Milieu-organisaties tekenen bezwaar aan tegen Ineos

 Leestijd: 1 minuut1

Tal van milieu-organisaties sluiten zich bij een bezwaarschrift tegen een vergunning aan om 55Ha bos te kappen in de Antwerpse Haven. Het bedrijf Ineos plant bomen te kappen om zo plaats te maken voor bijkomende petrochemische installaties. Een ‘plastiekfabriek’, zeg maar.

Een eerlijke kosten-/batenanalyse van dit project zou wel eens zeer negatief kunnen uitdraaien. De installaties zullen zo’n 0,8 tot 1,5 miljoen ton bijkomende CO2 per jaar uitstoten én bijdragen aan de wereldwijde plastic vervuiling.

Een nieuwe burgerorganisatie ‘Antwerpen Schaliegasvrij’ liet een bezwaarschrift opstellen door Client Earth, een groep juristen en experten die de rechten van onze planeet verdedigen.

Dat deze installaties er zullen komen is erg onzeker: de plannen kunnen stranden op het instabiele financiële plaatje of de groeiende maatschappelijke weerstand tegen de verdere ontwrichting van het klimaat. Ontbossen is daarom voorbarig.

Bovendien leiden de gehaaste voorbereidende werken van dit project tot grote ecologische schade: de vernietiging van duindoornstruweel en de negatieve impact op de habitat en de broedgebieden van verschillende beschermde dier- en plantensoorten. Het is flagrant om vast te stellen dat het milieueffectenrapport in dit dossier ontbreekt. Dit project zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit in de ruime omgeving van Antwerpen. Het nu al bouwklaar maken van deze site getuigt van een grote arrogantie.

Ineos verscheept het zeer schadelijke schaliegas vanuit Houston en Pennsylvania naar Antwerpen. Daarom bundelen verschillende Amerikaanse en Europese milieuorganisaties hun krachten om dit megalomane petrochemische project te stoppen. StRaten-Generaal, Bos+, Bond Beter Leefmilieu en Grootouders voor het klimaat zullen het bezwaarschrift van Antwerpen Schaliegasvrij mee ondertekenen.​ Antwerpen Schaliegasvrij, dat het protest coördineert, maant de nieuwe Vlaamse regering aan om te stoppen met de aanvoer van schaliegas naar Vlaamse havens. Het is allicht de makkelijkste en goedkoopste klimaatmaatregel met de meeste impact.

Antwerpen Schaliegasvrij dient de bezwaren in op donderdag 29 augustus 2019. Er is ook een petitie opgezet. Meer informatie over de bezwaarschriften vind je hier.

  Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Zelf een bijdrage insturen, doe je hier.

Auteur: Pieter Lievens

Pieter Lievens is docent ‘Wereldbrede uitdagingen’ bij Karel de Grote Hogeschool. Hij is initiatiefnemer en woordvoerder van ‘Antwerpen Schaliegasvrij’ (schaliegasvrij.be)en bezieler van Stop Ineos (stopineos.be).