Het duistere netwerk achter Dries Van Langenhove

Tom Cochez
553126_10151658202101519_1346530495_n
De delegatie van het Gentse KVHV neemt deel aan de zomeruniversiteit van TFP: Rien Vandenberghe, Dries Van Langenhove, Jan De Backer en Robin Vandenberghe.

Dat de in extreemrechts vaarwater geraakte, van oorsprong rechts conservatieve studentenorganisatie KVHV een voedingsbodem vormt voor Schild & Vrienden is al langer bekend. Daarnaast komt echter nadrukkelijk de van oorsprong Duitse studentenclub KAV Lovania in beeld die nogal wat Vlaamse prominente leden en geradicaliseerde katholieken in haar rangen telt. Maar vooral ook de ultraconservatieve katholieke organisatie Tradition, Family, Property. Die bevecht actief de waarden van de Franse revolutie en bepleit een contrarevolutie die de macht moet herstellen van de adel en van de 'oorspronkelijke' katholieke kerk van voor het Tweede Vaticaans Concilie.

Kasteel van Niepolomice

27 juli 2013. Een groepje KVHV'ers reist af naar Polen. In het spectaculaire Kasteel van Niepolomice blaast Tradition, Family, Property (TFP) verzamelen. Van over de hele wereld komen fundamentalistische katholieken samen om een week lang te discussiëren over de bittere noodzaak aan een contrarevolutie. De verlichting en de verderfelijke jaren '60 hebben het Avondland aan de rand van de afgrond gebracht. De bottomline van de zomeruniversiteit liegt er dan ook niet om: 'The future belongs to the Counter-revolution! We need a Return to Christian Order!'

De Gentse afdeling van het KVHV heeft enkele mensen uitgestuurd om een week lang deel te nemen aan de discussies, misvieringen en heiligenvereringen. Naast de toenmalige Gentse praeses Jan De Backer zijn ook de tweelingbroers Robin en Rien Vandenberghe aanwezig. De vierde man in Niepolomice is de zelfverklaarde eindbaas van Schild & Vrienden, en sinds kort ook lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant, Dries Van Langenhove.

553126_10151658202101519_1346530495_n
Een delegatie van het Gentse KVHV neemt deel aan de zomeruniversiteit van TFP: Rien Vandenberghe, Dries Van Langenhove, Jan De Backer en Robin Vandenberghe (Foto: Facebook)

De veel besproken reportage van Pano ontmaskerde Schild & Vrienden als een extreem racistisch en seksistisch clubje. In geheime chatgroepen deelden en becommentarieerden leden de meest wansmakelijke memes. Intussen is Van Langenhove een soort BV geworden die electoraal zal worden uitgespeeld door het Vlaams Belang.

Ook zijn metgezellen in Niepolomice, Rien en Robin Vandenberghe zijn actief bij het Vlaams Belang. Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen stonden ze voor het VB respectievelijk op de Brugse en op de West-Vlaamse provincielijst. De vrouw van Rien Vandenberghe, de adellijke Johanna Yorck von Wartenburg kandideerde voor het VB in Brugge.

Enkele jaren terug genoten beide broers even landelijke bekendheid nadat het weekblad Knack hun deelname bekend maakte aan een duiveluitdrijving, georganiseerd door een 'gebedsgroep' van het Vlaams Belang onder leiding van Alexandra Colen.

Het exorcisme ging door in een lokaal in het federaal parlement. Pater Eric Jacqmin van het ultrakatholieke broederschap Pius X, zakte die dag gekleed in een zwarte soutane af naar het centrum van de Belgische democratie om er de gevraagde duiveluitdrijving te verrichten.

Een paar jaar later maakte pater Jacqmin nog melding van een wonder: op 7 juli 2016 merkte de pater dat een 200 jaar oude hostie in zijn bijzijn spontaan begon te bloeden. Het wonder werd echter sceptisch onthaald door het bisdom.

In een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen, naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, liet Rien Vandenberghe weten dat de duiveluitdrijving indertijd niet als exorcisme mag worden gezien maar als een gebedsactie tegen "antichristelijke wetgeving".

Rien Vandenberghe staat niet enkel achter Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden, maar steunt hen ook "moreel en financieel sterk"

In hetzelfde interview zegt Rien Vandenberghe verder dat hij geen lid is van de oerconservatieve broederschap Pius X, maar er wel sympathie voor heeft, omdat de priesterbroederschap "staat voor de katholieke principes die eeuwenlang in Vlaanderen en Europa gangbaar waren en ze groot en beschaafd gemaakt hebben. De katholieke Kerk van altijd als het ware, die afsteekt met wat anti-paus Franciscus nu verkondigt en daarmee afbreuk doet aan die katholieke tradities en ware geloofsleer."

