Het rijk van zakenman Maurice De Velder wankelt

 Leestijd: 4 minuten0

Het rijk van Maurice De Velder wankelt. De voorbije maanden maakte de omstreden zakenman – bekend van P-Magazine, de reclamepanelen van het failliete Think Media Outdoor en de omstreden deal aan de Antwerpse Renaultsite – zijn holdingmaatschappij Geuzen grotendeels leeg. Dat gebeurde via kapitaalsverminderingen van achtereenvolgens vijf en acht miljoen euro.

De talrijke vijanden die De Velder de voorbije jaren maakte, gaan ervan uit dat de zakenman volop bezig is zichzelf onvermogend te maken, voor het geval hij straks ettelijke miljoenen euro’s schulden zal moeten terugbetalen. Die kans lijkt reëel.

De vrees leeft dat, in afwachting van verdere uitspraken, De Velder volop bezig is de kassen leeg te maken en zijn vermogen te versluizen in de richting van een buitenlandse, fiscaal interessante structuur waarbij de achterliggende aandeelhouders voor iedereen verborgen blijven.

Maurice De Velder (Foto: © Bob Van Mol)

P-Magazine

Apache kon achterhalen dat er momenteel tal van procedures lopen tegen de resterende vennootschappen van De Velder. Het gaat om zaken waarbij de zakenman ervan wordt beticht te doen wat hij al vaker deed: balancerend op de grens van de wet zakenpartners en medewerkers financieel uitkleden voor eigen gewin, door akkoorden te sluiten en die naderhand niet na te komen. Daarbij maakt hij perfect gebruik van het traag malende Belgische rechtssysteem.

Hij deed dat onder meer bij de overname van P-Magazine twee jaar terug: via een faillissement dumpte De Velder zijn personeel en de openstaande schulden om vervolgens het blad via een andere vennootschap opnieuw over te nemen. Gewiekst en handig gespeeld? Of meedogenloos en zonder normbesef? Het antwoord hangt af van de persoon aan wie de vraag wordt gesteld.

Think Media

In 2009 werd De Velder al eens veroordeeld voor valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken en omkoping in de periode tussen 1997 en 2002. Onder meer de nv ’t Seeren Bosch (nu Mediageuzen), de vennootschap waarmee De Velder P-Magazine van zijn eigen failliete Think Media Magazines overnam, moest bij die gelegenheid 125.000 euro boete betalen.

In het arrest stelde het Hof van Beroep toen dat de handelswijze van De Velder wees op “normvervaging en een frauduleuze ingesteldheid”. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel en een geldboete van 250.000 euro.

In 2009 werd De Velder al eens veroordeeld voor valsheid in geschriften, misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken en omkoping

De Velder legde de basis van zijn opmerkelijke carrière begin jaren ’90 in de onmiddellijke nabijheid van politici zoals Leo Delcroix (CD&V), Pieter De Crem (CD&V) en Geert Versnick (Open VLD), en lobbyisten en vastgoedbonzen zoals Koen Blijweert en Dirk Cavens.

Een van zijn grote troeven was het quasi monopolie op de fameuze 20m2 affiches. In verkiezingstijd leverde De Velder grote verkiezingsborden aan politieke partijen. Dat gaf hem een vorm van macht en volgens ingewijden zorgde het ervoor dat hij zich een speelruimte kon veroorloven die anderen niet kregen.

Georchestreerd faillissement

De talrijke disputen die nu voor de rechtbank worden uitgevochten zijn vaak complex, maar de essentie van waar hij van wordt beticht, is steeds dezelfde: door gerichte faillissementen, kapitaalswijzigingen en het geschuif met activa tussen verschillende vennootschappen, zou De Velder keer op keer zijn zakenpartners of medewerkers benadelen.

Een jaar geleden ging Think Media Outdoor op de fles. Het bedrijf dat ongeveer 3.000 reclamepanelen langs de straat verhuurde, veranderde van naam (Media Town), maar het mocht niet baten. Kort voor het faillissement en onmiddellijk na het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van Think Media, vertegenwoordigd door Ann Nisot (partner van De Velder), verdween bijna de helft van de reclameborden uit de vennootschap. Ze werden “verkocht” om terecht te komen in een van de andere vennootschappen van Maurice De Velder. De betaling voor die “overname” zou gespreid worden over vele jaren.

Resultaat: het faillissement van Think Media Outdoor dat door deze verkoop haar lopende verplichtingen niet langer kon nakomen. Met enkel nog schulden op korte termijn en onvoldoende inkomsten op lange termijn werd het lot van Think Media Outdoor bezegeld.

In één klap was De Velder verlost van alle aandeelhouders, onbetaalde facturen, taksen en huren uit het verleden

In één klap was De Velder verlost van alle aandeelhouders, onbetaalde facturen, taksen en huren uit het verleden en kon hij rustig doorgaan met de uitbating van “zijn” bordenpark.

