Vlaamse meerderheid past wet aan op maat van groot afbraakbedrijf

3 juli 2017 Tom Cochez
Joke Schauvliege CD and CD V / V /  Minister of Environment / Nature and Agriculture
Joke Schauvliege © Reporters / Michel Gouverneur

Morgen (04/07) wordt in de bevoegde commissie in het Vlaams parlement het verzameldecreet ruimtelijke ordening besproken. De meerderheidspartijen dienen daarbij meer dan vijftig amendementen in. Via zo'n verzameldecreet worden klassiek versneld wetswijzigingen doorgeduwd zonder dat er al te veel politieke discussie over wordt gevoerd.

Eén van de ingediende amendementen blijkt volledig op maat geschreven van Hens, een groot afbraak- en grondwerkbedrijf uit de Kempen, dat de voorbije jaren met lokale politieke zwaargewichten als Jan Jambon (N-VA) en Dirk de Kort (CD&V) succesvol lobbyde op het kabinet van bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) om toch maar de nodige vergunningen afgeleverd te krijgen. In en om Brasschaat waar Hens een vestiging heeft, is het een publiek geheim dat het bedrijf van oudsher uitstekende politieke relaties onderhoudt.

Joke Schauvliege CD and CD V / V /  Minister of Environment / Nature and Agriculture
Joke Schauvliege © Michel Gouverneur, Reporters

Hete aardappel

In januari bracht Apache een uitgebreid artikel over de wijze waarop Hens de voorbije jaren steevast vergunningen kreeg voor het verwerken van sloop- en bouwafval op de Brasschaatse Heide. Dat terwijl zandwinning het enige is wat volgens de letter van de wet mag, gegeven de ligging van het bedrijf in ontginningsgebied met nabestemming landbouw.

Jarenlang kreeg het bedrijf gedaan dat er toch vergunningen werden afgeleverd, tot buurtbewoners naar de rechtbank stapten. De milieuvergunning werd door de Raad van State vernietigd. Nadat de hete aardappel nog een tijdje werd doorgeschoven, konden bevoegd minister Schauvliege en het Brasschaats gemeentebestuur uiteindelijk niet anders dan de uitspraak van de Raad van State te respecteren en de verwerking van sloop- en bouwafval stil te leggen.

Zeker nadat begin vorige maand ook de rechtbank van eerste aanleg een dwangsom oplegde voor elke dag dat er industriële activiteiten op het terrein van Hens in de Brasschaatse Heide zouden doorgaan.

Nu de rechtbank van oordeel is dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, passen N-VA, CD&V en Open VLD de wet aan op maat van het bedrijf in kwestie

Amendement op maat

Maar wie dacht dat het verhaal daarmee definitief zou zijn afgelopen, heeft het verkeerd voor. Via het verzameldecreet ruimtelijke ordening wordt door de meerderheidspartijen een amendement ingediend dat helemaal op maat van de firma Hens is geschreven.

Concreet wordt via een amendement een bijkomende tekst in de wet ingeschreven:

In de op de gewestplannen aangewezen ontginningsgebieden en de gebieden die vallen onder de subcategorie van gebiedsaanduiding gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen zijn naast de ontginning van primaire grondstoffen ook volgende handelingen toegelaten, met inbegrip van de daartoe benodigde wegneembare constructies, voor zover de eventuele nabestemming van het gebied niet in het gedrang gebracht wordt: 1° de mechanische bewerking van de ontgonnen delfstoffen, 2° de verrijking van de ontgonnen delfstoffen door menging met afbraakstoffen in het kader van een duurzame materialenkringloop in de zin van artikel 3, 22°, van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Tweede lezing

Die wetswijziging moet ervoor zorgen dat Hens gewoon verder kan met het verwerken van bouw- en sloopafval. Nu de rechtbank van oordeel is dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, passen N-VA, CD&V en Open VLD de wet aan op maat van het bedrijf in kwestie.

"Dit is puur maatwerk", zegt Vlaams parlementslid Ingid Pira (Groen). "Buurtbewoners, actiegroepen, advocaten en gemeenteraadsleden winnen veld, maar wat doet men? Gewoon de regels aanpassen. Dat zoiets vandaag nog kan, is echt onwaarschijnlijk. En dan is er nog de slinkse manier waarop men werkt: een verzameldecreet is sowieso al een vuilbak. Amendementen daarop zijn een soort vuilbak in die vuilbak."

Pira zal morgen namens haar partij een tweede lezing van het hele verzameldecreet en de ingediende amendementen vragen. Daardoor zal de stemming van het decreet wellicht over de vakantie worden getild.

LEES OOK