Afsluitend vertelde Rien Vandenberghe ook nog dat hij niet alleen achter Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden staat, maar hen ook "moreel en financieel sterk steunt".

Traditie, familie, eigendom

Maar terug naar Niepolomice waar Dries Van Langenhove, samen met de tweelingbroers Vandenberghe en de toenmalige Gentse KVHV-praeses, een week lang werd ondergedompeld in de leer en de gedachten van Tradition, Family, Property.

Beelden van de zomeruniversiteit tonen de pracht en praal waarmee de gebeurtenis jaarlijks gepaard gaat.

De ideeën waarop TFP bouwt, ogen echter een stuk duisterder. De zestiende-eeuwse protestantse reformatie, de Franse revolutie, het communisme en de seksuele revolutie eind jaren '60 worden door de organisatie gezien als opeenvolgende uitingen van eenzelfde grote revolutie.

Die revolutie heeft de belangrijkste waarden waar een maatschappij dient op gebouwd te worden stelselmatig vernietigd. Daarom predikt TFP vol overtuiging de contrarevolutie. De oude macht van de katholieke kerk en van de adel moet voor TFP dringend worden hersteld. De waarden die hun naam geven aan de organisatie - traditie, familie en eigendom - worden daarbij consequent tegenover de waarden van de verlichting gezet.

In afwachting van het herstel van de adellijke en kerkelijke macht dient het verzet te worden georganiseerd tegen allerlei goddeloze uitwassen van de revolutie: abortus, euthanasie, het homohuwelijk, de maatschappelijke aandacht voor het transgender thema,...

Om de gewenste contrarevolutie te doen slagen, rekent TFP op de clerus en op de adel. Zij vormen van oudsher de uitverkoren elite die het egalitaire denken opnieuw onder de knoet moet krijgen

De vijanden van de contrarevolutie zijn talrijk en worden in allerlei publicaties, lezingen en video's die circuleren ook bij naam genoemd: progressieve katholieken, protestanten, de duivelse islam, agnosten, liberalen, communisten en bij uitbreiding de hele linkerzijde van het politieke spectrum. TFP kant zich resoluut tegen de scheiding tussen kerk en staat en verwerpt het idee van gelijke rechten voor vrouwen.

Om de gewenste contrarevolutie te doen slagen, rekent de organisatie in de eerste plaats op de clerus en op de adel. Zij vormen van oudsher de uitverkoren elite die het egalitaire denken opnieuw onder de knoet moet krijgen.

Hertog Paul von Oldenburg

Het is dan ook geen toeval dat bijeenkomsten zoals de zomeruniversiteiten van TFP druk worden bezocht door oerconservatieve geestelijken en mensen met blauw bloed in de aderen.

Een belangrijke figuur binnen de Europese tak van TFP is de in het Brusselse residerende hertog Paul von Oldenburg. Hij is lid van de Duitse afdeling van TFP maar lobbyt ook bij de Europese Unie namens de nauw aan TFP gelieerde organisatie Pro Europa Christiana die pleit voor het herstel van aloude christelijke waarden in Europa.

Naamloos
De deelnemers van het Gentse KVHV aan de TFP zomeruniversiteit - vooraan rechts Dries Van Langenhove en de tweelingbroers Vandenberghe - verbroederen met een aantal andere deelnemers (Beeld: Facebook)

Als rechtstreekse afstammeling van de laatste Duitse Keizer geniet Paul von Oldenburg haast vanzelfsprekend bijzonder veel prestige binnen TFP.

Pittig detail: Paul von Oldenburg is ook een neef van koning Filip. Het Belgische Koningspaar was aanwezig op het huwelijk van de hertog.

Op de door TFP georganiseerde zomeruniversiteiten is Paul von Oldenburg een belangrijke gast. Zo verzorgt hij doorgaans de slotspeech in Niepolomice met de bedoeling de deelnemers combatief terug naar huis te sturen om de contrarevolutie vorm te geven.

KVHV

Wie de stellingnamen, open brieven en discussies waarmee het KVHV de voorbije jaren de pers haalde een beetje volgt, kan er moeilijk naast kijken waar de nieuwe generatie studentenleiders de mosterd haalde.

Denk aan de gecreëerde hetze over de geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck, de herhaalde pleidooien voor een hernieuwd elitarisme in het onderwijs of recent de mobilisatie, samen met Schild & Vrienden voor de 'Mars tegen Marrakesh'.

In een interview in Het Laatste Nieuws twee weken terug oordeelde Dries Van Langenhove overigens nog dat mei '68 voor de Westerse wereld even destructief is geweest als de Tweede Wereldoorlog.

Een uitspraak die zo uit de geschriften van TFP lijkt geplukt.

Blijkbaar maakte de zomeruniversiteit in Niepolomice een diepe indruk op de KVHV'ers. Goed een half jaar na afloop, op 27 maart 2014 nodigde de Antwerpse KVHV hertog Paul von Oldenburg persoonlijk uit om in de gebouwen van de Antwerpse Universiteit een lezing te komen geven met als titel 'The fall and rebirth of western civilisation' (De val en de wederopstanding van de Westerse beschaving).

Naamloos
(Beeld: Facebook)

Op dat moment was Wouter Jambon, zoon van voormalig minister van Binnenlandse  Zaken Jan Jambon (N-VA) praeses van het Antwerpse KVHV.

Een paar maanden later liet Wouter Jambon, namens het KVHV, weten de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteit een goede zaak te vinden "als dat voor meer kwaliteit en een zekere elitevorming kan zorgen".

Maleizen

De relaties met de ultrakatholieke sekte stoppen echter niet bij een handvol studentenleiders van het KVHV. Vorig jaar bracht Apache het netwerk rond de ultrakatholieke school in Maleizen (Overijse) in beeld. Die school wordt bestuurd en geleid door mensen die hun heimwee naar het Derde Rijk maar moeilijk kunnen verbergen.

De school vindt onderdak in het Oude Klooster Maleizen. Daar worden zogenaamde 'reactionaire cantussen' gehouden in het bijzijn van geradicaliseerde geestelijken. Op sociale media worden neonazistische, racistische en antisemitische posts gedeeld en Schild & Vrienden van Dries Van Langenhove mocht in het Oude Klooster haar zomerkamp organiseren.

Groet
Op de foto is te zien hoe Gillis De Troyer 'subtiel' de Hitlergroet brengt voor de Vlaamse Leeuw, in het gezelschap van enkele andere KVHV'ers

Niet enkel de eerder genoemde Rien Vandenberghe en zijn vrouw Johanna Yorck von Wartenburg zijn lid van de vzw achter de Sint-Ignatius school. Wouter Jambon was een tijdlang penningmeester.

Daarnaast zijn er Michaël Bauwens (onderzoeker aan de KU Leuven, Centrum voor Logica en Analytische Wijsbegeerte) en de broers Maarten en Gillis De Troyer, maar ook pater Gert Verbeken die voorzitter en gedelegeerd bestuurder is van de vzw Christus Sacerdos. Die vzw is eigenaar van het klooster en stelt de vertrekken ter beschikking van de Sint-Ignatius school.

Heel wat mensen uit het Maleizen-netwerk behoren tot de uitgebreide vriendenkring van hertog Paul von Oldenburg. Pater Gert Verbeken bijvoorbeeld, maar ook Dries Van Langenhove zelf en de al eerder genoemde Rien Vandenberghe.

Volgens bronnen dichtbij de school is dat alles behalve toeval. Hertog von Oldenburg zelf zou immers een gulle donator zijn van de school in Maleizen en er zijn kinderen naar school sturen.

Huwelijk

Onderstaande foto die werd genomen naar aanleiding van het huwelijk van Rien Van den Berghe en Johanna Yorck von Wartenburg maakt nog duidelijker hoe het netwerk precies vertakt.

Naamloos
(Beeld Facebook)

Op de foto zijn delegaties van twee studentenverenigingen te zien: het KVHV en de minder bekende, maar in het kader van het netwerk wellicht nog belangrijkere studentenvereniging KAV Lovania.

Naast Maleizen-pater Gert Verbeken (in zwart gewaad) zien we onder meer ook Dries Van Langenhove en een aantal andere prominenten van de school in Maleizen: de broers De Troyer, Wouter Jambon en een ander lid van de vzw achter de school in Maleizen: Simon Van Puyvelde.

Een andere opvallende aanwezige bij de bruiloft is Jonas Naeyaert, de hoofdredacteur van Sceptr. Dat is een zelfverklaarde nieuwssite die, net als Dries Van Langenhove, naar eigen zeggen "een antwoord wil bieden op de ‘linkse bias’ in de media". Net als Rien Vandenberghe was Naeyaert ooit praeses van het Gentse KVHV.

En toch staan de volgens insiders meest sturende figuren achter het netwerk niet op de foto met hun klassieke KVHV petje op. Niet dat ze er geen hebben - het gros ervan is wel degelijk KVHV-lid (geweest) - maar de mannen die op de foto naast Pater Verbeken de groen-wit-rode vlag hijsen en dezelfde gekleurde lintjes dragen zijn (ook) lid van KAV Lovania. Naast Wouter Jambon en de broers De Troyer zijn dat Simon Van Puyvelde en de kalende man rechts, Stijn Calle.

Naamloos
(Beeld: Facebook)

Volgens insiders is Stijn Calle de echte spin in het web. Een hele reeks posts op Facebook die Apache kon inkijken, toont alleszins hoe de voormalige medewerker van het Vlaams Belang niet enkel heimwee lijkt te hebben naar het Derde Rijk, maar ook een belangrijke sturende kracht is achter de internationale studentenorganisatie.

Ledenlijst

Een gelekte ledenlijst toont hoe zowat alle betrokkenen bij de school in Maleizen ook lid zijn van Lovania. Naast Stijn Calle zelf vinden we er onder meer de voorzitter van de raad van bestuur van de school Michael Bauwens terug, de intussen overleden ex-schooldirecteur Kris Clauw, Maarten en Gillis De Toyer, Wouter Jambon, het recent nieuw bestuurslid van de school Frederik Pieters, Pater Gert Verbeken, en Rien Vandenberghe.

Daarnaast staan op de ledenlijst van Lovania namen als Matthias Storme (N-VA) en Frank Judo (CD&V). Storme is lid van het partijbestuur van N-VA. Toen hij na de veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme in 2004 min of meer opriep om voor die partij te stemmen werd hij uit het N-VA-bestuur gezet, maar intussen werd hij gerehabiliteerd. Frank Judo is een CD&V'er met een uitgesproken Vlaams en katholiek profiel.

Opvallend: in 2006 vertelde voormalig VB'er, professor Luc Lamine aan De Morgen dat zowel Matthias Storme als Frank Judo het Vlaams Blok adviseerden ten tijde van de racismeklacht.

Naamloos
(Beeld: Facebook)

Viktor Orbán

Dat het gros van de geradicaliseerde katholieken achter het klooster en de school in Maleizen ook lid zijn van de internationaal vertakte studentenclub KAV Lovania is geen toeval. KAV Lovania heet de oudste studentenclub van het land te zijn en komt overgewaaid uit Duitsland. Traditie en het katholiek geloof staan er centraal. Van de leden wordt verwacht dat ze katholiek zijn en zich achter de conservatieve waarden en tradities scharen. Duits leren wordt ook verwacht.

In de tweede helft van de jaren '90 werd de studentenclub in Leuven nieuw leven ingeblazen. Volgens insiders was dat in belangrijke mate de verdienste van Stijn Calle.

Naamloos
(Links achteraan Stijn Calle, tegenover hem Wouter Jambon. Beeld: Facebook)

Een van de mensen die KAV Lovania een warm hart toedraagt is de Hongaar Norbert Filemon. Volgens zijn LinkedIn profiel studeerde de jongeman een tijdje aan de KU Leuven. Maar sinds enige tijd werkt hij als journalist voor het extreemrechtse Hongaarse Mandiner. Daar schrijft hij artikels die de ideologie van TFP en zijn Vlaamse vrienden van KAV Lovania echoën. De nieuwssite Hungarian Spectrum lijst een aantal artikels van Filemon op waarin hij onder meer schrijft over "de eeuwenoude revolutie die de alliantie tussen de troon en het altaar ondermijnde" en de "metafysische zelfmoord van de Westerse samenleving die daarvan het gevolg is".

Merkwaardig genoeg was een van de eerste artikels die Filemon voor Mandiner schreef een artikel over ... Schild & Vrienden en Dries Van Langenhove. Op een moment dat zelfs in België nauwelijks iemand over het neofascistische clubje had gehoord, bracht Filemon er in Hongarije al een lovend portret over.

Kris Roman

In het eerder genoemde artikel over de extremistische school in Maleizen werd ook al op de linken met andere reactionaire katholieke organisaties zoals Pro Familia gewezen, maar die relatie is er ook met het uitgesproken pro-Russische netwerk rond Kris Roman.

