Afkoopwet geschreven door diamantlobby

 Leestijd: 3 minuten

1

Het ontwerp van de afkoopwet werd geschreven door Raf Verstraeten, professor strafrecht maar ook lobbyist voor de diamantsector. Verstraeten werd nauw betrokken bij de discussies en had daarover ook een één-op-één-onderhoud met voormalig Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois. Dat bleek woensdagochtend in de commissie Kazachgate. De verdediging van Liégeois kon de leden van de onderzoekscommissie allesbehalve overtuigen. “U verdedigt het onverdedigbare”.

Vanochtend startte de commissie Kazachgate met het tweede luik van haar werkzaamheden. Daarbij staat de vraag centraal of er inmenging is geweest van de diamantlobby of van andere spelers bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking, beter bekend als de afkoopwet. Onder meer voormalig Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois zakte af naar de Kamer om er zijn relaas van de feiten te brengen. Een relaas dat de parlementairen allerminst leek te overtuigen.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden