het kind om zijn oorsprong te kennen. Of één van de "sommigen" die zich lukraak bedienen van woorden als "welzijn van het kind" zonder ook maar iets empirisch te kunnen staven. En dat terwijl ik als fertiliteitleek totaal niet bevoegd ben om mij te mengen in het debat over al dan niet anonieme zaaddonatie. Ik ben ook geen academisch erkend ethicus. Maar ik heb een joker. Als bastaard die een halve eeuw verkwanseld heeft door geworstel met het feit dat ik niet de naam van mijn natuurlijke vader draag en hypocrisie mij mijn ware herkomst ontnam, mag ik me wel ervaringsdeskundig noemen. En mij komt zijn hele betoog als heel neerbuigend, pretentieus en opportunistisch voor.

Individuele aberratie

Maar wie ben ik? Mijn persoonlijke queeste, mijn onvermogen om mij neer te leggen bij een administratie die mij aan een verkeerde stamboom koppelt, zal wel een te verwaarlozen individuele aberratie zijn. Waarom moest ik me verliezen in fantasieën over erfelijkheden die ik niet had zien komen? Waarom zou ik in de spiegel speuren naar de trekken die met de jaren in mijn gezicht sluipen, die niemand in de familie met mij deelt? Waarom wil ik mijn dochter haar echte grootvader of een waarachtig familieverhaal gunnen? Waren al die jaren van maatschappelijk onbehagen geen pure aanstellerij van mij? Idiotie om nu net aan die ontbrekende schakel zoveel belang te hechten? Vast een familietrek, dat gevoel voor drama.

Want volgens mijnheer Pennings, vast de zoon van mijnheer Pennings sr., is het niet bewezen dat het kennen van je achtergrond bijdraagt tot het welzijn van het kind. Alle verhalen, getuigenissen en psychologische gevolgen ten spijt, tellen in zijn wereld alleen empirische bewijzen. En die kunnen de zogenaamde verdedigers van het kind voorlopig niet voorleggen. Daarom is het beter dat we sluitend bewijs afwachten alvorens een slechte wet in te voeren en kunnen we beter genetische grondstof de wereld blijven insturen zonder etiket.

Waarom staan ze nog met bier en chocolade in het Belgisch Paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan als het zaad der vaderen zo gegeerd is?

Eerst dacht ik nog dat de fertiliteitcentra gewoonweg de kaart van de zorgouders trokken en hen de vrijheid wou garanderen om, als hen dat beter leek, met een leugen te leven. Zoiets als klant is koning. Klant! Daar wringt het schoentje, onze falende vruchtbaarheid leidt tot big business. Een paragraaf verder komt de aap uit de mouw of beter: de donor uit de pot. Bio-ethicus Pennings uit onomwonden zijn angst dat wanneer mannen niet langer anoniem zaad kunnen doneren, er een tekort aan donoren zal ontstaan. Hij verwijst daarbij weer naar Nederland en de UK, waar door het prijsgeven van de bron het zaad schaars is geworden. Zelfs het aantal behandelingen loopt er terug! So? Volgens mij is het ook niet empirisch bewezen dat het hebben van kinderen (altijd) bijdraagt aan het welzijn van volwassenen. Ik heb daar oprechte twijfels over. En als ouderschap dan toch enkel tot zorg en niet tot genetica mag herleid worden, waarom blijft adoptie dan zo moeilijk? Waarom zetten we daar dan niet op in? Maar ja, dat zijn vast 'mijn zaken' niet.

Chocolade en zaad

Als we Guido mogen geloven wordt het Belgische compromismodel, waarbij anoniem donorschap niet moet maar kan, door vele landen (waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk) benijd. Altijd goed een benijdenswaardige positie op de ... vruchtbaarheidsmarkt. Dan is er toch iets dat nieuw toerisme op gang kan brengen: het zaad der vaderen! Waarom staan ze nog met bier en chocolade in het Belgisch Paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan?

Genetisch fundamentalist. Weet je hoe fundamentalisme ontstaat, of beter hoe je het in de kiem kan smoren? Negeer het belang van een persoonlijke geschiedenis niet, zonder wortels geen bomen. En dat geldt wellicht voor religieus fundamentalisme net zo goed.

Het gevoel dat een essentieel deel van je zijn niet erkend wordt, dwingt je tot uitvergroting er van zodat het niet langer kan genegeerd worden. De gevolgen van deze massale genetische fraude, beste Guido en goede fertiliteitscentra-hoofden, zijn de komende generaties niet te overzien. Hoe kan je op iemand vertrouwen, op iets bouwen, als je het eerste over jezelf niet weet? Doe de test en twijfel zelf, al is het een paar seconden, aan de bloedband met de man die je tot vandaag altijd al voor je vader hield. Enjoy.

LEES OOK
Bert Moerman / 16-07-2021

Een vorm van vooruitgang

'Niets is ooit zo slecht dat het voor niets goed is.'
bert moerman
Nadia Nsayi / 30-06-2021

Spijt is niet genoeg

België moet samenwerken met Congolese leiders die hun land willen opbouwen.
de croo in congo
Anton Jäger / 04-06-2021

De Coningskwestie

Wat vertelt de online steun van duizenden Vlamingen over het Vlaanderen van vandaag en gisteren? 
BRUSSELS BOIS DE LA CAMBRE LA BOUM THREE