De staat van het klimaat

In Parijs (2015) streefde de wereld ernaar om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden. Maar de praktische afspraken in Katowice (2018) bleven ver weg van de extra inspanningen die nodig zijn.

Ons land maakt in de hele klimaatdiplomatie een slechte beurt. Niet alleen als het gaat om wereldwijde afspraken rond uitstootdoelen, maar ook in vergelijking met andere Europese landen. In stemmingen rond energiebesparingen of hernieuwbare energie sluit België zich het liefst van al aan bij het minst ambitieuze clubje.

Foto Belga (c) Laurent Lefebre

Foto Belga (c) Laurent Lefebre

En dat ondanks alle wetenschappelijke bevindingen. Bovendien roert het middenveld zich steeds meer. Het is daarom onze taak om (het uitblijven van) klimaatbeslissingen kritisch tegen het licht te houden. Maar ook aandacht te besteden aan werkbare oplossingen.

En daarvoor steunen we op eigen expertise, maar werken we ook samen met gastauteurs als Gaston Meskens, verbonden aan het wereldwijde netwerk van wetenschappelijke organisaties binnen de VN-klimaatonderhandelingen.

Is Apache nu pas wakker geschoten in de klimaatkwestie? Neen, alleen bundelen we onze stukken nu in een handig overzicht. Want van bij de start van Apache in 2009 verschenen al reportages over klimaatverandering als bron van conflicten, over het ontbreken van enige sense of urgency bij politici en hielden we de aankoop van goedkope emissierechten kritisch tegen het licht.

© Pedejee

Artikels in het Apache-dossier "De staat van het klimaat"