Gezien de vele kleine aandeelhouders van Think Media zich gedupeerd voelen, zou de gehanteerde werkwijze de curator van Think Media Outdoor (Media Town) kunnen inspireren tot een strafklacht tegen De Velder en tegen de bestuurders van deze vennootschappen.

Land Invest en Maurice De Velder deden een gouden zaak met de hoogbouwvergunning aan de Tunnelplaats. Renault zou tot op heden geen cent van de extra meerwaarde gezien hebben

Renaultsite

Daarnaast zijn er tal van andere kwesties, waaronder een onverkwikkelijk avontuur met de verkoop van e-sigaretten en de inbreng van extern kapitaal en aandelen in een vennootschap op een moment dat het faillissement al een uitgemaakte zaak was.

Maar er is ook de zaak rond de Renaultsite. Apache schreef eerder al over de manier waarop Maurice De Velder, via zijn vennootschap Kouter, optrad als tussenverkoper tussen de oorspronkelijke eigenaar van de site (Renault) en de uiteindelijke eigenaar Land Invest Group (via dochtervennootschap Tunnelplaats). Bij die deal werden zeer grote meerwinsten geboekt.

Er is niet enkel de betrokkenheid van de ex-kabinetschef van Bart De Wever bij Land Invest Group en de uiteindelijke omstreden vergunning voor hoogbouw, verleend door het Antwerps college. In het kader van een klacht, wordt ook duidelijk dat er tussen de betrokken spelers: Renault, Land Invest Group en Kouter een flinke strijd woedt over de voor velen onverklaarbare meerwaarde die werd geboekt bij de dubbelverkoop.

De verkoopcontracten, die Apache eerder afdrukte, voorzien een regeling waarbij de oorspronkelijke verkoper (Renault) via tussenverkoper (Maurice De Velder) haar deel zou krijgen van de meerwaarde die Land Invest Group zou boeken bij het vergunnen van extra bebouwde m2 (wat door de omstreden hoogbouwvergunning ook effectief het geval was). Dat geld zou (deels) doorstromen van Land Invest Group naar Renault, via tussenvennootschap Kouter.

Gouden zaak

Volgens verschillende bronnen zou Renault deze betalingen nooit ontvangen hebben. Vraag is waar de middelen dan wel gebleven zijn. Zeker wanneer blijkt – uit het jaarverslag van Kouter – dat intussen alle middelen via de uitbetaling van een tantième (een soort dividend voor bestuurders) aan Maurice De Velder zijn uitgekeerd, waardoor ook deze vennootschap niet langer in staat zou zijn haar verplichtingen na te komen.

Over het geld dat via Kouter van Land Invest Group (Tunnelplaats) naar Renault zou moeten stromen, werd een deal gemaakt tussen Maurice De Velder en Land Invest Group: die laatste moest fors minder betalen dan contractueel voorzien, het geld werd blijkbaar niet, of niet volledig, in de boeken van Kouter opgenomen, en kan bijgevolg ook niet meer bij Renault terechtkomen.

De grote vrees van de talrijke benadeelden is dat de vele miljoenen nooit terugbetaald zullen kunnen worden

Conclusie: Land Invest en Maurice De Velder deden een gouden zaak met de hoogbouwvergunning, Renault heeft tot op heden geen cent van de extra bedongen prijs per m2 gezien en botst, mocht ze alsnog haar gelijk willen halen, straks op een van de vele vennootschappen van Maurice De Velder die leeggehaald en dus ‘onvermogend’ gemaakt is.

De grote vrees van de talrijke benadeelden – waarvan de curatoren van Think Media  en Think Media Outdoor, samen met de belastingbetaler weleens de belangrijkste zouden kunnen zijn – is dat De Velder die aanpak over de volledige lijn heeft doorgetrokken zodat straks de rechtszaken weliswaar kunnen worden gewonnen, maar de vele miljoenen nooit terugbetaald zullen kunnen worden. De dubbele kapitaalsvermindering van de Holdingsmaatschappij Geuzen wijst in die richting. Net zoals het hoge aantal falingen dat Maurice De Velder achter zijn naam heeft staan.

Maurice De Velder wilde niet reageren op de feiten.

Auteur: Tom Cochez

Licentiaat criminologie. Werkte van 1997 tot 2008 voor De Morgen. Hij volgde er vooral gezondheidszorg, sociale zaken en milieu en verdiepte zich in de politieke partijen Vlaams Belang en Groen. In 2008 koos hij ervoor om opnieuw op freelance basis te werken onder meer ook voor Knack en Humo. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache.be. Vandaag werkt hij als redacteur en coördinator.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books