Beweging.net: 'Politique politicienne doet het beter dan inhoudelijke dossiers'

12 november 2014 Peter Casteels
apache

Beschikken journalisten naar uw aanvoelen vandaag over voldoende expertise?

"Op elke redactie zitten er journalisten die onze thema’s opvolgen en waarbij we terecht kunnen. Natuurlijk is het moeilijk om van alles op de hoogte te zijn, zelfs voor specialisten. Zeker bij complexe dossiers zoals mobiliteit of armoede, waarbij heel veel verschillende invalshoeken samenkomen, is het onmogelijk om tot in de details mee te zijn. Dan wordt er aan ons om meer toelichting gevraagd, ook als achtergrondinfo.

"Als we niet zelf ergens mee komen maar veeleer onverwacht ergens op reageren, zijn we meer afhankelijk van algemene nieuwsjournalisten of wie dan dienst heeft. Soms is dat de specialist van de redactie, soms ook niet."

Krijgt u de informatie die u relevant vindt makkelijk in de media?

"Als wij een gepaste aanleiding kunnen vinden of aansluiten bij een thema dat al in het nieuws zit, is dat geen probleem. Wanneer er op Rerum Novarum hard wordt uitgehaald naar het armoedebeleid, gaat het ook effectief over armoedebeleid. Dat is minder het geval bij bijvoorbeeld de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Als wij daarrond campagnes en communicatie opzetten, is dat geen garantie om het dossier armoede uitgebreid opgepikt te zien in de media. Politique politicienne doet het doorgaans beter dan dossiers."

Bent u tevreden over de uiteindelijke manier van berichtgeving?

"Elke journalist probeert evenwichtige artikels te schrijven, maar soms merk je wel een subjectieve teneur, bijvoorbeeld qua formulering. Dat hangt af van het medium, maar vaak ook van het persoonlijke standpunt van journalisten. Sinds kranten geen ideologische koers meer volgen, is het aanvoelen van de journalist doorslaggevend. Dat is soms in ons voordeel, soms ook niet. Gelukkig zijn nog veel journalisten pleitbezorgers van sociale thema's en het sociaal overlegmodel om de samenleving vorm te geven. Af en toe merk je ook dat een journalist door de feiten van mening verandert.

"Welke bronnen journalisten raadplegen, speelt daarin vanzelfsprekend mee. Af en toe wordt drie vierde van een artikel gekleurd door een off the record-stem. In dat laatste kwart probeert de journalist dan het evenwicht te herstellen.

"Uiteraard lezen journalisten ook elkaars stukken, wat soms doorschemert. Wanneer het oorspronkelijke stuk foutieve informatie bevat, blijft die foutieve informatie of context ook in andere stukken doorschemeren. Je krijgt dan een opeenvolging van verschillende stukken die de informatie voor juist aannemen en niet meer terugkeren naar de oorspronkelijke informatie. Zoals onlangs bij de financiering van ngo's: uit berekeningen van de ngo's zelf blijkt dat de eigen bijdragen, zoals giften, gestegen zijn. Toch lees je her en der op basis van één voorafgaand krantenartikel dat de ngo's "afhankelijker worden van subsidies".

Herkent u kritiek op de media zoals die wel vaker voorkomt: gepersonaliseerd, sensationeel, weinig diepgang,…

"Ik ken die kritieken ook, maar het is moeilijk om daar een oordeel over te vellen, dat is een erg diepgravende vraag over wat de lezers, luisteraars en kijkers willen en hoe de media daarmee moeten omgaan. Met het ledenblad ‘Visie’ hebben wij een lezersbevraging gedaan, en daaruit kwam onder andere dat artikels die op een eenvoudige manier complexe dossiers zoals buitenlandse conflicten, mobiliteit, pensioen, enzovoorts uitleggen erg worden geapprecieerd. Tijdens focusgroepen gaven de panelleden aan dat in de reguliere media vaak wordt voortgebouwd op nieuwsfeiten of de waan van de dag, waardoor die bredere context ontbreekt. Blijkbaar is dat nochtans iets waar lezers behoefte aan hebben."

Ziet u een evolutie?

D'Ours is, naar eigen zeggen, niet lang genoeg bezig om daarop te kunnen antwoorden.

LEES OOK
Peter Casteels / 12-11-2014

Minderhedenforum: 'Eens je de regels doorhebt, wordt het een spel'

De voorbije weken ondervroeg Apache.be middenveldorganisaties over hun wedervaren met de Vlaamse media. Vijf vragen legden we hen voor. Hier leest u de antwoorden van Bram…
apache
Peter Casteels / 12-11-2014

Netwerk Tegen Armoede: 'Populaire kranten pakken graag uit met platitudes'

De voorbije weken ondervroeg Apache.be middenveldorganisaties over hun wedervaren met de Vlaamse media. Vijf vragen legden we hen voor. Hier leest u de antwoorden van Peter…
apache
Tom Cochez / 29-08-2014

Media en Politiek: relevantie op tafel

Als politici zelf geen geloof meer hechten aan de talrijke politieke analyses die verschijnen en spelletjes de redactionele berichtgeving bepalen: waarom zou u, als lezer die…
(Foto Pedro Ribeiro Simoes)