DOSSIER - 6 ARTIKELS

PFAS in de Schelde

3M
Chemiebedrijf 3M kon lange tijd grote hoeveelheden PFAS in de Schelde lozen. (CC BY-NC 2.0 Gerard Stolk (Flickr))

Bovendien kreeg 3M van de Provincie Antwerpen vorig jaar nog een omgevingsvergunning voor het lozen van zeer grote hoeveelheden PFBS en PFBA in de Schelde. Die chemische producten behoren net als PFOS tot de groep van PFAS. De nieuwe lozingsvergunning geeft 3M het recht om tot eind juni 2022 tonnen van die chemische stoffen in de Schelde te lozen.

Pittig detail: de provincie zette het licht voor de lozingsvergunning op groen op 17 september 2020. Die nieuwe vergunning laat 3M toe om nog meer PFBS en PFBA te lozen dan voorheen. Nochtans schreef de Europese Unie PFBS begin 2020 bij op de lijst met chemische stoffen die wellicht ernstige negatieve effecten hebben voor de volksgezondheid en voor het leefmilieu, de zogenaamde Substances of Very High Concern (SVHC). De procedure daarvoor liep binnen de EU al ruim een jaar. Toch koos de provincie Antwerpen ervoor 3M (nog meer) PFBS in de Schelde te laten lozen.

Het lijkt de rode draad in het hele PFOS-schandaal: terwijl Europa op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten de normen fors aanscherpt, kijkt Vlaanderen de andere kant op en laat het forse lozingen van verschillende PFAS in de Schelde toe. Parallel wordt politiek de forcing gevoerd om op basis van verouderde wetenschappelijke inzichten de Oosterweel-graafwerken in sterk vervuilde grond toch door te laten gaan. Zelfs al stellen gerenommeerde milieujuristen de legaliteit daarvan in vraag.

De vaststellingen over de toegenomen lozingsmogelijkheden voor PFBS en PFBA, en de continue lozing van PFOS via de Palingbeek, staan niet op zich. Eerder legde Apache al uit hoe 3M de voorbije jaren gigantische hoeveelheden van het zeer zware broeikasgas HFK-23 uitstootte. Dat gebeurde volgens het bedrijf zonder dat het zelf goed wist dat het gebeurde.