De geheime documenten uit het Belliraj-dossier

31 oktober 2012 Georges Timmerman
Ook de Moskeemoorden komen aan bod in het boek over Belliraj (Foto Georges Timmerman)
Ook de Moskeemoorden komen aan bod in het boek over Belliraj (Foto Georges Timmerman)
Ook de Moskeemoorden komen aan bod in het boek over Belliraj (Foto Georges Timmerman)
Ook de Moskeemoorden komen aan bod in het boek over Belliraj (Foto Georges Timmerman)

Sprak Abdelkader Belliraj de waarheid toen hij bekentenissen aflegde over zes politieke moorden die hij in de jaren tachtig in België zou hebben gepleegd? Werd het onderzoek naar die terreuraanslagen gesaboteerd? Wie hield zich daarmee bezig en waarom? Waarom werden die moordaanslagen nooit opgehelderd? Genoot Belliraj bescherming? Was er een verband tussen de moorden en een geheime deal die de Belgische autoriteiten destijds hebben afgesloten met de Palestijnse terrorist Abu Nidal? Was Belliraj niet alleen een informant van de Belgische Staatsveiligheid maar werkte hij ook voor een grote buitenlandse inlichtingendienst? In opdracht van wie infiltreerde Belliraj moslimterreurgroepen zoals Al Qaida en ging hij in Afghanistan dineren met Osama Bin Laden?

Geen antwoord

Vier jaar na de arrestatie van de beruchte Belgisch-Marokkaanse agent provocateur is er nog steeds geen officieel antwoord op deze vragen. Belliraj zelf werd inmiddels in Marokko definitief veroordeeld tot levenslang voor zijn terroristische activiteiten, onder meer ook voor de zes moorden in ons land. Onderzoek door het federaal parket en het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, heeft niets opgeleverd. De raadsels blijven bestaan.

Op basis van vertrouwelijke en geheime documenten, twee bezoeken aan Marokko en vele gesprekken met insiders publiceerde Apache-journalist Georges Timmerman begin 2011 zijn boek 'Het geheim van Belliraj'. Het boek kwam tot stand met steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

Onderzoek

Uit zijn onderzoek bleek dat Belliraj wel degelijk de dader of organisator was van de zes Brusselse moorden in de jaren tachtig, onder andere op een joodse leider en de imam van de Grote Moskee

Uit zijn onderzoek bleek dat Belliraj wel degelijk de dader of organisator was van de zes Brusselse moorden in de jaren tachtig, onder andere op een joodse leider en de imam van de Grote Moskee. Belliraj pleegde de aanslagen naar eigen zeggen in opdracht van Abu Nidal, de leider van een terreurgroep die tot op het hoogste niveau was geïnfiltreerd door de Israëlische Mossad. Timmerman ontdekte voorts dat het onderzoek naar die moorden op een dwaalspoor werd gebracht door een Saoedisch topspion, die  werkte in opdracht van de Mossad. De moorden waren bovendien een middel om de Belgische autoriteiten extra onder druk te zetten. Zij sloten uiteindelijk een deal met de groep van Abu Nidal: in ruil voor de vrijlating van een gevangen terrorist van die groep werden Belgische gijzelaars vrijgelaten.

Met toelating van uitgeverij Houtekiet publiceert Apache het volledige boek van Timmerman, dat intussen niet meer in de handel verkrijgbaar is, aangevuld met nog niet eerder gepubliceerde teksten. Tegelijk maakt Apache een reeks vertrouwelijke en tot nog toe onbekende documenten over de affaire openbaar. Het gaat om ballistische en andere expertiserapporten, ondervragingen van Belliraj door de Marokkaanse politie, processen-verbaal uit de oude gerechtelijke onderzoeken naar de zes moorden, een nota van de Staatsveiligheid over de Saoedische spion, een rapport van de Antiterroristische Gemengde Groep over de organisatie van Abu Nidal en een nooit openbaar gemaakt rapport van het Comité I. De documenten illustreren en bewijzen de stellingen in het boek van Timmerman en stellen de lezer in staat om zich zelf een oordeel te vormen over dit fascinerende verhaal.

Praktisch

De Standaard over de moord op Wybran (Foto Georges Timmerman)
De Standaard over de moord op Wybran (Foto Georges Timmerman)

Het dossier heeft de indeling in hoofdstukken gevolgd. Voor elk hoofdstuk is een pagina aangemaakt met de tekst en eventueel bijlagen en noten. Naast de introductie en de tien hoofdstukken zijn er ook drie tijdslijnen (Uniop/Javeau, naturalisatie Belliraj en een algemene tijdslijn) en een overzicht van de gebruikte bronnen.

De documenten

Het boek over Belliraj is verrijkt met twintig documenten. Sommige documenten worden voor het eerst gepubliceerd. De documenten staan bij het hoofdstuk waar ze

toe horen. We geven alvast een kort overzicht van welke documenten u waar kunt terugvinden:

Bij deel 1: De man met de baard

 • rapport d'expertise balistique, moord op Wybran (15 blz)
 • verklaring Belliraj aan Marokkaanse politie van 16 februari 2008 (18 blz, opgedeeld in twee)
 • verklaring Belliraj aan Marokkaanse politie van 27 februari 2008 (3 blz)

Bij deel 2: Het valse spoor

 • PV over Moskeemoorden van 13 november 1991 (1 blz)
 • PV met inlichtingen over Belliraj van 21 november 1991 (2 blz)
 • PV verhoor van Belliraj van 18 december 1991 (3 blz)
 • PV over Moskeemoorden en Belliraj van 13 november 1991 (1 blz)
 • nota Staatsveiligheid over "Operatie Sirocco" van 17 september 1987 (2 blz)
 • nota Staatsveiligheid over "Operatie Sirocco" van 13 oktober 1989 (1 blz)

Bij deel 3: De vingeroefeningen

 • rapport d'expertise over moord op Bille van 12 september 1988 (6 blz)
 • PV met vaststellingen over moord op Schouppe van 23 juli 1988 (10 blz)
 • PV over moord op Saoedische klusjesman van 30 april 1991 (1 blz)

Bij deel 5: De soldaten van gerechtigheid

 • nota AGG over de Organisatie Abu Nidal van 6 oktober 1989 (11 blz)
 • PV over telexverkeer tussen België en Libanon van 11 april 1990 (2 blz)

Bij deel 6: De afrekening

 • nota van Javeau over affaire Uniop van 4 juli 1994 (17 blz)

Bij deel 7: De zoon van mankepoot

 • verklaring Belliraj over zijn bezoek aan Al Qaeda in Afghanistan (2 blz)
 • verklaring Belliraj over zijn rekrutering door de Staatsveiligheid (1 blz)

Bij deel 9: De roofoverval

 • verklaring Belliraj aan Marokkaanse onderzoeksrechter van 28 februari 2008 (3 blz)
 • verklaring Belliraj aan Marokkaanse onderzoeksrechter van 17 maart 2008 (10 blz)

Bij deel 10: De vergeetput

 • tweede tussentijds rapport van het Comité I van 1 oktober 2008 (43 blz)
Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.
LEES OOK