Bestaat er nog engagement bij jongeren?

‘De jeugd engageert zich niet meer, meneer’ was de titel van een stuk in De Morgen begin deze maand. De Vlaamse jeugd zouden zich niet meer langdurig engageren. “Ze gaan nu meer eenmalige engagementen aan. Jongeren helpen liever een keer per jaar op een festival dan dat ze in de leiding stappen van de Chiro”, verklaarde sociologe Jessy Siongers aan de krant.

Een van de voorbeelden volgens de krant is het Leuvense studentenblad Veto. Vanaf dit academiejaar mikt het blad meer op haar website en verschijnt het niet meer wekelijks, maar tweewekelijks. Door een gebrek aan medewerkers, schreef De Morgen. Helemaal niet waar, counterde hoofdredacteur Nora Sleiderink. “De vormverandering is totaal niet ingegeven door een gebrek aan vrijwilligers, ” zegt ze, “maar om de inhoud meer te matchen met de vorm.”

Is de jeugd nu eigenlijk nog geëngageerd of niet? En vooral: wat zeggen de jongeren daar nu zelf van?

Apache trok de straat op en ging op zoek naar jongeren die zich langdurig inzetten op vier terreinen. Pieter (21) wil bij Jongbloed! meer leeftijdsgenoten in contact brengen met middeleeuwse kunst, want kunst kan je dingen leren over jezelf en de maatschappij. Jean (23) zet zich al drie jaar in bij de Brusselse vzw Toestand. Zij gebruiken leegstaande gebouwen voor buurtwerking. Herlinde (25) en Mariame (22) zetten zich als VN-jongerenambassadeurs in op het hoogste niveau. Via de Antwerpse studentenvereniging Mahara wil Esma Ucan (23) studenten met verschillende levensbeschouwingen dichter bij elkaar brengen.