Niet ieder huisje heeft z’n berkenkruisje

 Leestijd: 3 minuten

4

Nadat de website van de ‘Belgische Unie-Union Belge’ er als eerste de aandacht op vestigde, en viroloog Marc Van Ranst er op Facebook uitgebreider op inging, haalde de allerlaatste bijeenkomst van de Vriendenkring Sneyssens in Gent, en de sympathie ervoor vanuit de N-VA, de kranten. Maar wie of wat is die vriendenkring?
Oostfronters
De Vriendenkring Sneyssens is een vriendenkring van Oostfronters en hun sympathisanten uit het Gentse, met als prominentste lid SS-Untersturmführer en later Volksunie-senator Oswald Van Ooteghem. Bij die sympathisanten is Gents N-VA-parlementslid Peter Dedecker, die op Twitter zijn “respect” voor Oswald Van Ooteghem betuigde, en Karlijn Deene, Gents N-VA-gemeenteraadslid en speechschrijfster van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die met haar opa aanwezig was op die allerlaatste bijeenkomst. Ze postte een foto ervan op Facebook en sprak van een “beklijvend moment” met Oswald Van Ooteghem. De Facebookpost van Karlijn Deene werd intussen offline gehaald, maar werd bewaard voor de geschiedschrijving.

De Oostfronters waren mensen die de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog ter plaatse gingen steunen in Centraal- en Oost-Europa. Het oostfront is berucht vanwege de vele levens die het geëist heeft en de onmenselijke manier van oorlog voeren. De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie doet het voorkomen alsof de Oostfronters louter Vlaamse idealisten of katholieke strijders zijn die geen ideologische verwantschap hadden met de nazi’s en het nationaalsocialisme. Onderzoek van historica Aline Sax toont aan dat er verschillende motieven waren om te collaboreren met de nazi’s, maar dat twee derde van de collaborateurs wél ideologische motieven had om zich aan te sluiten bij de nazi’s en Nieuwe Orde-gezind waren (De Europese Nieuwe Orde is de benaming voor de nieuwe staatsorde en -indeling die nazi-Duistland nastreefde, nvdr).
Vriendenkring Sneyssens
De belangrijkste belangenorganisatie van gewezen Oostfronters was het Sint-Maartensfonds dat in 1953 werd opgericht. De door De Morgen opgemerkte aanwezigheid van Volksunie-minister Johan Sauwens bij een Sint-Maartensfondsbijeenkomst in 2001 in Berchem, dwong Johan Sauwens om ontslag te nemen als minister. Bij die gelegenheid gaf overigens ook (de toen nog onbekende) huidige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een speech. In 2006 stopte het Sint-Maartensfonds met haar activiteiten. Een laatste bijeenkomst bracht een 750-tal sympathisanten bijeen in Antwerpen.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden