Klimaat in crisis

Het klimaat warmt op door menselijk toedoen, met potentieel catastrofale gevolgen. Het klimaatvraagstuk is dan ook terecht het grootste van onze tijd. Slagen we erin om tijdig het tij te keren? Wat doen België en Vlaanderen?

In Parijs streefde de wereld er in 2015 naar om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden. Drie jaar later bleven de praktische afspraken in Katowice ver weg van de extra inspanningen die nodig zijn.

Ons land maakt in de hele klimaatdiplomatie een slechte beurt. Niet alleen als het gaat om wereldwijde afspraken rond uitstootdoelen, maar ook in vergelijking met andere Europese landen. In stemmingen rond energiebesparingen of hernieuwbare energie sluit België zich het liefst van al aan bij het minst ambitieuze clubje.

En dat ondanks alle wetenschappelijke bevindingen. Bovendien roert het middenveld zich steeds meer. Het is daarom onze taak om (het uitblijven van) klimaatbeslissingen kritisch tegen het licht te houden. Maar ook aandacht te besteden aan werkbare oplossingen.

Daarvoor steunen we op eigen expertise, maar werken we ook samen met gastauteurs als Gaston Meskens, verbonden aan het wereldwijde netwerk van wetenschappelijke organisaties binnen de VN-klimaatonderhandelingen.

Van bij de start van Apache in 2009 verschenen al reportages over klimaatverandering als bron van conflicten, over het ontbreken van enige sense of urgency bij politici en hielden we de aankoop van goedkope emissierechten kritisch tegen het licht.


Uitgelichte afbeelding: © Pedejee

Artikels in het Apache-dossier "Klimaat in crisis"