Bloed Bodem Eer Trouw, ook in de zaak-Jürgen Conings

21 mei 2021 Ton Rennenberg
JUSTICE KORTRIJK BOUTENS
Tomas Boutens in de rechtbank van Kortrijk in 2006 (Foto: © Kurt Desplenter (Belga))

Begin jaren 2000 verschijnt het eerste nummer van een tijdschrift dat zich aanvankelijk Blood & Honour. Div. Vlaanderen - Flanders noemt. Op de cover staat de tekening van een gemaskerde man in een militairachtig pak. Geknield houdt de man een pistool recht voor zich uit, schietensklaar. Op zijn rug hangt een geweer. Op de achtergrond en op zijn broeksriem staat een Keltisch kruis, internationaal geadopteerd als een symbool van extreemrechts. Daaronder in een gotisch lettertype de slogan ‘Er is slechts 1 solutie… Blanke revolutie!’.

In diezelfde periode zijn er twee groepen actief onder de naam Blood & Honour Vlaanderen. De eerste en actiefste is de traditionele versie die vooral concerten inricht en door andere neonazi’s wel eens versleten wordt voor ‘biernazi’s’. Het tweede Blood & Honour Vlaanderen is van de meer gewelddadige Blood & Honour/Combat 18-strekking. In het tijdschrift is dit te merken aan onder andere de slogans en het verslag van een concert op Vlaamse bodem op 3 maart 2001. De groepen die er optraden spelen doorgaans enkel in het Combat 18-circuit, niet in het andere Blood & Honour-circuit. 

Opvallend is het aantal artikels over (versta: tegen) Joden, met als wansmakelijk hoogtepunt een cartoon van een karikaturaal getekende Jood die seksuele betrekkingen heeft met een varken. Een paar nummers verder verandert het tijdschrift van naam. De mensen achter het tijdschrift worden door de internationale leiding van Blood & Honour/Combat 18 niet erkend als Vlaamse Blood & Honour/Combat 18-groep. Het tijdschrift gaat verder onder de naam Bloed, Bodem, Eer & Trouw

Ontkenning Holocaust

In het eerste nummer onder die naam wordt wel verwezen naar Combat 18, met onder andere reclame voor het opnieuw verschijnen van een Engels Combat 18-magazine. Er wordt hulde gebracht aan meerdere nazi’s. Van Reinhard Heydrich over Horst Wessel tot Adolf Hitler. Men vraagt zich af of men de islam als vriend of vijand moet beschouwen. In de vergelijking met de Verenigde Staten, de Yankees, luidt het dat “de Islam van veel nobelere motieven uitgaat”. 

BBET-tijdschrift (foto’s © RV).
BBET-tijdschrift

Er is ook een verslag van een revisionistisch congres op 2 maart 2002. Op het podium hangt de tekst ‘den holocaust hat es ni gegeben’ (‘De Holocaust heeft nooit plaatsgevonden’). Sprekers zijn de Franse revisionist Vincent Renouard, Vlaanderens beruchtste revisionist Siegfried Verbeke, voormalig leider van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) Bert Eriksson, en een man met het gezicht geblurd. In het artikel wordt hij voorgesteld als Paul Kruger. Het is een pseudoniem voor wijlen Mark Horemans, de belangrijkste ideoloog van de groep neonazi’s die bekend staat onder de naam van hun tijdschrift, maar die naam of de afkorting BBET nooit formeel als groepsnaam heeft aangenomen.

Tomas Boutens, die al eens het pseudoniem Lupus hanteert, publiceert bijna niet in het tijdschrift. De jongste jaren is hij wel bevallen van verschillende boeken: de dichtbundel De as bonst op mijn borst. Verzen van vuur, van een vuistdik boek over het heidendom De roep van de Raaf. Noords heidendom door de eeuwen heen, en pas nog Schemer over het Avondland, waarin hij terugblikt op een deel van zijn levensloop en politieke ideeën. De laatste semipublieke activiteit van BBET is een benefietavond op 19 maart 2005 in Waasmunster voor de in voorlopige hechtenis genomen Duitse negationist Ernst Zündel. 