Die voormalige VB'er koestert een hartstochtelijk liefde voor Rusland en voor zijn leiders. Hij is een graag geziene gast in Russische praatprogramma's en close met een aantal prominente Russische gezagsdragers. Eerder bracht Apache al een verhaal over hoe zijn goede Russische relaties hem toelaten om in Russische legerkazerne oorlogswapens uit te testen.

Zijn pleidooi voor een blank Europa van Gibraltar tot Vladivostok maakt het moeilijk om Roman anders te omschrijven dan als neonazi, maar zelf wijst hij er op dat hij die term verwerpt omdat de nazi's indertijd veel schade hebben berokkend aan Rusland.

Kris Roman
Neonazi Kris Roman poseert met een volautomatisch RPK-mitrailleur in een Russische kazerne (links). Rechts poseert hij (van boven naar onder) naast Theo Francken, Zuhal Demir en Johan Van Overtveldt

Roman heeft niet enkel een verleden bij Vlaams Belang en relaties in Rusland, sinds enige tijd duikt hij ook nadrukkelijk op in N-VA-kringen. Vorig jaar publiceerde Apache foto’s waarop is te zien hoe Roman poseert in het gezelschap van Theo Francken, Zuhal Demir en Johan Van Overtveldt.

Andere foto's tonen dan weer hoe ook Robin en Rien Vandenberghe blijkbaar goed bevriend zijn met Kris Roman en deelnemen aan allerhande door hem georganiseerde bijeenkomsten.

Op de eigen Facebookpagina post Robin Vandenberghe niet enkel foto's over zijn deelname aan de zomeruniversiteit van TFP in Niepolomice, maar ook beelden over bijeenkomsten van een klein kransje pro-Russische extreemrechtse figuren in de schoot van Kris Romans organisatie Eurorus.

Op die foto's zijn naast extremistische katholieken zoals Dries Goethals (leider van Pro Familia, waarvoor ook Wouter Jambon pamfletjes uitdeelt) en Robin en Rien Vandenberghe ook oudgedienden van extreemrechts te zien, zoals Alfred Vierling en Robert Steuckers.

Naamloos
Kris Roman, samen met de broers Vandenberghe en Robert Steuckers (Beeld: Facebook)

Vierling was medebezieler van verschillende Nederlandse extreemrechtse partijtjes. Robert Steuckers is medegrondlegger van de Nouvelle Droite die begin jaren '70 een intellectuele basis wilde leggen onder extreemrechts.

Eindbaas

Afgelopen zomer sprak de voorzitter van het Comité I dat toekijkt op de inlichtingendienst zijn vrees uit voor Russische inmenging tijdens de komende verkiezingen. De staatsveiligheid lichtte intussen politici in over de mogelijke risico's.

Dries Van Langenhove ging er eerder al prat op dat hij over een heus trollenleger beschikt dat de maatschappelijke debatten op sociale media in extreemrechtse richting tracht te sturen.

De mensen waarmee Van Langenhove afzakte naar Niepolomice om er de zomeruniversiteit van TFP bij te wonen en die zeggen Schild & Vrienden "moreel en financieel sterk te steunen", wonen bijeenkomsten bij georganiseerd door Kris Roman.

De zoon van tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon speelt een belangrijke rol in datzelfde netwerk.

Evenementen zoals de zomeruniversiteit in het Kasteel van Niepolomice gaan gepaard met de nodige pracht en praal. Achter de contrarevolutie zit veel geld, een internationale structuur en een antidemocratische extremistische doctrine. Met Dries Van Langenhove  lijkt het Vlaams Belang de eindbaas van de stoottroepen van die contrarevolutie bovenaan zijn Vlaams-Brabantse lijst te hebben gezet.

Dries Van Langenhove was niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK
Steven Vanden Bussche, Jan Walraven / 06-09-2018

Schild & Vrienden heeft/had mannetjes op verschillende lijsten

Bij N-VA, maar ook bij Vlaams Belang, Open Vld en CD&V duiken namen op van kandidaten die actief zijn of waren bij Schild & Vrienden.
2017-10-24
Ton Rennenberg / 19-01-2018

Nieuw Rechts probeert het al lachend

Alternatieve waarheden worden onder het mom van internetsatire verkocht. Die zogenaamde 'memes' zijn maar een onderdeel in een complexe verandering van het politiek klimaat en…
Nieuwjaarswens (1)