Enthousiasme

Georges Timmerman
apache

Met de reguliere journalistiek, zoals die bedreven wordt door de klassieke media, gaat het namelijk niet de goede kant op. Met de financiële crunch als alibi is de commercialisering van de media het voorbije jaar naar een nog hogere versnelling geschakeld. Het moment waarop de klassieke media hun geloofwaardigheid dreigen te verliezen komt stilaan angstwekkend dichterbij.

Met jongensachtig enthousiasme en niet gehinderd door al te bescheiden ambities stelt De Werktitel zich daarom tot doel om, op kleine schaal en met de beperkte middelen waarover we beschikken, terug te gaan naar de corebusiness van het journalistieke métier.

De belangrijkste taak van journalisten is nog altijd (te proberen) de waarheid te vertellen – en dus niet om zoveel mogelijk kranten te verkopen of zoveel mogelijk kijkers te halen. Dat die waarheid meestal verduiveld goed verborgen zit, achter een dikke sluier van mist, maakt de uitdaging alleen maar spannender.

Terug naar de basis betekent dat we de marktlogica weer ondergeschikt willen maken aan journalistieke criteria. Op deze blog zult u bijgevolg geen sappige roddels lezen over het privéleven van BV's, geen lifestylebijlagen, geen infotainment en geen leuke vakantietips.

Wat we daarentegen wel willen maken, is het nieuws waarvoor de reguliere media hun neus ophalen, omdat ze dat soort onderwerpen niet meer willen, kunnen, durven of mogen brengen.

De initiatiefnemers en makers van De Werktitel zijn journalisten die hun sporen verdiend hebben in de klassieke media. Ze kennen de interne keuken van de krantenredacties en weten hoeveel manieren er bestaan om de waarheid te verdraaien, te verdoezelen en te manipuleren. Ze weigeren nog langer mee te draaien in de mallemolen van de overgecommercialiseerde media.

De Werktitel wil een kleinschalige, maar geloofwaardige aanzet zijn om op een correcte manier aan journalistiek te doen, zonder de perverterende invloeden van de commerce of de politiek. We zien deze blog als een journalistiek laboratorium. Wie weet waartoe dit experiment zal leiden?

Georges Timmerman
Georges Timmerman, hoofdredacteur.
LEES OOK
Redactie Apache / 18-10-2011

Koop 'n stukje journalist

Apache zet een belangrijke stap voorwaarts en wordt een coöperatieve vennootschap. Vanaf vandaag,18 oktober 2011, kunnen lezers aandelen kopen en zo een stukje vierde macht…
koop 'n stukje journalist
Georges Timmerman / 24-02-2010

Dankjewel, lezer

Er zijn twee mogelijkheden: u kent ons, of u kent ons nog niet. In het eerste geval was u een lezer van De Werktitel zaliger. In het tweede geval bent u een nieuwe lezer van…
apache
Georges Timmerman / 11-02-2010

Klein duimpje

De Werktitel werd met veel goodwill en belangstelling ontvangen, zowel bij het lezerspubliek als bij collega-journalisten. Onze nieuwssite heeft verrassend snel naambekendheid…
Georges Timmerman