Huiszoekingen

De veiligheidsdiensten in ons land houden de BBET-activiteiten in het oog vanaf 2004. De zaak ging voor hen aan het rollen door verklaringen van een BBET-lid bij de politie, dat voor het eerst in contact was gekomen met Tomas Boutens op een Vlaams Blok-congres. Uitzonderlijk voor België worden twee undercoveragenten ingezet. Ene ‘Max’ die rondhangt in de café’s waar de militairen uit de kazerne in Leopoldsburg naartoe trekken, en ene ‘Jos’ die lid is van schietclub Le toison d’or in Aalst waar militairen en anderen elkaar zien op weekend- en vakantiedagen. 

Tomas Boutens had als 'hoofdverdachte en spil' van BBET volgens het federaal parket de intentie om 'aanslagen te plegen om de basisstructuren van ons land te ontwrichten'

Op 7 september 2006 worden, met de inzet van 150 politiemensen, huiszoekingen gedaan in vijf legerkazernes (in Leopoldsburg, Kleine Brogel, Peer, Brussel en Zedelgem) en in achttien privé-woningen in Vlaanderen. In een persmededeling van het federaal parket worden de mensen die het voorwerp zijn van het onderzoek omschreven als “voornamelijk militairen en personen gekenmerkt door een extreemrechtse ideologie die in hoofde van sommigen gaat tot een uitgesproken gedachtegoed inzake racisme, xenofobie, negationisme, antisemitisme en neonazisme”. Voorts spreekt men over “Tomas B.” als “hoofdverdachte en spil van de groepering” die de intentie heeft om “aanslagen te plegen om de basisstructuren van ons land te ontwrichten”.

Er worden zeventien mensen aangehouden en veel vuurwapens (jacht- en sportwapens, verweervuurwapens, oorlogswapens…) in beslag genomen, ontstekers voor landmijnen, een grote hoeveelheid munitie, kogelvrije vesten, gasmaskers, vlaggen, propagandamateriaal en documentatie met neonazistische symbolen, extremistische literatuur, anabolen, weed, computers en explosieven. In een rugzak wordt een zelfgemaakte bom gevonden die zwaar genoeg is om een auto te laten ontploffen. 

Een plotse grote trafiek in wapens zou de reden geweest zijn voor de huiszoekingen. Tomas Boutens wordt negen maanden in voorarrest gehouden. Hij is de onbetwistbare leider van de BBET-groep. Hij is als beroepsmilitair gekazerneerd in Leopoldsburg. Bij een inspectie van zijn kamer ontdekt men een video waarop onder andere te zien is hoe met een gsm iets tot ontploffing zou gebracht zijn; hoe vijf met bivakmutsen gemaskerde mannen schietoefeningen houden in volle natuur, waarbij op de schietschijf het hoofd van een Afrikaanse man is getekend; en verder schietpartijen en het gooien van een molotovcocktail naar de pijlers van een brug. Eén van de gemaskerde mannen (Tomas Boutens, TR) geeft een boodschap mee met naast zich een nazivlag met een swastika.

BBET-logo (foto © RV).
Logo van BBET

White Freedom Fighter

De huiszoekingen leiden ook tot de ontdekking van het ‘White Freedom Fighter’-handboek. Een handboek voor terroristische activiteiten met details over vuurwapens en explosieven, en alles wat aan het gebruik ervan voorafgaat (het observeren van doelwitten…) en wat achteraf nuttig kan zijn (EHBO…). Bij een latere huiszoeking wordt een uitgebreidere versie van het document gevonden, met toevoeging van onder andere een verantwoording en een voorbeeld van een brief om aanslagen op te eisen. Doel is de bescherming van het blanke ras. De vijanden zijn onder andere de leiders van de “zionistische en multiculturele lobby”.

BBET wil bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten met als doel België te destabiliseren en uiteindelijk een nationaalsocialistisch regime te vestigen

Bevolkingsgroepen moeten tegen elkaar opgezet worden met als doel België te destabiliseren en uiteindelijk een nationaalsocialistisch regime te vestigen. Helemaal uitgewerkt zijn die plannen niet. Men is vooral bezig met de hoe-vraag, en nog niet met de wie-vraag. 

Eenmaal begint het echt te jeuken. Na rellen met allochtone jongeren in Parijs en Brussel wordt het plan opgevat om vanuit een leegstaand gebouw een aantal allochtonen neer te schieten. In Brussel zou men dan wegvluchten naar het huis van een Voorpost-militant. Die laatste ontkent elke betrokkenheid. Jaren later haalt die militant anoniem de media als gevangeniscipier die vanwege extreemrechtse ideeën tijdelijk verwijderd wordt uit de gevangenis van Mechelen.

Een ander idee is om Dyab Abou Jahjah met een westers geweer te vermoorden en daarna Filip Dewinter met een niet-westers geweer. De onlusten die dit zouden teweegbrengen zouden dan gunstig zijn voor het instellen van een sterk staatsregime. Tomas Boutens ontkent dat dit concrete plannen waren. Volgens hem was het enkel cafépraat over een hypothetische mogelijkheid, cafépraat waar undercoveragent Max mee kon scoren bij de man aan wie hij verslag moest uitbrengen. 

Dyab Abou Jahjah stelde zich pas toen de BBET-rechtszaak al ver gevorderd was burgerlijke partij, maar bij het vonnis werd die burgerlijke partijstelling afgewezen. Ook zo in beroep, maar dat had minstens ook te maken met het feit dat zijn advocaat niet verscheen op het ogenblik dat hij zijn pleidooi moest houden.

Rechtszaak

Scriptaanwijzingen zijn niet enkel terug te vinden in het ‘White Freedom Fighter’-document. In een ‘Ideeën’-document wordt uitgelegd hoe nieuwe krachten te rekruteren. Zo denkt men eraan volk te rekruteren bij de Vlaams-nationalistische studentenvereniging NSV. Een ‘Tussentijdse planning’-document voorziet onder andere de aanmaak van kisten met klaar te houden materieel (kledij, munitie…). Een ‘Kalender’-document geeft de planning van schietoefeningen en andere trainingen. 

Het parket vraagt de verwijzing naar de rechtbank van eenentwintig verdachten. Vier worden niet doorverwezen, met als bekendste een toenmalige vriendin van Tomas Boutens die in Leopoldsburg een café openhield waar regelmatig heavymetalconcerten worden gegeven en eenmaal in de week topless bediening is. Topless foto’s van de cafébazin gaan de wereld rond. Uiteindelijk moeten zeventien mensen voor de rechtbank in Dendermonde verschijnen. De meesten voor hun activiteiten bij BBET, enkelen louter omdat ze optraden als illegale wapenhandelaar. Drie verschijnen als militair voor de rechtbank: Gert P., Karel H. en Stefan S. 

De rechtszaak kan pas op 12 september 2011 starten nadat door de verdediging jarenlang gediscussieerd en geprocedeerd wordt rond twee zaken: of de inzet van twee undercoveragenten rechtmatig is gebeurd, en of er wel sprake is van illegaal wapenbezit. Met een intussen verschenen nieuwe wapenwet konden die wapens geregulariseerd worden en zouden die wapens bijgevolg niet meer ter sprake komen in de BBET-zaak. 

De kwestie wordt tot en met bij het Hof van Cassatie gebracht. Dat gerechtshof oordeelt dat de inzet van de undercoveragenten volgens de geldende regels is gebeurd, en wijst de redenering van de verdediging over de nieuwe wapenwet af omdat de wapens gevonden werden vóór de nieuwe wapenwet gestemd werd. Daarenboven zegt niets dat de wapens ook echt zouden aangeboden worden voor regularisatie. Bij haar vonnis drie jaar later zal de rechtbank wel rekening houden met dat men die wapens had kunnen regulariseren.

‘Stekker uitgetrokken’

De verdediging van de BBET-verdachten betwist de inbreuken niet op de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme in het BBET-tijdschrift en vervolgens de BBET-website. De verdediging richt zich des te meer op de beschuldigingen van terrorisme en inbreuken op de wapenwetgeving. Enerzijds omdat de straffen op racisme, discriminatie en negationisme minder zwaar zijn dan op de andere beschuldigingen. Anderzijds omdat de inbreuken op de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme moeilijk ontkend kunnen worden.

Het openbaar ministerie in de BBET-rechtszaak wordt waargenomen door federaal parketmagistraat voor terrorismebestrijding Ann Fransen, die het 72.000 bladzijden tellend dossier uitstekend kent, en de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs die het luik over handel in anabolen en viagra behartigt. Tomas Boutens, mede-leidinggevende Joeri VdP. en een derde verdachte staan in de BBET-zaak immers ook terecht voor handel in anabolen en viagra. In één moeite door wordt nog een reeks gewelddaden van Tomas Boutens in de privésfeer voor de rechtbank gebracht. 

Openbaar aanklager Fransen besluit haar rekwisitoor met: “De stekker is uit de organisatie getrokken, en daar mogen we blij om zijn. Blij dat men er op tijd bij was. In de zeer recente geschiedenis (Anders Behring Breivik die op 22 juli 2011 in Noorwegen 77 doden en tientallen gewonden maakt, TR) hebben we kunnen zien dat het anders had kunnen aflopen.” 

De verdediging van de BBET-verdachten zet haar vertragingsmanoeuvres verder door zich onder meer regelmatig niet te houden aan de afgesproken datums voor het schriftelijk indienen van hun conclusies, door een advies te vragen aan het Grondwettelijk Hof over de bevoegdheid van de federale parketmagistraat (waardoor de rechtszaak voor een jaar stil ligt, TR). 

Advocaat van Tomas Boutens: 'Statistisch is het aantal Turken bij slagen en verwondingen van mijn cliënt klein'

Intussen wordt de voorzitster van de driekoppige rechtbank ernstig ziek en moet zij vervangen worden. Als de twee bijzitters van de rechtbank vragen om niet in beeld te komen in het televisienieuws, is dit voor de verdediging een reden om te vragen dat de bijzitters zich terugtrekken wegens een schijn van partijdigheid. Iets wat het hof van beroep in Gent zal afwijzen. 

Er worden nog meer retorische trucjes bovengehaald. De advocaat van Tomas Boutens bijvoorbeeld ontkent of minimaliseert alle betichtingen, behalve dat Tomas B. een attest van goed gedrag en zeden heeft vervalst om als securityguard te kunnen werken op Pukkelpop. “Geen terroristische organisatie, maar waar wel doden zijn gevallen", verwees de advocaat naar de ramp op het festival in 2011.

De beschuldiging van slagen en verwondingen vanuit een racistisch motief is volgens de advocaat ook al bij de haren getrokken. De slagen en verwondingen hadden evengoed anderen te beurt kunnen vallen. “Statistisch is het aantal Turken bij slagen en verwondingen van mijn cliënt klein", stelde Boutens' advocaat.

Volgens de advocaat is zijn cliënt intussen een voorbeeldig burger, enkel nog geïnteresseerd in moto’s. Nochtans wordt Tomas B. tussen de eerste en de tweede zittingsdag in de BBET-rechtszaak, op 18 oktober 2011, in Nederland nog aangehouden in gezelschap van drie vrienden uit een Blood & Honour-splintergroep met een zak vol wapens. Het is de Ulfhednar-wapenzaak waarvoor Tomas Boutens later in Alkmaar veroordeeld wordt tot tien maanden cel, waarvan zes maanden met uitstel gedurende twee jaar.

Veroordeling

Voor de BBET-zaak wordt Tomas Boutens op 7 februari 2014 in Dendermonde veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan één jaar met uitstel, en twee keer zes maanden met uitstel voor enerzijds de handel in anabolen en anderzijds gewelddaden allerhande in de privésfeer. Drie andere BBET-kopstukken krijgen straffen van drie tot vier jaar cel, deels met uitstel. De meeste andere gedagvaarden krijgen celstraffen van acht tot vierentwintig maanden, met gedeeltelijk of volledig uitstel. 

Enkele BBET-veroordeelden en mensen die zich burgerlijke partij stelden gaan in beroep bij het hof in Gent. Voor drie BBET-veroordeelden is er volgens het hof van beroep twijfel of ze wisten dat ze behoren tot een terroristische organisatie. Voor die beschuldiging worden ze vrijgesproken, maar ze hebben nog genoeg andere zaken op hun kerfstok zodat de bij het hof van beroep in Gent op 4 november 2014 uitgesproken gevangenisstraffen globaal dezelfde blijven als in eerste aanleg in Dendermonde. In beroep verliezen ze niet langer hun burgerrechten, wat vooral van belang is voor de beroepsmilitairen Gert P. en Karel H. die zo hun job bij het leger kunnen behouden.

Tomas Boutens gaat niet in beroep tegen de uitspraak in eerste aanleg op aanraden van zijn advocaat. In totaal wordt hij tot zes jaar cel veroordeeld, waarvan twee jaar met uitstel, te verminderen met de periode van negen maanden voorarrest. Boutens valt daarmee in de voorwaarden om na een derde van de resterende gevangenisstraf een andere strafuitvoeringsmodaliteit aan te vragen. Iets meer dan een half jaar na zijn aankomst in de gevangenis van Hasselt heeft hij een derde van zijn celstraf uitgezeten. 

Uiteindelijk zal Boutens drie vierde van zijn effectieve celstraf in de gevangenis van Hasselt doorbrengen, waar hij zijn tijd doodt met lezen, sporten en het schrijven van het boek De roep van de Raaf. Het laatste jaar van zijn celstraf zal Boutens thuis uitzitten met een enkelband.

Tomas Boutens (foto © VRT).
Tomas Boutens (Foto: © VRT)

Project Thule

Bij de uitspraak van de rechtbank in Dendermonde verlaat Tomas Boutens de rechtbank te midden van een erehaag die gevormd wordt door acht leden van Mjölnir, een motorclub verknocht aan het heidendom. Tomas Boutens blijft actief bij Mjölnir die als clublokaal een hangar in Lierde in Oost-Vlaanderen in gebruik neemt. In diezelfde hangar, omgedoopt tot Odin’s Place, naar de oppergod in de Noordse mythologie, worden regelmatig concerten ingericht. Qua muziekkeuze onschuldig. De concerten zijn evenwel een ontmoetingsplaats voor Vlaams Belangers en mensen met nog radicalere opvattingen.

Voorjaar 2019 doekt Tomas Boutens de Mjölnir-motorclub plots op – tot verbijstering van nogal wat Mjölnir-leden. Een andere motorclub, een nieuwe afdeling van de Blue Angels, neemt de huur van de hangar over. In het bestuur van de nieuwe motorclub vinden we een aantal Mjölnir-vrienden van Boutens en de derde bij de BBET-rechtszaak veroordeelde voor de handel in anabolen. 

Tomas Boutens broedt op een nieuw project waar hij bij een lezing in Antwerpen op 7 juli 2019 voor het eerst mee naar buiten komt. Als na de lezing de meeste aanwezigen voor een foto poseren op de Grote Markt in Antwerpen worden daarbij twee vlaggen ontrold met een Zwarte Zon met in het midden een Vlaamse Leeuw.

De Zwarte Zon is een heidens symbool, en dat is ook de uitleg die Tomas Boutens er officieel aan geeft. Maar de Zwarte Zon is ook een nazistisch symbool. De Zwarte Zon is opgebouwd uit twaalf Sig-runen (ook wel als ‘Sieg-rune’ geschreven), de bliksemschicht-S uit het logo van de Duitse SS. Het werd gebruikt in de mystieke beweging die Hitlers NSDAP en de SS voorzag van esoterische theorieën over de suprematie van het Arische ras. 

Een naam voor de nieuwe beweging wordt aanvankelijk niet medegedeeld, maar na enige tijd duikt de naam Project Thule op. Tomas Boutens zet merchandising op onder de naam Project Thule, met diverse T-shirts (onder andere ook T-shirts met het BBET-logo), affiches en meer. Bijzonder populair is een embleem van de Zwarte Zon met in het midden de Vlaamse Leeuw die door meerdere rechtsextremisten op hun kledij wordt genaaid. Niet dat ze allemaal actief zijn in de Project Thule-groep van Tomas Boutens, maar ze kijken wel allemaal op naar Tomas Boutens.

Project Thule-merchandising (foto © RV).
Merchandising van Project Thule

Verleden en heden

In zijn boek Schemer over het Avondland verzucht Tomas Boutens over zijn BBET-periode: “Het is verleden dat nooit afgesloten kán worden. Het wordt levendig gehouden in de maatschappij, door de overheidsdiensten en door de media. De oude voorstellingen worden keer op keer gereanimeerd wanneer het ‘hen’ uitkomt.” Maar Tomas Boutens houdt de BBET-periode zelf in stand. 

Tomas Boutens op Facebook: 'De gedachten zijn bij een oud-collega en wapenbroeder. J., waar je ook bent, je bent niet alleen, ook al is het in een wereld die spuwt op de volksgetrouwen'

In zijn directe vriendenkring ontmoeten we een andere BBET-veroordeelde, vrienden dragen bij sommige gelegenheden het T-shirt met het BBET-logo dat Boutens verkoopt, en in het allereerste nummer van het tijdschrift ‘Bloed Bodem Eer & Trouw’ wordt over twee bladzijden uitgelegd waar ‘Thule’ voor staat. Dezelfde Thule als uit de naam van het huidig Project Thule.

De geschiedenis komt ook terug wanneer Jürgen Conings in de kijker loopt met zijn dreigementen tegen viroloog Marc Van Ranst en anderen, wapens meeneemt uit de legerkazerne van Leopoldsburg en vervolgens op de vlucht slaat. 

Tomas Boutens post op 18 mei op Facebook: “De gedachten zijn bij een oud-collega en wapenbroeder. J., waar je ook bent, je bent niet alleen, ook al is het in een wereld die spuwt op de volksgetrouwen.” Het is eerst niet duidelijk of Boutens Jürgen Conings echt kent of doet alsof hij hem kent. In een Facebookpost een dag later verduidelijkt Boutens dat ze samen in de winter van 2003/2004 op missie waren in Afghanistan. Het is aannemelijk dat Boutens en Conings nadien nog contact met elkaar hielden.

Conings had naast zijn braaf Facebookprofiel onder eigen naam een tweede Facebookprofiel onder een pseudoniem. Een Facebookprofiel dat intussen offline is gezet. Het pseudoniem verwijst naar de Sieg-rune, de bliksemschicht-S uit het logo van de Duitse SS en in de Zwarte Zon met Vlaamse Leeuw van het Project Thule. Toeval? Bij neonazistische organisaties en sommige extreemrechtse organisaties wordt niet gewerkt met formele lidkaarten, en het is niet bekend of Jürgen Conings tot de club van Project Thule behoorde. Dat Conings en Boutens samen al een lang traject hebben afgelegd, is wel zeker.

Uitgelichte afbeelding: Tomas Boutens in de rechtbank van Kortrijk in 2006 (Foto: © Kurt Desplenter (Belga))

LEES OOK